Informační dopis Barbary Bessen s poselstvím Matky Země, březen 2014

19.04.2014 19:07
 
Milí přátelé channelingů,
 
tak už jsme v proudu zajímavého roku 2014 a plni radostného očekávání, že slunce začne svítit intenzivněji, dny budou delší a v našem životě se bude něco dít, měnit nebo odcházet. Už jste zapracovali na nějakém novém nebo jiném cíli vašeho života? Naši duchovní přátelé stále opakují, že od roku 2014 začíná doba stanovování cílů pro Novou Zemi. V našich myšlenkách, denním snění a následných činech si můžeme vytvářet náš vlastní svět a naši skutečnou realitu. Během zimní pauzy jsem hodně přemýšlela o svých myšlenkách. Co si myslím a proč si to myslím? Kdo nebo co mě vede k tomu, abych tak myslela? Co tyto myšlenky vyvolávají? Jaké další myšlenky si stahuji z velkého pole všech myšlenek, které se kdy objevily? Hodně jsme už slyšeli a četli o tom, že myšlenky vytvářejí život, že myšlenky formuji naši realitu, avšak jak to vypadá v našem každodenním běžném životě? Opravdu chápeme, že naše myšlenky tvoří náš každodenní život a tomu i odpovídající budoucnost? Jsem si jista, že jsme došli do bodu vývoje, zejména ti z nás, kteří už dlouho putují na cestě transformace, kdy už nesmíme pustit ze zřetele tento velice důležitý aspekt celého bytí. Vše, co si můžeme ve hmotě uchopit a procítit, všechny životní okolnosti a těžkosti si vytváříme sami svými myšlenkami. Tento úhel pohledu je zvlášť zajímavý tehdy, když už jsme opustili hodně starých uložených vzorců, vzniklých příčinou a následkem. Saint Germain pak hovoří o opravdové svobodě. Když si teď častěji uděláme čas a podíváme se na své myšlenkové konstrukce jakoby z pohledu vnějšího pozorovatele, pochopíme, jak si co tvoříme. Je to božský princip všeho, co je: Vše je tvořeno myšlenkami.
 
Prvotní myšlenka stvořila první bohy, ti pak tvořili svými myšlenkami dál. A tak kdysi natomto kosmickém žebříčku vznikl i Bůh Otec/Matka, který stvořil nás. Myšlenkami vytvořil naše těla a zasadil do nich jednu částečku svého bytí, tu, kterou nazýváme božským jádrem. To nás neoddělitelně spojuje s nejvyšším stvořením. Podívejme se na náš život a ujasněme si, co už nechceme prožívat. A podívejme se na to, co nám v tomto životě chybí a pro co jsme se právě teď, v této vteřině rozhodli, že chceme žít? Možná chceme mít víc radosti ze života, větší hojnost, větší klid, víc přátel, to vše je nám coby tvůrcům dostupné. Je třeba, abychom si to v této mimořádné době stále znovu uvědomovali. My rozhodujeme, čím a jak žijeme, nikdo jiný. Tohle se mi během zimní přestávky ujasnilo a tak se pokouším být tvůrcem s vlastní zodpovědností. Není vůbec jednoduché kontrolovat myšlenky. Ale cvičím se v tom dál …
 
V této souvislosti se mi "čistě náhodou" při psaní tohoto dopisu dostalo do ruky jedno čínské přísloví: "Kdo zná svou cestu, nemusí se na každé křižovatce znovu rozhodovat."
 
Rádi zůstáváme věrni tradici a přinášíme i zde channeling. Doporučuji vytisknout si jej, pohodlně se usadit a hluboko se do něj ponořit. Dnes k vám promlouvá naše Matka Země:
 
