JAK CHÁPAT "TADY A TEĎ"?

15.04.2016 18:39

V současnosti často používané spojení se skutečnými prožitky, kdy se máme oprostit od myšlenek minulosti i budoucnosti. Máme žít současností. To je nepopíratelná pravda.
Jenže: "Prožitky z minulosti, jsou myšlenky současnosti, tvořící potřebu - realitu budoucnosti." Minulost ani budoucnost nemůžeme ze své mysli vytěsnit stejně jako Ego, přestože, jako takové, neexistují.

 

Kde tedy děláme chybu a jak jí vědomím napravit?
Jak již bylo na těchto stránkách mnohokráte napsáno:
"Uvědomění je počátek všeho."
I "Nic", když si uvědomilo svou existenci, stalo se Bohem = "Vším".
Podívejme se nejdříve na Minulost, jak jí využívat v "Tady a Teď".
Minulost má jako vše obě polarity, minulosti i budoucnosti, neboť obě jsou v současnosti jedno, nedělitelné. Jak to chápat v praxi? Jestliže se podívám do své minulosti, tak je to krok vzad, ale zároveň vpřed. Krok vzad, znamená, že mé myšlenky na minulost se soustředí pouze na to, co bylo špatně, co jsem mohl udělat lépe, co by, kdyby. Ze současnosti se utápím v minulosti, nejsem schopen prožívat současnou šťastnou realitu. Když, ale v daném okamžiku, kdy se necítím nejlépe, mám třeba traumatizující zážitek, hledám v minulosti emočně silné, krásné povzbuzující emoce, je to krok vpřed. Rovněž, když něco řeším, co a jak nejlépe udělat a z minulosti přeberu nepopiratelné zkušenosti, je to opět krok vpřed do současnosti. To vše je v pořádku a já se neutápím v minulosti, jen přejímám. Žiji naplno v současnosti.

 

Co z toho vyplývá pro "Tady a Teď"?
Pokud se obracím do minulosti, tak úkolem mého vědomí je vytřídit vše negativní, přijmout jen to, co můj současný prožitek násobí. Je cestou, ne ze současnosti do minulosti, kde ustrnu, ale cestou z minulosti do současnosti, kde se naplním. Pak jste zákonitě jen v současnosti.

 

Podívejme se nyní na Budoucnost, jak jí využít v "Tady a Teď".
Budoucnost má opět obě polarity, minulost i budoucnost, neboť obě jsou v současnosti jedno, nedělitelné. Jen směr je opačný. Jak to chápat v praxi? Jestliže se podívám do své budoucnosti, tak je to opět krok vpřed, ale zároveň vzad. Krok vpřed, znamená, že své myšlenky mám v toužebných představách, ale nemám je potvrzeny vlastní vírou. Vysním si místo, partnera cokoliv, ale v současnosti mám o sobě pochybnosti, nevím jak. Říkám si, to si přeji, ale zároveň pochybuji, řeším. Vycházím ze současných možných plánů realizace, zkušeností a směřuji k budoucnosti. Zvolím-li krok vzad, mám svou představu nenaplněného přání, neřeším jeho realizaci, mám jen přání a do současnosti si přináším jen prožité zážitky, emoce již v mysli hotového přání, neřeším cestu, pak jsem v naplněné současnosti, neustrnu v budoucnosti. Žiji naplno v současnosti.
 

Co z toho vyplývá pro "Tady a Teď"?
Pokud se tedy obracím do budoucnosti, tak úkolem mého vědomí je vytřídit negativní, neřešit neřešitelné, nehledat cesty, nehledat co mám, co musím udělat, jen již naplněné emoce prožívat. Je cestou ne ze současnosti do budoucnosti, kde ustrnu, ale cestou z budoucnosti do současnosti. Pak jste zákonitě jen v současnosti.
"Věřte, že Bůh ve vás, krásné emoční prožitky v minulosti, znásobí v současnosti a realizuje ve hmotné budoucnosti."
Však v "Tady a Teď", je prožijete, neboť "Tady a Teď", jsou okamžiky vaší minulosti, současnosti i budoucnosti.
Vždy je tvoříte v "Tady a Teď".
Minulost ani budoucnost neexistuje, je jen vaše vnímání v "Tady a Teď."
"Vždy je jen Tady a Teď!!!"

 

P.S.
Věřte, že i mně to mnohdy nejde, ale když si uvědomím, už žiji zázraky.

 

Zázraky, to je pojem duality.
V Jednotě je to náš Nový svět.

 

Zdroj : https://selskyfilosof.blog.cz/

 
Děkujeme za možnost sdílení : Informace odjinud
 

—————

Zpět