Jak to vidím na příští týden od 29.07. - 04.08.2013

29.07.2013 20:52
Jak to vidím na příští týden od 29.07. - 04.08.2013
 
Zúčtování. Slovo, které vyvolává v nás různé pocity, myšlenky. O tom bude nastávající týden. Nacházíme se ve složitém období - energeticky, vztahově, finančně i celkově, z hlediska vyrovnání k naší Matce Zemi. V posledních dnech jsme měli možnost pozorovat, jak vyplulo na povrch spousta skrytých věcí, karmických nevyřešených záležitostí. Mnoho věcí jakoby najednou se nám ukázalo, osvětlovala. Doslova v těchto dnech pociťujeme enormní zátěž na všechny tělesné systémy, k čemuž nám ještě přidává i teplo ze sluníčka.
Příchozí energie na naši zem v tomto období to všechno znásobují. Cítíme se doslova v energetickém víru. Místy máme pocit, jakoby nás to všechno chtělo převálcovat. To vše je ale náš proces, jehož jsme součástí. Je to proces očisty na všech rovinách. Kdo se jednou rozhodl vědomě na sobě pracovat, očišťovat sebe, řešit své stinné místa, tak v těchto dnech to nabírá na obrátkách. Třeba jen vydržet. Ten nejdůležitější úsek kopce bývá nejtěžší zvládnutelný z pohledu nás samých. Vždy však dostaneme naložené jen tolik, kolik dokážeme unést. Všechno to, co se nám ještě ukazuje, nás nutí zapracovat na nás samých. Je to o nás. Ne o sousedovi, ani o bývalém partnerovi, kteří si nás dovolil opustit. Je to vždy jen o nás, o našem růstu, léčení.
Tak právě začátek týdne předkládá před nás často nejtěžší věci, které jsme ještě nestihli řešit. Vztahy. Hlavně vztahy. Pozor na někoho třetí tam, kde chceme být jen dva. Buďme k sobě upřímný. I když by odhalení mohlo bolet, vždy to pro nás znamená, že vesmír nám chystá něco lépe. My si přece to nejlepší vždy zasloužíme. Vnímám tu i výkyvy počasí, extrémní vedra, bouřky z tepla. Nápor na kardiovaskulární systém, zažívání, poruchy trávení, oběhový systém. Pít hodně vodičky, která není jen zažene pocit žízně, hydratuje naše tělíčko, ale i vyplavuje věci, které se uvolnily na duchovních úrovních a projevené ve fyzické realitě se potřebují transformovat a pročistit. Vodička tady je cenná tekutina a napomůže tomuto procesu.
Střed týdne přináší změnu energií, struktury vibrací na různých úrovních. Ti, který jsme věrný svým přesvědčením, a konáme ze srdce, podle vesmírných zda Božích zákonů, ti pocítíme mírné uvolnění. Ale jen mírně. Odejde to, co má, na čem jsme pracovali. Ti, kteří se dosud hráli na silných, kterých se duchovno netýká, mohou pociťovat mírné deprese, pocity "nevím co mi je?" Každého se dotýkají probíhající změny na planetě i v ovzduší. Pozor v tomto období na zhoršení vztahů, kde ještě nemáme dořešené karmické záležitosti. Můžeme být svědky odhalení iluzí v našich životech. Pozor na naše nohy, aby nám je někdo nepodkopou. Pokud se tak stane, tak jen proto, že jsme to sami umožnili, aby se to projevilo v našem životě. Zde máme něco na řešení a léčení.
Co se týče různých finančních nabídek, které vypadají lákavě, také třeba být obezřetný, prociťovat přes srdce. Stále trvá období našich zkoušek. Zda zůstaneme věrný sami sobě. Vždyť víme, že i když obal vždy vypadá lákavě, vždy to, co je uvnitř bývá nejdůležitější. Všechny obtíže, které se vyskytují v našem životě jsou jen tak těžké, jakou míru obtížnosti jim dáme. Dejme si pozor, abychom to nebyli my sami, kdo nám přivázal ten kříž, jehož tíhu pociťujeme. Takže, preciťujme srdcem vztahy i všechno ostatní, udržujme hranice. Vyhodnocujme naším vnitřním senzorem, zda nás daná situace, nebo vztah vyživuje, nebo vysávat. To je diametrální rozdíl. Vše, co budujeme, má jen takový silný základ, jak zodpovědně as čistým záměrem k tomu přistupujeme.
Na konci týdne na nás mává zástava smíření, nikoli však rezignace. Pocit odevzdání a důvěry nám přináší mírné povolení napětí. Kdo je však netrpělivý, chtěl by hned věci, kterým ještě nepřišel čas, tak může být zklamán. Sebereflexe by nás měla udržovat v tomto období při životě, i když cítíme nápor na všechny aspekty našeho bytí. Všichni jsme tak trochu už unavený, ale všichni ti, který jsme dosud pracovali na sobě podle nejlepšího cítění víme, že netřeba podléhat panice, třeba důvěřovat. Ti, který jsme ještě zaměřen na to víc fyzično, a při zmínce o duchovně si klepe na čelo, tak i těch to všechno počká, možná ještě v této inkarnaci. Opravdu buďme upřímný k sami sobě, přiznejme si, pokud něco, nebo někdo není podle našich představ, abychom si nechovali hada na prsou. My sami se máme ohodnotit, určit si své hranice, uvědomit si svou cenu.
