Jak má muž milovat svou ženu, a žena svého muže

14.11.2012 09:31

 

1) Jak má milovat muž svou ženu ?

„Milá Helenko, jsem moc rád, že jsi se dneska obrátila na mě a mou ženu, pro tak důležité otázky, protože to je základ, ze kterého se odvíjí vše ostatní.

 

Základem je mít trvalý a pevný láskyplný vztah mezi mužem a ženou. Především to je pravá čistá láska, o které jsi už psala a víš z předešlého sdělení, trpělivost, tolerance, oddanost jeden druhému. Milovat svou ženu pro mě a mnoho dalších vesmírných přátel znamená být oddán jeden druhému, současně mít stejné duchovní myšlenky a růst, SPOLEČNĚ PRACOVAT NA DUCHOVNÍM VÝVOJI, znamená to také být spolu co nejvíce a nejčastěji, UMĚT SE SPOLU RADOVAT, ale také prožívat méně radostné chvíle. Právě v těžkých chvílích jsme spolu a tyto věci řešíme společně s láskou, to je velmi důležité.

 

Lidé na planetě Zemi často dělají chybu, když se v těžkých chvílích uzavřou do sebe a snaží se sami řešit svou situaci, to není správné. Také se snaží lidé ukrýt před sebou (muž a žena, manželé, partneři) své slabé stránky, to je velmi špatná reakce. Hovoříte o tom v obřadních síních při svatebním obřadu. Oddávající říká: „Buďte spolu v radosti i těžkosti oporou jeden druhému“, to je svatá pravda, jenže mnozí vůbec nežijete podle toho, a to je velká chyba.

 

Stydíte se za své slabosti, hlavně to dělají muži. Pro muže je ponížení plakat před svou ženou, v tom jim brání jejich pýcha. Mnozí říkáte, že muži nepláčou, ale tak to není. Pláč muže není slabost, je to momentální stav, tak jste stvoření, v životě na Zemi se střídá radost, smích, pláč, naučte se s tím vypořádat a překonat tyto emoce.

 

Vždycky je nejlepším řešením podívat se problému přímo do očí a vyřešit jej. Pak vám bude zase hezky, procítíte slunce v duši a srdci. Jestli máte mezi sebou v partnerském vztahu pravou čistou lásku, tak ji používejte k řešení těchto těžkostí i radosti.

 

Toto je poselství pro ty, kteří nemají ještě jasno v těchto vztazích, anebo si to potřebují jen připomenout.“

 

„Teď se připojuji já, Ester, manželka Aštara. Souhlasím s tím, co řekl Aštar, je to pravda, a to potvrzuji shodně s dalšími vesmírnými přáteli.“

 

 

 

 

Vibrační zážitek dvou navzájem se milujících lidí, při kterém byli přeneseni za pomocí Stvořitele do jiného pozitivního světa, kde cítili harmonii, klid, mír a překrásnou lásku Stvořitele, která proudila mezi jejími dušemi skrze jejich milující se a otevřená srdce. Tímto pozitivním činem lásky vyzářili na Zemi velké množství pozitivních a léčebných energií, kterou očistili svoje energetické blokády vůči sobě a pomohli vibračně posílit místo kde se nacházeli. Byl to dar a MILOSTI od Stvořitele, protože tyto dvě duše k sobě patřili už od pradávna a zde měli mnoho duchovních zkoušek, aby se našli a také, aby rozvinuly jejich společný vztah do PRAVÉ LÁSKY. Jejich vztah byl Stvořitelem požehnán, neboť ON / ONA jedině ví, jaký pravý a pozitivní význam tento vztah přinese jejím duším a celému Stvoření.

 

2) Jak má milovat žena svého muže ?

„Helenko, žena má milovat svého muže stejně, jako on ji, to je důležitéŽeny by měly mít trpělivost a cit pro své muže, když se jim občas něco nepovede, nebo některé věci nezvládnou. Ano, je také důležité, aby byli spolu často a společně se duchovně vyvíjeli, a to hlavně na začátku svého vztahu. Později, když se lépe poznají a vytvoří si pevný láskyplný vztah, můžou se i na delší dobu odloučit, bez jakýchkoliv důsledků. V životě to tak je, že partneři nejsou stále jen spolu. Nejdůležitější je si na začátku vytvořit pevné pouto pravé čisté lásky, a to někdy trvá delší dobu, záleží na partnerech, jak to zvládnou. Pak i dlouhodobé odloučení jejich vztah nenaruší, samozřejmě, aby to nebylo často a dlouho. Prostě všeho s mírou, a to platí ve všem. Každé manželství, partnerství se stále vyvíjí a mění, přináší stále nové a nové změny v duchovním rozvoji. Ani jeden z partnerů by se neměl cítit v přítomnosti toho druhého znuděný. To svědčí o tom, že není něco v pořádku a mělo by se s tím co nejdříve něco udělat. Pro nás je naše manželství velkým požehnáním, jsme šťastni v našem duchovním vývoji.“

 

„K tomu se připojuji já, Aštar, neboť i pro mě to je velké požehnání v tom, co jsme spolu prožili, a stále prožíváme, je to nádherné mít tak skvělou ženu Ester, jsem šťastný a láskyplný muž.

 

Toto jsme vám předali Aštar, velitel vesmírné flotily, a moje milá žena Ester, posíláme všem lidem na planetě Zemi proudy lásky a přejeme úspěšné láskyplné manželství, partnerství v duchovním rozvoji.“

 

Děkuji vám Aštare a Ester, jsem šťastná za vaše milé a překrásné poselství planetě Zemi.

S láskou sestra Helena z planety Země.

www.pratele-nebe.cz

—————

Zpět