Jak procházet zkouškami, aby smyslem bylo dostat se k podstatným energiím? Jak se dostat do vyšší úrovně, žít v ní a přijímat zkoušky s lehkostí? Áriové - 11.2.2014

20.02.2014 17:31
 
Náročnost lidského života je teď opravdu velká. Jak se blížíte k ukončení fyzického lidského cyklu, vynořují se vám energie, které potřebujete v lásce přijmout. A nutno dodat - je jich hodně. Prosím uvědomte si prvně, že to není žádný trest, žádná schválnost, kterou vám život přináší. Jsou to jen vaše nezpracované energie, které si tak přicházejí pro vaše přijetí. Možná, že když si toto uvědomíte, emoční reakce nebude tak náročná. Bylo by dobré, když to, co se vám děje, zároveň přijmete. Udělejte to tam, kde toho jste schopni. Pokud tak začnete, dál už dokážete sami postupovat. Když si přitom na každém případě uvědomíte, že řešíte své vlastní záležitosti, budou se posléze vaše dynamické emoce zklidňovat. Až toho dosáhnete, propojte se zdrojovou energií na tu svou část, která má již přirozené propojení se svými podstatnými energiemi a záležitosti svého života již dokážete řešit v emočním nadhledu. Propojení s touto svou částí duše podporujte i v klidovém stavu.

To, čemu říkáte zkoušky, prožívá každý člověk. Více, či méně emočně, ale každý. Než projdete do světelného lidstvípotřebujete každý sám sebe přijmout. A jak již víte, sebepřijetí není z lidského hlediska jednoduchá záležitost, ale složitý proces.

2/ jak se dostat sám k sobě?

Nejdříve přetransformujete velké množství bloků, které vám v tom brání. Každý máte ve svém srdci bránu, kterou je třeba nalézt a pak otevřít. Každý k tmu kroku máte svůj čas. Pokud pro někoho již nadešel, svěřte se do péče své duše. Každého povede. Budete postupně otevírat další brány - pak dojdete sami k sobě. Nejen při této slavné chvíli, ale při celé vaší cestě jsme s vámi.

Vaši Áriové
 

Naučte se čistit svou mysl, teprve do uvolněného prostoru může přijít něco nového. Vaše mysl neumí fungovat novým způsobem a vy jste se s ní ztotožnili. Vaše Já je mnohem hlubší a vy svou pozornost stále směřujete k povrchu. Zkratka k prožívání radosti je nevěnovat pozornost své mysli, ale svému vědomí, srdci a bytí. Mysl je stísněná, je v šoku a neumí s novou energetickou situací na Zemi naložit. Vnímá změnu energií, ale zaměřuje pozornost na ty negativní, které jsou jí známé a zažité. Ve vědomém žití zaměřte v tu chvíli svou pozornost na něco jiného a mysl pročistěte zdrojovou energií. Začněte pravidelně každý večer úklid mysli a její naplňování paprsky. Budete lépe spát a relaxovat.

Jak procházíte zkouškami?

Přijímat je a NESPĚCHAT, což je pro vás ve vašem pojetí světa dost těžko proveditelné. Máte pocit, že NESPĚCHAT znamená něco zmeškat, o něco přijít a v konečném důsledku přijít o život, zemřít. Proto se tohoto schématu tak těžko zbavujete. Proto se vlastně snažíte stále něco dohonit, něco či někoho předehnat. Takový je současný trend společnosti. Necháváte se tím polapit, či jako protipól se uchylujete do strnulosti, což je obojí krajní řešení a nevede k transformaci. Kreativita a ochota ke změnám vás provede současnou dobou.

OTEVŘETE SRDCE PŘEDEVŠÍM K SOBĚ DOVNITŘ, AŽ POTÉ K SVĚTU KOLEM.

