JAK TO CÍTÍM JÁ – SEBELÁSKA – TAJEMSTVÍ MISTRŮ

11.01.2013 14:25

 

 

 

 

Na duchovní cestě většiny lidí hraje hlavní roli poznání, pocházející z různých knih, různých technik a kurzů.
Jedno mají všechny tyto kroky společné…každý z nás hledá ten ideální stav, kdy se cítí neustále šťastný a vyrovnaný.
A tak stále hledáme a zkoušíme různé metody, které nás k tomuto stavu přiblíží.
 
Koho z nás by však na této cestě hledání napadlo, že nástroj, který nám poskytne tento ideální stav "blaženosti" nosíme od narození u sebe.
Zdarma, neustále připraven na chvíli, kdy to vše pochopíme.
 
 
Ve skutečnosti se s tímto nástrojem neustále inkarnujeme, ale doopravdy ho většina z nás nikdy nevyužije.
Kdyby se tak totiž stalo, inkarnační koloběh by pro vás skončil.
Jeho použití by ukončilo veškerou sebedestrukci, kterou drtivá většina duší prochází, když nechá zchátrat své fyzické tělo, aby se opět vrátila do inkarnačního kolotoče, ve kterém se také většina z nich úplně ztratí.
Pokud zažíváte stárnutí a fyzickou smrt, doopravdy nevyužíváte svůj potenciál a tento tajemný nástroj, který máte.
 
 
Co je vlastně oním nástrojem, jež poskytuje to, co všichni hledají?
 

Je to SEBELÁSKA.

 
SEBELÁSKA je tím tajemstvím každého Mistra.
SEBELÁSKA je ve skutečnosti tou nejhlubší láskou ke Stvořiteli (Bohu).
SEBELÁSKA je ta síla, která probouzí váš opravdový potenciál toho, kdo doopravdy jste a obsahuje všechna ezoterická učení najednou.
SEBELÁSKA vás sjednocuje se vším v rámci celé existence.
SEBELÁSKA je bez konceptu duality - dobra a zla.
SEBELÁSKA je tou nejsilnější magií, která vás vede domů.
 
 
Vypadá to velmi jednoduše, proč ale nakonec tento nástroj nepoužíváme?
 
 
K tomu, aby se člověk dokázal otevřít SEBELÁSCE, musí překročit všechny koncepty víry a přesvědčení, včetně těch ezoterických.
I v této oblasti je tolik triků, které vás ponechávají uzavřené vůči SEBELÁSCE. Jakmile jednou začnete cítit a tím vidět "pravdu", budete opravdu překvapeni, kolik starých myšlenkových vzorců vás v ezoterice vítá.
 
Když chcete pochopit, co znamená SEBELÁSKA, vybavte si tváře Mistrů jako je Budha, Ježíš, Marie, Paramahansa Yogananda, a další.
Co vidíte?
Vidíte obrovský klid a smíření.
Smíření "sám se sebou".
Čím jsou (byli) všichni tito Mistři známí?
Byli klidní, chápající, láskyplní a bez životních dramat. (Tímto připomínám, že Ježíšovo drama bylo sehrané pomocí mimozemské technologie "holografické projekce" k vytvoření jedné z největších manipulací lidstva ke hře zvané "hřích a trest").
 
 
Co myslíte, lze stavu, kterého dosáhli Mistři, dojít pomocí intelektuálních znalostí?
 
Když si vzpomenete na útržky z jejich životů, všude kam vstoupili, je doprovázelo slunce, flóra se zelenala a kvetla, zvířata se k nim chovala jinak, protože věděla, kdo jsou, upoutávali pozornost a lidé jim rádi naslouchali.
Co to způsobovalo?
SEBELÁSKA.
Oni byli zamilovaní do Stvořitele (Boha) ve svém nitru.
A to je právě to tajemství "mistrovství".
 
Jak se říká a dokonce to i platí, nejjednodušší věci jsou ty nejgeniálnější.
A na první pohled to jednoduše i vypadá.
 
 
Tak zákonitě vyvstává otázka: "Proč to nepoužíváme?"
 
 
Společenské konvence?
Spojení SEBELÁSKY se slovem "narcizmus" či "sobectví"?
Je směšné a nepatřičné "milovat sám sebe"?
Je těžké milovat "hříšnou bytost", ať už páchala hřích v tomto, nebo minulém životě?
Nemůžete se zamilovat do sebe, protože jste přijali názor, že jste omezení, neschopní a jste jen obyčejní?
Nejste schopni se celým srdcem zamilovat do někoho, kdo stále dělá nějaké chyby a zaslouží si za to trest?
Nelze milovat lidskou bytost, které škodí planetě Zemi?
Stojí vůbec lidská bytost za opravdovou SEBELÁSKU?
 
 
Možná vám tyto důvody budou něco připomínat, možná máte své originální.
Jedno si ale pamatujte,
Všichni Mistři byli a jsou lidské bytosti.
Se vším, co si neseme i my.
To z jiného pohledu znamená, že jsme všichni schopni toho, co Mistři svým životem manifestovali.
Pravda se nedá celá pochopit tím, že se napíše nebo říká, ale tím, že se žije.
 
A tak je na čase přistoupit k zrcadlu.
 
 
Podívat se sám sobě zhluboka do očí.
Vnímejte krásu Boha v sobě.
Začněte milovat sami sebe.
Máte odvahu být opravdu hluboce milováni?
Máte odvahu otevřít své srdce a procítit tuto SEBELÁSKU?
Nebo máte strach, že to bude bolet?
 
 
Tento proces je ve skutečnosti něco úplně jiného, než v čem jsme vyrůstali.
Ale když si zkusíte vzpomenout, vybaví se vám okamžiky z raného dětství, kdy jste o sobě vůbec nepochybovali, kdy jste nevěděli, že děláte chyby, kdy jste byli plni radosti ze života a nevnímali jste žádné hranice (ani hranice svého možného věku).
Byl to však jen krátký okamžik, protože okolí, rodina, školka a škola nás velmi rychle naučila žít v pochybnostech, strachu a omezení.
 
To malé dítě však nosíte neustále v sobě.
 
 
Co mu dnes řeknete?
A co mu vlastně říkáte každý den?
 
"Jsi neschopný, tohle nemůžeš dělat, stav na Zemi se změní pomalu, ale ty s tím nic nezmůžeš a ani se toho nedožiješ, nezasloužíš si to a ono, děláš chyby, neumíš toto…"
 
Nebo mu stále říkáte:
"Jsi božská energie, která dokáže vše, co si pro sebe přeje, jsi tak nádherné, vše, čeho se dotkneš se ti daří zlehka, s touto energií Stvořitele dokážeš úplně vše…"
 
Jak by na druhý způsob zareagovalo malé dítě?
Prostě by šlo svou cestou, bez pochybností a posouvalo by se na novou úroveň každý den.
 
 
 
Tedy,
vše co potřebujete, máte vždy při sobě.
 
 
Vaše okolí a váš život je pouze odrazem toho, zda své nástroje využíváte.
Realita totiž vždy odráží váš vnitřní svět.
 
 
Já Jsem Marie
 
Inspirace pro tento článek:
 

—————

Zpět