Jak to vidím na příští týden od 12.-18.08.2013

12.08.2013 15:55
 
 
Cítíte to uvolnění? Jakoby jsme se najednou probudili do zcela nového dne, týdne. V zemi zázraků, kde je najednou všechno jakési jiné. A věru i je. Ačkoli to zjevně možná ještě nevidíme našim vnějším zrakem, jen cítíme tu úžasnou změnu, která se udála v našich buňkách, všude kolem nás. Mám pocit jakoby začal Nový Rok. Uvolnili se všechny potřebné vazby a povolili svázanosti, porušily se potřebné sliby.
Na fyzické úrovni proběhlo léčení těla i duše. Je tu opravdu Nová Doba a nový Život. Dovolme si procítit tu radost, která je naší přirozenou součástí. Je námi samotnými, ona Je. Jsme jeden celek a naše vnímání je nastaveno na přijímání radosti. Nasávání esence života, kapky světla a světelného toku paprsků Jednoty. Je to opravdu tady. To, co se událo v uplynulých dnech je z pohledu rozumu jako části našeho těla nepochopitelné. Změny, které nastaly na zemi zaseli nové semeno, které klíčí a my si dovolme těšit se ze všeho, co se děje kolem nás. Dovolme si Žít. Jsme tu, abychom pokračovali v započaté cestě naší osobní transformace, k Jednotě a ke Světlu.
Nastavili se nové parametry vnímání. Už každý z nás může opravdu zažívat všechno, na co si jen pomyslí. Je doba opravdu silná. Vše je Tady a Teď. Každá naše myšlenka je úžasná energie, která se transformuje a zhmotňuje Tady a Teď. Zkusme to, začněme, je to opravdu tady!!! To, jak myslíme se nám zázračnou rychlostí zhmotňuje do života. Teď a Tady opravdu platí, co zaseješ hned i sklidíš. Otevřely se nám nekonečné možnosti. Přišli netušené věci, které proběhly na nevědomých úrovních, jako nové načtení do paměti lidstva. Krásná barevná záplava úžasných energií. Všechno, co bylo potřeba se udělalo. Každý přijal všechno to, co mu z hlediska a vývoje jeho duše bylo dáno jako dar. Vše v souladu s jeho plánem duše.
Mnohý i když nechápeme, co se to vlastně děje kolem nás, cítíme jakýsi zvláštní pocit. Pocit naplnění a radosti. Máme chuť tančit, smát se, plakat. Vše je dovoleno! Je čas pustit okovy svázanosti. Je čas skutečně žít!! A to vše nám nabízí tento týden.
Vícero z nás jsme v uplynulých dnech prošly svým vlastním zrozením, křtem ohněm. Zažili jsme snad nejtěžší zkoušky v životě. A když tohle tady čtete, vím, že jste obstáli, prošli jste lázním vlastní bolesti, léčení duše, který se transformoval do pocitu štěstí a radosti z vlastní sounáležitosti se sebou samými. Dokázali jsme čelit všemu, co z pohledu naší duše mělo skutečně velký význam. Uvědomili jsme si, že jak pro lidského jedince je v prvé řadě pro nás důležité složit zkoušky před Stvořitelem. Teprve pak můžeme naplnit naše vlastní touhy, v souladu s plánem naší duše. Je ticho po bouři v nás, je dokonaný jeden proces našeho růstu a vývoje. Jsme na začátku další etapy našeho vývoje. Toto je důležité období, kdy se stáhněte do ústraní vlastní komnaty ticha, a Naslouchejme.
Ti, který máme splněny určité úkoly dostáváme v těchto dnech nové úkoly. Přicházejí k nám v podobě nových nápadů, nových příležitostí. V podobě nových zpráv a nové lidi nám přicházejí různé podněty. Ano, jsou to ty jemné signály Vesmíru, Boha, našich průvodců, kteří nám dávají najevo, že jsou s námi. Jemně nás vedou. Pomáhají nám. Tak v těchto dnech Naslouchejme hlasu, kteří má pro nás důležité zprávy a poselství. Jsou to důležité úseky v našich životech. Jsou to odpovědi na naše prosby, otázky, nevyřčené a nesplněné modlitby. Naslouchejme. Všem se nám dostává úžasného vedení. Pocítíme skutečnou sílu a odhodlání vykročit do nového období v našich životech. Využijme tuto tvořivou sílu, tento úžasný potenciál v těchto dnech av tomto období. Kdo prosí ten dostane. Všechny naše touhy, prosby a modlitby, které vyvěrají z hloubky našeho srdce a mají čistý záměr, jsou v tomto období požehnané od Nebeských Vysokých duchovních bytostí. Tak si to vychutnejme a využijme co nejlépe proces čištění a takového dolaďování všeho nového, co jsme přijali.
Bude trvat ještě uplynulé dva až tři týdny. Využijme tento čas na uklidnění, odpočinek, lenošení. Dovolme si jen Být. Neriešme nic hlavou. Buďme tak trochu líný, hýčkajme se, rozmaznávajme. Vyberme se do přírody, poděkujme naší milované Matce Zemi za všechny dary. Poděkujme svým blízkým duším, partnerům, kteří při nás stojí. To vše tvoří náš krásný svět sjednocení duší a splynutí srdcí. Neriešme nic důležité. Naslouchejme své nitro a oddychujme, nasávajme vše co se chce k nám projevit.
Tyto dny přechází v nás proces naší osobní transformace. Mnozí zažíváme uvědomění přes pochopení. Úžasné procitnutí. Následně k nám přichází ponaučení, proč bylo to, jak bylo a co je třeba dále. Naše vlastní studium nás samých. Každý, kdo nyní vyšle prosbu do Vesmíru, k Bohu, ke svým průvodcem dostane dar vedení, dar vyjasnění, dar Lásky a Jednoty. Každý kdo si to dovolí přijmout. Je to čas přijetí sebe jako světelné bytosti, která je zrozená se světla esencí lásky. A to je naše podstata. Splynutím ve vlastní harmonii vlastního středu k nám přichází pocit naplnění života a sounáležitosti s Vesmírem, Matkou Zemí - naší krásnou Gaiou a všemi lidmi.
Jsme nádherné bytosti, které si měli na toto všechno vzpomenout. Je to čas, když přes sebe hledáme cestu ven, cestu ke hvězdám. Celý Vesmír je tak úžasný a tak nekonečný jako jsou nekonečné možnosti naší realizace, tvoření. Náš Stvořitel nám dal svobodnou vůli, abychom Jeho mohli přes sebe projevovat v našich životech. A tak vytvářet harmonii, Jednotu, Lásku. Svět zázraků je zde. Nová Doba poznání, nový Svět, nová Zem. My jako jeden Celek. Jsme světelné bytosti a naše drahá milovaná Gaia je krásná zářivá Hvězda. Všichni jsme Láska. Miluji nás ...
Elina
 
Pro https://gaia2010.sk/ 12.8.2013 napsala: Elina. Tento článek může být dále šířen, kopírován v nezkrácené, neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka is aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.

—————

Zpět