Ingrid Auer - Maha Cohan - O vědě

18.05.2014 08:37
„Buďte pozdraveni moji přátelé, jsem Maha Cohan! Vaše věda se zvlášt v posledních 
desetiletích velmi silně rozvíjela, nicméně je stále ještě velmi omezená pokud jde o zkoušení 
důkazů a tím o pravdivosti vašich zjištění. Vy lidé jste vlastní spirituální bytosti, které si pro 
svůj život na Zemi oblékly pozemské šaty a přidaly k tomu rozum, aby mohly přežít na této 
planetě. Většina z vás patří k vysoce rozvinutým duším, které se již dávno rozhodli učinit 
v dualitě určité zkušenosti. Tato dualita ovšem sleduje jen dvě strany mince a nepoznává svou 
celistvost, protože vám chybí nutný odstup. Kromě toho váš lidský rozum umí pochopit jen 
to, k čemu byl stvořený, trénovaný nebo školený. A to je od člověka k člověku velmi rozdílné 
a vždy omezené. 
 
Chtěl bych vám k tomu zprostedkovat obrázek, který vám vysvětlí, co vaše věda může a 
nemůže zachytit. Představte si velký trychtýř naplněný pískem a malými oblázky. Pro 
srovnání odpovídá nálevka vašemu lidskému rozumu a písek a malé kamínky vědění a 
pravdě. V závislosti na velikosti průměru otvoru trychtýře můžete z toho, co existuje, pojmout 
více i méně. Trychtýřem se sype zrnko za zrnkem a vytváří pod ním malou hromádku písku. 
To je to, co umí zachytit a rozpoznat vaše věda. 
 
Ale protože se mezi zrnky písku v hrdle nálevky nachází i malé kamínky, čas od času proud 
vázne. Často pak trvá více let nebo desetiletí než se tyto kamínky otočí takovým správným 
směrem, aby mohly hrdlem proklouznout. To ovšem vyžaduje prudké třepání a třesení… 
a to jsou pak ony otřesy uvnitř vědy, které lze sledovat, když jeden z odborník vystoupí a
všechno dosavadní zpochybní. 
 
Tyto otřesy budou sílit, neboť jste uvnitř lidské historie dosáhli bodu, který nelze s ničím 
dosavadním srovnat. Nacházíte se uprostřed globálního transformaního procesu, který vám 
poskytuje stále více vhledů do existence „za závojem vašeho lidského vědomí“. Tím je 
myšleno, že budete získávat stále více znalostí a také můžete chápat větší souvislosti. To od 
vás však vyžaduje, aby jste byli připraveni nepovažovat svůj lidský rozum za měřítko všech 
věcí, ale přijmout ho jako „hrdlo trychtýře“. Několik vašich vědců si již uvědomuje to, že aby 
se opravdu mohli podívat za závoj existence, musí bezpodmínečně propojit spirituální úroveň 
bytí se svými vědeckými způsoby uvažování. Již první pohled je polapí. Jsem vám zavázán – 
já jsem Maha Cohan!“ 
Se srdečnými pozdravy 
Ingrid Auer 
https://www.zemeandelu.cz/
 

 

—————

Zpět