Celkově energie tohoto týdne nás staví do polohy, ve které je nutné, abychom si uvědomili, kdo jsme a kam kráčíme. Pokud ještě stále váháme a nevíme, na kterou stranu se přiklonit, si dejme pozor, abychom nezmeškali poslední příležitost. Tato inkarnace je jen jednou as ní i tato šance. Možná to stihneme a možná v té další. Nadcházející události ukazují zátěž na fyzické i duchovno - duševní úrovni. Můžeme být vystaven zkouškám, jak správně reagovat na dané situace. Doposud jsme studovali teorii, nyní je čas všechno realizovat a aplikovat v běžném životě.
Otevírající se Brána Lva a postavení hvězd v pozici Davidovy hvězdy nám jen v tomto období napomáhají k tomu, abychom zúročili všechno to, co jsme dostali do vínku. I to, co jsme vlastním přičiněním pomohli zhodnotit na duchovní úrovni. Když se na to podíváme s nadhledu, zjistíme, že vše, co se jeví jako špatné, je jen špatné z našeho pohledu. Všechno, co se bouří a bourá, tak jen proto, aby nastala rovnováha, ať už je to v přírodě, s Matkou Zemí, nebo ve vztazích av našem okolí. Všechno chce být v harmonii a v rovnováze. Proto nadcházející události jakkoli pociťujeme jako těžké, mějme na paměti, že je čas karmického vyrovnání. Lekce třeba, aby byly zvládnuté. Sliby, které je třeba, mají být splněny, které je třeba, rozvázáno. Duše, tak jako lidé si vyrovnávají všechno to, co je z hlediska jejich plánu potřebné. Tak pokud pociťujeme někde nepravost, nebo nespravedlnost, nekritizujme a Nereptejte na osud. Preciťujme srdcem, neznáme dohody ostatních ani sliby, které jejich vážou k událostem probíhajícím. Preciťujme srdíčkem, posielajme lásku. Vždyť i náš soused je jen člověk zrozený z podstaty světla, i když nyní neodpovídá naší vibrační úrovni. Přeloženo do řeči normální, nechme věci ať jdou jak chtějí, nechme lidi ať každý dělá nejlépe jak umí. Probuzení přichází pro každého v době, kdy je sám na to připraven. Všichni jsme šikovní a moudří, máme obrovský potenciál. Jen si to všechno máme sami v sobě najít, objevit. Někteří jemně oprášit, někteří vydolovat z hloubky naší podstaty. Vše je v nás. Všechny probíhající změny nás mají nasměrovat k nastolení rovnováhy ve všech aspektech našeho bytí. Vše disharmonické, vše co nás odebírá o energii, vše co nás rozčiluje či mírně irituje, to vše má být transformovány námi samotnými. Zpracované, pročištěné.
Toto je ten správný čas, dá se říci, že finišuje. Opravdu je čas žně, nejen té na polích. Máme za sebou spoustu věcí zvládnutých, a tak místy si dovolme trošku si odpočinout, vyfouknout. Nechme věci doznít, doběhnout tento proces. A zcela pozvolně dovolme si splynout s novými energiemi, novým dechem Země, novou vlnou energií. Novým Světlem. Nastavme se na nové vnímání, přitahování hojnosti, zázraků do našeho života. Pusťme si nový vítr do plachet. Tento čas opravdu přeje připraveným. A o těch, kteří, jak se řekne, nejsou až tak "lick tímto duchovním" a žijí si ve svém stabilním materiální založeném světě, tak io těch je postaráno. Každý si dokončí přesně ty úkoly, na které je připraven, a které si nedokončil. Tak nechme věci volně plynout, doběhnout proces čištění. S láskou preciťujme a presvetľujme, důvěřujme. Nehledejme správnou cestu, neboť kdo ji hledá tak už je na ní. Kráčejme po ní s důvěrou a pamatujme, zákony stvoření platí pro všechny stejně. Co vyšleme se nám vrátí. Tak vysielajme, vizualizujme a materializujme si vše jen to, co opravdu chceme, s láskou v srdci. Začněme žít své vlastní sny. Tak krásné snění ...
Elina
 
Pro https://gaia2010.sk/ 28.7.2013 napsala: Elina. Tento článek může být dále šířen, kopírován v nezkrácené, neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka is aktivními odkazy. Děkuji za pochopení

—————

Zpět