Vaši Áriové
 
To, co vám v běžném životě ubírá sílu a energii, je vaše nejistota, strach a pochybnosti vydat se novou cestou, začít přistupovat k řešení problémů novým způsobem. Stále pochybujete a nevěříte si, zda jste schopni něco dokázat, jestli si to či ono zasloužíte, jestli si to nové můžete dovolit. Přitom jste už mnohé zpracovali, mnoho bloků odstranili a přesto tím, kdo nejvíce zkouší a brzdí sami sebe, jste VY. Nezapomínejte, že vaše ego nevynechá jedinou příležitost, jak o sobě dát vědět, a proto k němu přistupujte s láskou a tvořivostí. Vaše podstatné energie už si začínáte do určité míry uvědomovat, už je máte jakoby na dosah. Prvním Mostem k těmto energiím i pro zpracování strachů a nejistot je vaše zdrojová energie a také propojení se se zdrojovou energií bytostí vašich průvodců, učitelů, andělů. S jejich dovolením se s nimi propojte a ve chvílích, kdy si nevěříte, vás vaše spojená zdrojová energie podpoří, obejme, povede. Druhým mostem je vaše přijetí reálných situací a odpuštění sama sobě.

Z velkých hloubek vašeho srdce se nyní vynořují odmítnutí a zavržení sebe sama, a tak prosíme, přistupujte k sobě s láskou. Můžete také zdrojovou energií a láskou naplňovat sebe sama, svůj každý den. Nezapomeňte, že zdrojovou energií můžete sobě, čemukoli a komukoli žehnat. Třetím mostem k vašim podstatným energiím jepřijetí, že toto všechno jsem já, já jsem své vlastní přijetí, já jsem tato bolest, já jsem zkušenost, kterou prožívám, je v pořádku, že se takto cítím a vše přijímám a odpouštím si. Vzpomeňte si, že skládáte puzzle zkušeností neboli částí, vše je tak jak jste chtěli a jak potřebujete. Jsme stále s vámi a plně vás podporujeme.

Vaši Áriové
 
 
 
Ptáš se na kvalitu žití.
Ptáš se jinými slovy na život v přítomnosti. Protože co je smyslem života v té které dimenzi, v jakémkoli čase, v jakémkoli prostoru? Vždy přítomnost. Vesmír žije v teď. Jedině tak dokáže pracovat s časovými dimenzemi, protože je ukotven v přítomnosti. Je to jediný pevný bod, jediná jistota vaší reality.

Život v přítomném okamžiku není nic těžkého pro bytost bez ega. Je to čistá přirozenost. Ve vašem případě je to však těžké, jste nataženi mezi zátěžemi z minulosti a očekáváními budoucnosti.

Vaše ego vytvořilo strach na základě vyhodnocování mysli. Oprosťte se od mysli a jednoduše buďte srdcem. Je to to technicky nejprostší a emocionálně nejtěžší. Jde ale o to, tento stav nacvičit, připomínat si ho každou chvíli, kdy je to jen trochu možné. Můžete mít samozřejmě bloky z minula, ale vy už jste ve stavu, kdy byste se měli v přítomnosti udržet. Vaše problémy pak můžete řešit z roviny pozorovatele sebe sama. Neboť zkoušky jsou kvůli poznání, nikoli kvůli trápení. Zažíváte emoce, protože jste napnutí mezi dvě časové linie, místo abyste byli přítomni svou pozorností. Jedině tak můžete pochopit, proč se vám děje to, co se vám děje. Zkoušky jsou jako kniha, ve které už umíte číst, jen je třeba odstoupit do správné ohniskové vzdálenosti.

Takže jak na to?

Technik již znáte mnoho. Propojení se zdrojem, s vyšším já, s energií já jsem atd. Pokud se vám to nedaří, je třeba trénovat víru. Uvědomit si, že svět hmoty je pouhým odrazem a důsledkem skutečné energie a že láska ve své podstatě je obsažena ve všem. Propojte se se svou vyšší vibrací a učte se v ní setrvávat bez ohledu na to, co se děje kolem. Představte si, jak energie z jemné vyšší vibrace přetéká do té nižší a nižší, až začne transformovat hmotu. Je to jako kaskáda pohárů. Na vrcholu stojí jeden, z něhož přetéká víno - to je vaše srdce, váš zdroj. Vytrvejte v myšlence přetékajícího srdce a pozorujte sami, kolik pohárů je třeba naplnit, než přeteče i ta nejspodnější základna, která je velmi široká. Vytrvejte. Velmi často se do energií dostanete, dotknete se jich a běžíte zase dál. Naplnili jste sotva půl poháru.


Učte se setrvávat ve svém srdci.


S bezmeznou láskou
Vaši Áriové


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijaly Eva P., Lenka Z., Lucka N., Karin L., (www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět