JARO A VZKŘÍŠENÍ Miroslava Soukupová

06.04.2014 11:46

 

Co přináší energie jara 2014?

Vše, co se zdálo již zcela mrtvé, pohřbené a zdánlivě nepřístupné se náhle objevuje. Není to trest, ale výzva, abychom se posunuli dál, dočistili, co již tu mnohokrát bylo a skutečně již udělali onen kvantový skok a žili tak vpravdě svůj plný potenciál. Pakliže staré a již plně poznané záležitosti pustíme, odložíme tak závaží a náš let životem bude volnější a lehčí.

Energie, které nám pomáhají přivolat do našich životních zkušeností zpočátku jen zdánlivé těžkosti, jsou nově spojeny s energií milosti a vzkříšení. Je to velký dar a příležitost k růstu, ale také k radosti.

Nejprve přichází milost a dodává nám sílu a nadhled nad našimi lekcemi. Pak následuje, jako konečná fáze, energie vzkříšení, jež probudí ty nejkrásnější květy v nás, a naše duše, duch i život rozkvetou do nových barev, odlišných rozměrů i krásných tvarů – vše je náhled tak nečekaně nový, a přesto nebyl nikdy přirozenější a opravdovější jako právě nyní.

Jak nejlépe podpořit tento proces, kterým právě během jara 2014 procházíme?

 Prvním předpokladem k úspěšnému průchodu do energie vzkříšení tkví v naladění se na onen čistý proud života uvnitř nás. Znamená to také, že ačkoliv třeba naše emoce, myšlenky a životní záležitosti procházejí turbulencemi, je důležité zůstat zaměřen na světlo na konci tunelu, na světlo naší vnitřní životní jiskry – onoho „Já Jsem“ – to jest, zůstat vyladěn na své duchovní srdce, na své nitro, ať již procházíme čímkoliv. Toto neoblomné a plně koncentrované zaměření našeho vědomí, společně se současnými energiemi milosti a vzkříšení, nás provedou temnotou, která se zdánlivě zubí kolem nás.

A tak se ocitneme v jemné a láskyplné radosti – kdy spatříme své minulé lekce s pocitem vděčnosti, že jsou již za námi, ale též s vděčností, že tyto lekce vůbec přišly a jejich úspěšné zvládnutí nás posunulo k větší pravdivosti, přímosti i k větší intenzitě našeho vnitřního světla. A pak, i když temnota či tíha okolního světa vycení své ostré zuby, pocítíme závan pachu z jejích děsivé tlamy šelmy, ale své drápy ani zuby do nás nezabodne, natož aby nás povalila svou mohutnou tíhou a držela ve svém sevření.Naopak, naše světlo - které zazářilo díky vytrvalosti, víře a odvaze čelit svým stínům – je zcela nového jasu a nové intenzity. Odpudí a spálí i ten nejohavnější hmyz, a tak budeme kráčet dál, svítit na cestu těm, jež o skutečné vzkříšení do živoucího srdce opravdu stojí.

Tento proces by se také dal přirovnat k jarní očistě, kdy nepotřebné kousky v šatníku dáme na charitu, očistíme své fyzické tělo z těžkých zimních jídel pomocí lehkých a očistných kůr, svému tělu dopřejeme čerstvý vzduch a jemný pohyb, uklidíme své obydlí důkladněji než běžným zimním úklidem, atd.

To samé platí i pro očistu naší duše – pohlédneme, co ji chybělo během zimního období, co jsme zanedbali očistit, jaké emoce a myšlenky v nás přetrvaly a nezapracovali jsme na nich od předchozího jara? Jaképak stíny jsme si schovávali do tajné komůrky, pod strachem, že by byly příliš bolestné, než abychom na ně pohlédli a něco s nimi provedli? Ovšem z pohledu změny vědomí i našich energií, je toto období jara 2014 nekompromisní, a třebaže bychom se snažili se ukrýt před čímsi v nás či před čímsi nevyřešeným v našich životních záležitostech, současné energie je vyvolají napovrch, abychom aktivně započali skutečnou práci – v rámci posunutí se blíže na naší cestě vzestupu.

Současná vlna energie je tedy energie razantní a nekompromisní a působí na náš postoj k Bytí a konání. Učí nás, kdy je třeba věci nechat být tak jak jsou a kdy je naopak potřeba konat. Vede nás k poznání, jak moc je důležitá harmonie a rovnováha mezi setrváváním v proudu bytí, necháváním plynutí proudu světla v nás a skrze nás, a kdy je nezbytné působit, jednat a rozhodovat se, být v činnosti, jež je v souladu s proudem světla života uvnitř nás a to vše v rámci dalšího kroku na naší cestě k procitnutí, tj. vzkříšení našeho vědomí. 

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím autorky Mgr. Miroslavy Soukupové a majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na https://www.reiki-centrumpraha.cz) 3. 4. 14

 

—————

Zpět