Jak to vidím na příští týden od 22. 7. - 28.07. 2013

24.07.2013 19:55

 
Milovaní moji, dnes začnu trochu jinak, co se týká toho, jak to vidím já příští týden. Není to o mně ao tom co vidím, ale o tom co cítím, vnímám. Jsou to poselství, které nám chce neviditelná říše světelných bytostí předat. Často jsou to slova útěchy, abychom lépe zvládali období, kterými právě procházíme. Někdy jsou to slova poněkud tvrdší, abychom si uvědomili, kde ještě ve svých životech máme něco udělat, zpracovat. Jsou to jemné upozornění, abychom lépe a snadněji zvládali své lekce. Všichni směřujeme do Světla, všichni hledáme Esenci našeho Bytí. Směřujeme k Jednotě. A právě tyto dny, které prožíváme, jsou dost náročné pro všechny z nás.
Cítíme potřebu se více očišťovat, ať už formou meditace, relaxace, utíkáme do přírody. Ukazují se nám věci, které ještě nemáme vyřešeny. Vnímáme dost silné, dá se říci, karmické záležitosti, které se nám připomínají a ukazují. Jsme nucen řešit, chápat, dávat do pořádku. Všechno je to OK! Směřujeme domo. Jsme jako děti, které se učí nové věci, opakují to, na co zapomněli. Toužíme po lásce, pohlazení. Toužíme, aby nás měl někdo rád. Máme si však uvědomit, že vše je ukryto v nás samých. Naše Matka Gaia nás má stejně ráda všechny, všechny své děti. My máme přes lásku k sobě najít lásku ve všem Stvoření. Abychom si uvědomili, že toto je rajská zahrada, kde žijeme. Že jen my můžeme tvořit svět hezčí a lepší. Proto jsme sem přišli.
Začátek týdne as ním přicházející energie v současném období na planetu přinášejí nám pochodeň, která nám dává naději. Naděje, že veškeré úsilí, které jsme vynaložili do našeho života ve jménu Lásky a Světla, že všechno úsilí a snaha je zúročena. Naše rajská zahrada rozkvete naší prací, našim Světlem. Je to náš domov a na nás záleží, jak k němu přistupujeme. Jak se naladíme, co vyzařuje. Právě teď, když mnohý zažíváme své nejtěžší lekce a zkoušky v životě. Právě teď máme vydržet ve svém snažení. Jakkoli jsme unavení, cítíme různé útoky z vnějšku, nevzdávejme to před cílem. Důvěřujme tomu čistícímu procesu. Pod nánosem našich bloků, které vyřešíme, objevíme naši vlastní Božskou podstatu. Všechno to, čím nyní procházíme, nás má nasměrovat k tomu, abychom si uvědomili svou sílu. Vím, jsme již více unavený z uplynulých událostí, cítíme velké tlaky na nás. Nároky a očekávání nás často tlačí ke zdi. Nepodléhejme falešným iluzím, nedejme se zastrašit. Mějme v srdci to, proč jsme sem přišli. Vzpomeňme si na to všechno, jak jsme pevně stáli na začátku naší proměny. Nevěděli jsme do čeho jdeme a co nás čeká. Hnala nás naše touha srdce a duše.
Střed týdne nás postaví před situace, kdy budeme nucen se rázně rozhodnout. Rázně znamená ne přes Ego, ale přes srdce. Určit si své hranice, pokud dovolíme, aby k nám jiný směli se přiblížit. Pokud jim dovolíme, aby mohli ovládat náš život. Falešná přetvářka a neupřímné slova se nyní mohou zdát jako pravdivé. Mějme oči a hlavně srdce otevřené. Není všechno zlato, co se třpytí. Tma se často skrývá za světlo. Preciťujme přes srdce. Pozor na pomluvy, nevadí pokud jste jiný před svým okolím. Hlavní je, že zůstanete věrný svému srdci a čistý sami před sebou. Situace nás nyní rychleji přivedou k tomu, abychom vlastním přesvědčením dospěli k řešení našich problémů a starostí. Uvědomíme si, že my se máme rozhodnout, kudy máme jít. I to, na jakou stranu se přikloníme. I malililinké lhaní je vždy jen lež. Tak pozor, abychom nelhali hlavně sebe samého.
Konec týdne vyplavuje a ukazuje, jak byly čisté naše záměry. Zda jsme opravdu hráli čistou hru. Ti, kteří jsme zaslechli volání vlastní duše, stojíme nyní před rozhodnutím, jak dál. Cítíme tíhu, nejistotu. Vybereme si pozlátkový svět a hmotu, nebo si vybereme to, co nevidíme, jen cítíme, že je to pravé, skutečné a čisté? Možná se otřásá náš domů, lze od základů měníme svůj život. Průvan děláme všude kde cítíme, že nás to svazuje. Důvěřujte tomu, co cítíte a dělejte tak jak vám říká srdce a duše. Už není času na dvojí život a přizpůsobování se okolí. Už je čas žít svůj vlastní život v Tady a Teď. Všechna rozhodnutí, které vycházejí upřímně z našeho srdce, s čistým záměrem, že chceme jít podle svého plánu duše, tak nás směřují k tomu, abychom si uvědomili svou cenu, cenu vlastního života.
Celý nadcházející týden je zesílen úplňková energiemi, které nás tlačí, nutí věci řešit. Ne tak, jak se nám to hodí, ale podle plánu naší duše. Je období silných očistných procesů. Jak jsem už říkala, všechny karmické nezpracované záležitosti tu máme nyní jako na talíři. Není čas jejich už odsouvat. Je čas dát věci do pořádku. Připravit se. Abychom byli čistý, měli uspořádány všechny věci potřebné. Lekce se nám ukazují tak jak je třeba. Nedá se nic přeskočit, ani oklamat. Buďme upřímný hlavně sami před sebou. Všechny lekce, které máme za sebou, všechny utržené rány, všechny bolestné události jsou pro něco. I když hned teď nechápeme jejich hlubší význam, vytrvejme, důvěřujme. Právě teď nám svítí šťastná hvězda, i když ji může ještě zakrývat mrak naší bolesti. Pochopíme, zpracujeme, integrujeme vše potřebné. Konečný výsledek je to, že nám to přinese klid v duši, světlo v srdci. Harmonii v nás samotných. Vesmír, Bůh a všichni, ti naši jsou nám nyní nakloněni. Tak důvěřujme, vytrvejme ve snažení. I když ještě nevidíme cíl, světlo a lásku už cítíme. Kdosi velmi Moudrý, plný Lásky a Světla jednou řekl: Udržujte krb svých myšlenek čistý. A tak to je. Prečkajme v tichu vlastní duše toto období. Řeknu vám, cítím to, vyplatí se vytrvat!!!!!!!!!!
Krásný nadcházející týden, přátelé.
Elina
 
 
Pro https://gaia2010.sk/ 21.7.2013 napsala: Elina. Tento článek může být dále šířen, kopírován v nezkrácené, neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka is aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.

—————

Zpět