Jak to vidím na týden od 19. - 25.08.2013

18.08.2013 21:51
 
... Nebo co nám chce Nebe říct ...
 
Milovaní, vždy se těším, když pro vás jdu psát tyto řádky. Nikdy dopředu nevím, o čem to bude, jaké poselství přijdou pro vás - pro nás všechny. Sama jsem překvapená z toho všeho, co přichází, jaké poselství chtějí k nám všem promluvit. Vždy však cítím, že jsou to poselství určeny pro širší okruh lidí, že si v nich každý najde odkaz, i když možná jen jednou větou. Je to forma různých informací, která je poslána nám všem, v tomto Tady a Teď. Jsme spolu a jsme Jedno. Při psaní cítím vaše srdce a duše, tvoříme Celek. A to je na tom to úžasné ....
.... A tyto informace právě přicházejí na příští týden. Tak krásné čtení nám přeji.
Žijeme v čase, který je poznamenán tříděním společnosti lidí na nějaké skupiny. Jsou mezi námi jedinci, který chtějí stále někde patřit, aby se cítili bezpečně. Jsme i takový, který cítíme, že nic a nikdo nás nemůže vlastnit, že patříme jedině sobě. Žijeme svůj život, abychom jednou mohli složit zkoušku sami před sebou. Jak jsme zvládli tento život? Nelekejte se, nikde se nechystáme, náš život pokračuje dál. Otázka je, jaký je to život, který žijeme? Jsme šťastný, cítíme klid, vyrovnání, je toto ono, to pravé ořechové?
Proč ty otázky? Máme za sebou dost a velmi důležité období z hlediska vývoje epochy lidstva, planety, naší krásné milované Matky Gaii. My sami jako jedinci jsme vícero splnili poslání v této etapě života. Mnozí máme poslední inkarnaci. Završili jsme to, co si naše duše dali za úkol, co slíbili splnit, udělat. Završit dílo Stvořitele tak jak bylo slíbeno. Právě teď cítím husí kůži. Je dokonáno. Jedna část se zacelila, splynula. Vývoj však pokračuje dál.
Uplynulé dny přinesly krásné energie, krásné světelné poselství dostala naše drahá Gaia. Došlo na energetické úrovni k nárůstu světelné mřížky a každý jeden jsme dostali dary, o kterých jsem už psala v minulé zprávě. Kdo cítí a je otevřený, přijímá nové kódy, které k nám přicházejí z řad světelných paprsků. Vše se zaznamenává a načítá do našeho Bytí. Dovolme si pokročit, dovolme si být součástí těchto zázraků. Máme za sebou všechno, co bylo třeba dotvořit, aby proběhly změny z hlediska kolektivního plánu a plánu jednotlivců. Nyní je Nový Začátek. Vícero jsme pociťovali tyto dny jakési vzduchoprázdno. Jakoby se nic nedělo a nevíme jak dál. Z načtením nových kódů proběhlo přetransformování našeho vědomí a podvědomí, buněčné paměti, vyplavovaly se ještě staré věci. Euforie, kterou jsme pociťovali, byla jako důsledek ukládání nových informací. Dejme tomu čas přátelé, ať to nové dosedne na svá místa. Ať vyklíčí všechno tam kde má. Toto období potrvá ještě dva, u některých tři týdny.
Ne každý však přijal nabídnutou šanci, ne každý je nakloněn změnám. Některý se rozhodli žít své životy jako dosud, bude jim ponechána tato možnost, zkouškám a upozorněním se však nevyhnou. Duše cítí volání, seskupují se podle svého plánu, buďme shovívavý a každému ponechme jeho svobodnou vůli. Pro všechny je zde doba přijímání nových znalostí, příležitostí. Všímejme si poselství, zprávy, vše co se k nám projevuje má pro nás odkaz. Každý jeden úsměv člověka, což setkáme denně je pro nás poslem. Ptejme se, co to pro mě znamená, co mi to chce říct? Možná jen to, že se mám i já usmát, vždyť svět je takový krásný. A možná potřebujeme jen vzájemně předat jeden druhému odkaz v podobě lásky, energie přes úsměv. Ano, všechno se vším souvisí. V tomto období kolektivní vědomí načítá nové kódy, a jako lidstvo jsme dešifrovali všechno, co bylo potřeba z hlediska našeho vývoje. I jako lidský jedinci jsme se dostali na určitou vibrační úroveň, když se ke nám dostává mnoho nových možností, jak postupovat, jak pomoci sobě, svému okolí.
 
