Jarní sluneční energie 2014

17.03.2014 19:30

 

S novým rokem k nám změny přicházejí, lidé zkouškami životními si procházejí.

Pro lidi některé těžší to je protože, jdou proti sobě, nepřistupují k životu uvolněně.

Srdce svá otevřít zapomínají a v trápení potom řešení hledají.

To jim, ale nepomůže k vyřešení.

Lidem z vesmíru a nebe tyto zkoušky vyšší síly posílají,aby změny myšlení mohli dojít k svému naplnění…

u lidí, kteří vnímavějšími bývají, větší zkoušky do života dávají.

Oni tím , že je řešit  zvládají ,sami sebe velmi posilují a do dalšího života se připravují.

Nový život, sem k nám přichází, mnoho životů,duší,do našeho světa cestu nachází,aby lepším náš svět mohl být,nové čisté dušičky potřebujeme  a do našich životů je nyní přijímat budeme.

Dětičkami tyto čisté duše jsou a záleží jen na nich, jak tuto roli ve svém životě zvládat budou a kam jejich srdce povedou.

Ochranu andělů,která pod křídla si je schovají, vždy míti budou,dokud o ni státi budou.

V rodičích vzory mají a podle nich se po-té také chovají, ale tyto vzory dobré změnit je,ale to jen my sami dokázat musíme,velká práce na sobě přeci jen to je,ale my to zvládat budeme,pokud o to snažit se s láskou budeme,vše co chceme vždy zvládneme.

S tímto jarem, když u vás zlom přijde snáze vám vše půjde.

S jarem v nás další nová energie probouzí se a možnost změnit pohled na život tu je, tu máme stále v každý okamžik našeho života v sobě.

Zde toto šance je, otevřít svá srdce lásce.

Lásku dávat, posílat mezi lidi dále, láska i jen z úsměvu cítit je,ten malý úsměv pohladit po duši dokáže a zahřát i nejchladnější srdce pomůže.

Pokud tedy opravdu upřímný od srdce je.

Letos paní zima svá kouzla nepoužila,příliš mírná byla a přírodu odpočinout nenechala,změny které v klimatech jsou známkou také našich srdcí jsou.

Lidé ,podívejte se kolem sebe,kolik zloby,zášti,nenávisti,závisti a té negace všude kolem sebe máte,tohoto vy si nevšímáte a ještě se většinou strhávat necháte.

Kéž by toto přání možné splnit bylo,přivézt mír na zemi naší celou,v lásce,klidu a míru žít a ne touto velkou zlobou zaslepeni být.

Lidé oči otevřete,svá srdce odemkněte,záři sluneční energie vnímejte a za každý paprsek slunce děkujte,z maličkostí se radujte a ne si klacky pod nohy házejte.

Příroda na vás milejší bude a matka Země vám za vše děkovat bude,po té k vám také laskavější bude.

Vy od svých strachů odprostit  byste se měli a odejít je nechat  ze svého života byste měli.

Pak přijde stav kdy svému tělu ,duši a srdci ulevíte.

Podobné to je, jako když  z našeho života člověk,zvíře nebo to co pro nás milované je odejde,přát této duši cestu další musíte,aby klid svůj najít mohla a v meziprostoru nebloudila.

Ten kdo pro nás něco znamenal, vždy v našich srdcích žíti dále bude a ochranu nám dávati bude.

Jaro, které letos přijde změny energií sebou přinese,lidé připraveni na to buďte,náročné to pro vás bude,každý z vás očistou těla si projde,tak jak správné to pro každého individuálně v tuto chvíli to bude.

Jen v lásce zůstaňte a vše dobré, i to nepříjemné s láskou přijímejte.

Pro vás vždy vše dobře dopadne , i když to nebude pro vás někdy třeba příjemné,znamená to,že vás tato zkušenost na další cestě posune a v budoucnu vy z toho čerpat moci budete,protože posílení touto zkušeností již budete.

Sluncem si nyní svůj život prosvítit nechte a s úsměvem jím dále jděte, se silou, kterou jarní kvítka mají,když se po zimě hlínou prodírají.

S touto silou i vy k životu přistupujte a vše bez strachu zvládat budete, když v lásce zůstávat budete…

 

Krásné dny slunečními paprsky prosvícené  a láskou ze srdcí naplněné..

 

Vaši andělé a Lenka 

 

—————

Zpět