Ingrid Auer

02.05.2014 20:34
Milé přítelkyně a přátelé! 
Je až s podivem sledovat to, jak ještě stále dokola existuje v právě takzvaných „esoterických 
kruzích“ tolik závisti, nepřejícnosti, rivality a hašteření. Člověk by si myslel, že zvláště ti lidé, 
kteří jdou cestou svého spirituálního rozvoje vědom, již nemusí jednat na této úrovni. 
Požádala jsem proto Nanebevzatou mistryni LADY PORTIA, aby nám k tomu předala 
poselství: 
„Buďte pozdraveni, jsem Lady Portia a mé poselství k vám, lidem, zní: „Opustťe svá 
hodnocení!“ Lidé se před dlouhou dobou rozhodli sbírat v dualitě jako duše v lidské podobě 
důležité zkušenosti a energie vaší planety Země vám proto nabízí ty nejlepší předpoklady! 
Proto si ji vybralo tak mnoho duší jako učební místo a místo k pobytu pro svůj další 
individuální rozvoj. 
Určitě znáte pojem „závoj zapomnění“, který jste – obrazně řečeno – roztáhli před svým 
spirituálním vědomím, abyste vlastně vůbec mohli procházet pozemskými lidskými 
zkušenostmi. Toto zapomnění vám umožuje, že se cítíte odpojeni od Božského pramene a od 
Božské tolerance a lásky a díky tomu můžete procházet určitými učebními kroky. Přitom 
můžete činit rozdílné zkušenosti jako například s láskou nebo nenávistí, tolerancí nebo závistí, 
vlastní odpovědností nebo závislostí. To byla vaše výchozí situace a z ní vzniklo vaše 
posuzování a hodnocení. Nebo až vaše lidské ego, které existuje pouze ve fyzičnu, vám 
umožnilo povyšovat se nad jiné a hodnotit je, bojovat nebo utiskovat. Historie lidstva o tom 
podává mnoho svědectví. 
 
Nyní jste však vy, lidé, dosáhli velkého zlomu ve svém rozvoji, který představuje významnou 
změnu. Mnoho z vás je právě na cestě rozšíření svého vědomí a znovunavázání na Božské 
vědění. Často vám však ještě stojí v cestě staré lidské vzory chování. Na jedné stran v sobě
objevujete spiritualitu a na druhé vaše ego stále ješt přebírá vedení ve vašem konání a
myšlení. Rozvzpomete si na to, že vaše lidské vnímání může pochytit pouze malou část
velkého celku. Smiřte se s tím, že vaše poznání (a tedy i vaše osobní pravda) nemusí být nutně 
stejným poznáním jiné osoby. Cvičte se v trpělivosti a lásce a dejte jiným dostatečný prostor 
pro jejich vlastní pravdy. Vystupte z posuzování a hodnocení, nebo vás stojí jen sílu a čas a 
nic víc vám nepřináší. Jste vysoce rozvinuté duše na cestě zpět k Božskému poznání! Tímto 
směrem byste se měli orientovat! Pokud si to přejete, jsem na vaší straně! Jsem Lady Portia.“ 
 
Mnoho lásky vám přeje 
Ingrid Auer
www.zemeandelu.cz
 

 

—————

Zpět