Jak to vidím na příští týden od 15.07. - 21.07.2013

15.07.2013 18:45
 
 
Máme za sebou dost náročné uplynulé období. Týká se to energií, které k nám přicházely ze Slunce, i energetických impulsů přicházejících z našeho okolí. Dalo nám to všechno pořádně zabrat a nezbylo, dá se říci, skoro nic na svém místě v našem životě. Vítr, který se přehnal naším územím zanechal stopy ve všem a všech, hlavně v nás samotných. Nyní je na nás, jak se k tomu všemu postavíme. Zda se budeme nadále hrát na spícího brouka, že nás se to všechno netýká, nebo se postavíme k tomu nebojácně as odhodláním spatřit pravdu o nás samotných. Všechny změny, které právě probíhají v našich životech, jsou nutné z hlediska našeho životního plánu iz hlediska evolučního plánu naší planety, milované Matce Zemi. Cítím a vím jen tolik, je důležité se nebránit. Je důležité nechat věci plynout, poddat se tomu, co nám přichází do života. Jsme součástí jednoho krásného celku. Všichni v tom jedeme, vezeme se.
Právě začátek týdne nám ukazuje, že všechno, co se odehrává v našem okolí, ať už jsme toho součástí, nebo jen pozorovatelé děje, vždy je to naše zrcadlení. Třeba jen zjistit, které části nás samých. A o tom to je právě na začátku týdne. O duchovním růstu nás jako jedinců, i naší planety. Spousta věcí se děje v našem světě. Mnohý cítíme, někteří i vidíme, a někteří raději nechceme nic vidět ani slyšet. Věci se dějí bez ohledu na to, zda tomu věříme. Jsme součástí dění. Vše, co jsme dosud udělali, právě začíná ukazovat první výsledky, úroda na našem poli snažení. Těšme se, i ten kdo nevěří na zázraky teď uvěří. Už všechno je zjevné. Nestisknete, Aniž skryji už nic, všechno se chce projevit. Vyjít na pravdu Boží. Kdo je čistý ve svém nitru, ten se nemá čeho obávat. Kdo až tak ne zcela jde s plánem duše, tak ten to má těžší. Vše se chce prosvětlit, zda to chceme nebo ne.
Střed týdne nám přináší vítr naděje do věcí a všech záležitostí, které řešíme. Uzdravení všeho, na čem jsme pracovali. Pro některé mírnou letargii. Každopádně zklidnění na všech úrovních. Vztahy můžeme pociťovat jako mírné stagnující, někde jakoby se nic nedělo, nebo energii zadrženou na místě. Vše je jak má být. Věci potřebují dosednout na své místo, Dopřejme si volnost, dejme tomu svobodu. Pokud něco řešíme, uvolnit trochu sevření. Nadhled bude ve hodně věcech na místě. A hlavně, pokud něco držíme násilím, jen proto, že to chceme my jako Ego, tak tohle teď vůbec nefunguje. Právě takové vztahy, které držíme při životě jen ze zvyku, třeba pustit. Neboť jdou i samy tak jak chtějí a mají. Jak jsem již napsala, všechno staré co stojí, nebo nefunguje tak jak má, chce nový vítr do plachet, tmavé chce prosvětlit. Důvěřujme věcem a událostem, které se dějí jak chtějí, nebo vymykají z našich rukou. Boží načasování je dokonalé.
Konec týdne nám přináší uvědomění si všeho potřebného. Usmířenou, vyléčení ve vztazích. Přijetí pravdy, ale jen pro ty, kteří si to dovolí sami. Kdo se nadále rozhodl věznit sebe samého, ten své lekce ještě musí dokončit. Mnozí v tomto období zažíváme zvláštní náhody, krásné setkání z lidmi-dušemi stejně naladěnými. Ano, je čas zázraků. Přichází, je zde. Nic se neděje náhodou. Vše podle Božího plánu. Právě teď setkáváme spřízněné dušičky, stejně naladěné. Nová přátelství, splynutí. Vhodný čas na setkání životních partnerů z pohledu plánu duše a stejné vibrace.
Všechno je to o tom, jak jsme nastaven na přijímání všeho, co je pro nás z hlediska plánu naší duše potřebné. Buďme vděčný za každý okamžik našeho života, děkujme každý den naší milované Matce Zemi, Bohu. Děkujme všem, kterým cítíte, že máme děkovat. Buďme vděčný za tento dar života právě v tomto krásném a tak důležitém čase. Důvěřujme a dovolme si přijmout vše krásně do života, co k nám přichází. Nastavme se na hojnost Vesmíru, Boha. Přijměme světlo do svého srdce a nechme se vést. Jsme stvořen ze světla, a pokud i co jen na chvíli jsme o tom pochybovali, nevadí. Uvědomění jde ruku v ruce s pochopením. A pochopení, procítění nám pomáhá uklidnit, integrovat vše potřebné. Sjednotit se do svého vlastního středu, vnitřního slunce v nás.
Dovolme si zářit našim vnitřním světlem, ať spolu uděláme z naší Matky Země jednu nádhernou světelnou zářící hvězdu.
A v tomto období pro ty, kteří to tak cítí, jsou zde nové aktivační kódy: Aktivační kód: "Tvorba v souladu s životním plánem", aktivační kód: "Sjednocení polarit". Jsou volné ke stažení na FB stránce ELINA. Můžete si je vytisknout, relaxovat u nich nebo meditovat. Je k nim popis. Pro zájemce je možné udělat podle data narození osobní aktivační kód.
Krásný, zářivým světlem vaší duše a srdce prosvětlený týden.
Elina
 
 
Pro https://gaia2010.sk/ napsala: Elina. Tento článek může být dále šířen, kopírován v nezkrácené, neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka is aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.

—————

Zpět