Tyto informace jsou pro ty, kteří jste s pohledu plánu duše dostali povolení otevírat srdce:
Pokračujte ve svém snažení, přicházejí k vám duše, které jsou na určité frekvenční úrovni a potřebují vaše slova, vaše pohlazení. Buďte světlem, buďte zřídlem poznání pro ty, kteří ještě tápou. Buďte sami sobě Vědomím. Všichni jste jeden, a tak jako jeden z vás otevře srdce tomu druhému, tak další rozzáří pochodeň světla. Jste posly světla a zpráv Lásky. Šiřte poselství Jednoty do vašeho okolí. Přicházejí k vám duše připravené, i když jejich lidské ego se ještě může bránit.
Rodí se něco nového, co se dotýká každého z nás. Rodí se nový člověk. Už nejsme jeden sám za sebe. Jsme kolektivní energie Jednoty a Lásky. Neboť jen tak jsme mohli postoupit až sem. Poslové a šiřitelé světla, čeká nás ještě hodně práce. Nedejme se znejistit těmi, kteří ještě odolávají jakékoli snaze prosvětlení svého života. Výsměch, znevažování, hanlivé slova. To vše je nepodstatné. Neboť každého se vše potřebné dotkne tam, kde to potřebuje. Všichni, kteří cítíte potřebu šíření světla a poselství, ať už ve svých rodinách, nebo na pracovištích, ve vztazích s partnery, vystupte z ulity. Je čas být vědomím šiřitelem světla. Naše Gaia potřebuje každého jednoho z nás. Nestůjte tiše v koutě, aby nikdo neviděl co čtete a čím se zabýváte. Je čas dát o tom všem vědět i ostatním. Vždyť co když právě vy vzbudíte další srdce a ukážete mu světlo přes vaše vyzařování? Přestaňte se bát veřejně prezentovat vaše názory, vaše postoje, vaše touhy. Vystupte z ulity. Je čas ukázat všem, na které straně stojíte. A možná budeme překvapeni, kolik nás je.
Přišla doba změn, když je důležité pracovat v Jednotě. Projevovat přes sebe Světlo, Lásku. Ne potají zavření v pokoji, kde nás nikdo nevidí. Je čas prezentovat Světlo přes sebe, vyzářit všechno poznání, které jsme si zasloužili, které jsme dostali jako dar. Ukázat celému světu a všem. Uvidíme, kolik nás je. V jednotě je síla. Buďme si nápomocní, kteří potřebujeme povzbuzení, radu, pohlazení. Někteří potřebujeme jen jemně poposunúť, pootevřít dvířka. Každý vykročit však musíme sami za sebe. A nezapomeňme na zákon rovnováhy. Neznamená, že vše je zdarma, že každý jsme povinen rozdávat dary. Ne, neházejte perly sviním. Každá duše, která to cítí, ví náležitě udržet rovnováhu v dávání a přijímání. Třeba vědět i ocenit, těch druhých a hlavně sebe samého. Nedejme se znejistit pochybovači, vysmievačmi. Vždyť nevadí, pokud hned každý s námi nesouhlasí. Možná právě teď je dobré jen pokud jsme někomu zvedli náladu. Vždy je vše jak má být.
Všechny novinky a novosti, které přicházejí do našich životů nechme volně plynout, pozorujme, co nám chtějí říct. I když hned nevíme proč a za co ... nechme tomu čas. Vesmír vždy nejlépe umí. Plán duše jako jedince, zda celku má být zachován. Vše, co se projevuje v našich životech přijměme z láskou a důvěrou. Ať jsou situace jakkoli nelogické, nepochopitelné, ať nás to možná bude i bolet ... přijměme vše, co se k nám projevuje. Dejme věcem i lidem svobodu. Neznáme nikoho příběh jeho duše, ani jeho plán. I když nás situace zarmoutí, duše jdou vždy svou cestou. Proto zůstaňme v tichu svého nitra a čekejme ... naslouchejme .. vše potřebné ke nám přijde vždy v pravý čas tím pro nás nejlepším způsobem.
Jsme jeden celek a zároveň každý sám za sebe. Plán stvořitele je nad všechno a všechny. Přichází období tvoření, zhodnocování, rozdávání. Nastavme se na vysoké obrátky, abychom stíhali absorbovat vše potřebné. Doba přeje připraveným. Všechno a všichni směřujeme do přístavu v nás, kde zakotvíme, abychom si uvědomili, že jsme posly světla, bytostmi lásky. Jsme Jeho tvoriteľmi, přes sebe tvoříme všechno, co máme zakódované v naší genetické struktuře. Nastavme po tyto dny svou tvář slunci, přijímejme světelné kódy, žádejme o aktivaci všeho potřebného z hlediska našeho plánu, abychom mohli být naplno Přítomní a naplno nápomocní v tomto Stvoření. Všichni jsme postoupili o další rychlostní stupeň, není krok zpět, všichni jsme v Diano av tvořena. Jsme na jedné lodi. Všichni za všechny a každý za sebe. Preciťujme navzájem sebe i své okolí, vnímejme své potřeby. Pokud třeba být nápomocný, pomozme. Nedělejme však nic násilím, nevyžádaná pomoc není pomoc. Respektujme svobodnou vůli. Buďme posly světla a lásky, všichni pro všechny a každý za sebe. Neboť, jeden Krásný jednou řekl .... milujte svého bližního jako sebe samého. Ano, začněme u sebe. Tak milujme sebe, tělo v němž přebývá naše duše, děkujme za toto vtělení. Za všechno co máme a dostáváme. A pak prežiarme tu lásku všude do okolí. Je jí dost pro všechny ....
Elina-Eva Briešková
 
Pro https://gaia2010.sk/ 18.8.2013 napsala: Elina. Tento článek může být dále šířen, kopírován v nezkrácené, neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka is aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.

—————

Zpět