 
Jsme Gaia. Jsme jedno. Není Matka Země a ty, ale jsme MY. Protože nejsme od sebe odděleni. To určitě víš, avšak otázka zní: "Zahrnuješ tuto skutečnost i do svého myšlení a života? Než budu pokračovat dál, poprosím tě, abys na chvíli zavřel oči a vnímal zem svýma nohama. Není důležité, zda bydlíš v přízemí nebo právě pobýváš vysoko v domě o mnoha poschodích. Sestup svým vědomím hluboko dolů, až se ocitneš u mne, až pronikneš hluboko do našeho bytí. Možná se budeš chtít silně zakořenit, třeba proto, že zrovna procházíš hlubokým procesem propouštění. Užívej si okamžik tohoto vědomého spojení.
Vědomí, že jsme jedno, má mnoho faset. Pokud se zabýváš svými starými vzorci a otisky, jsou také mými. Neboť pracuješ se svými jemnohmotnými těly a tím automaticky i se mnou a mými jemnohmotnými obaly. Všechny pozemské zkušenosti, ať se staly kdykoli a ať byly a jsou jakékoli, probíhají v nás obou, nejen v tobě. Když někdo udělá něco tobě, udělá to i mně. Když lidé zneužívají atomovou energii, bezohledně kácejí lesy, manipulují s počasím a dalšími částmi našeho bytí, pociťuji to nejen já, ale i ty, protože jsme jedno. I kdyby docházelo ke zneužívání vzdáleném od tebe časově i místně, přesto je vnímáš a přesto ovlivňuje tvůj život. Spojení, jež jsme uzavřeli kvůli těmto zkušenostem, je nerozlučné, věčné. Dokonce i když opustíš tuto sluneční soustavu, část tebe zůstane v tobě navždy pozemsky ovlivněna. Jednota, kterou tvoříme, je obsažena v tvé DNA, stejně jako jsou teď v tobě uloženy tvé interdimenzionální zkušenosti, například z Venuše nebo jiných planet.
 
Vaše kvantová fyzika stojí před převratným průkopnickým poznatkem, který zpochybní vědcům mnoho jejich vědeckých tezí. Souvisí to s myšlenkou stvoření a způsobem jejího vzniku. My, ty a já jsme byli stvořeni v jednom procesu. V zásadě se od tebe neliším. A má proměna je i tvou. Nic nejde bez toho druhého. Tento proces vzestupu, cesty do vyšší vibrace, nelze popsat z pozice duality, například, zda někdo ve vývoji pokročil dál než ten druhý. To vše je třeba nahlížet celistvě, neboť se vzájemně podporujeme, jsme spolu spojeni a tak nelze posuzovat, zda někdo pokročil dál nebo ne. Rozumíš tomu? Také fyzická smrt není nic, co by tě mělo zneklidňovat. Je to jen změna jednoho poschodí za druhé, ale stále zůstáváme sjednoceni. Já/my působíme vždy společně.
 
Zkus v příštích dnech pozorovat, jak se rozvíjí příroda a spoj si to s tvou vlastní tělesnou kondicí a náladou. Pozoruj, co s tebou dělá pučení, klíčení, rašení a růst rostlin, jak na tebe působí. Pokud to budeš pozorovat a vnímat v klidu, dojdeš k pozoruhodným poznatkům. Neboť nejsi ode mne oddělen. Opakuji to stále, protože bych ti chtěla rovněž zdůraznit: Nic se ti nemůže stát, protože máš přece mne/nás. Co by se ti mohlo stát, co by nebylo v pořádku? Drobné starosti všedního dne, nějaká nemoc, ztráta peněz jsou jen příběhem na divadelním jevišti, průběhem časových a prostorových událostí a zážitků, nejsou však skutečnou realitou.
 
Skutečné bytí znamená jednotu se vším. I toto můžeš vnímat, když se úplně ztišíš, vypneš myšlenky a setrváš bez jakéhokoli chtění. Když prostě jen jsi, nechceš nic měnit, jen se přijímáš takový, kým jaký skutečně jsi, pak je život krásný, ať se právě nacházíš v jakémkoli časovém úseku nebo na jakékoli planetě. Žij a miluj, buď vděčný za to, že jsi byl stvořen, i když tě často přemáhá touha po domově. Jsi na cestě domů, přesněji řečeno, my jsme na cestě domů a podáváme si naše duchovní ruce, abychom opět dorazili zpět do božského světla. Blaženost máme zaručenou.
 
Jsem ty, jsem GAIA
 
 
Vřelé díky za toto poselství, jež je velmi působivé!
Nyní mi zbývá jen popřát všem, kdo si to přečtou, krásné jarní dny. A těším se, že vám někdy někde budu moct podat (fyzickou) ruku.
Barbara Bessen
 
Článek je k volnému nekomerčnímu využití. Změny v textu nejsou povoleny. Z německého origináluhttps://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2014/03/infobrief-märz-2014.pdf pro www.novoucestou.czpřeložila Jana S.

 

—————

Zpět