JARO PŘICHÁZÍ , ZEMĚ SE PROBOUZÍ

21.03.2013 17:29

 

 

 


Přichází první jarní den vše se postupně bude probouzet ze zimního spánku, z odpočinku, Matka Země nám opět vydá ze sebe to nejlepší co má.
Rozkvetou květy stromy, s probudí se zvěř, a obloha bude stále více a více vydávat na Zem životaplné paprsky Božského Ra, Božského světla, Božského slunce, aby prohřálo celičkou Zemi.
Je čas probudit také sami sebe nejen po zimním spánku, ale mnohdy po staletém spaní, jak probudit ze spánku ŠÍPKOVKOU Růženku.
Každý z nás má svůj čas probuzení, každý v životě pocítí ten vnitřní pocit, tu hlubokou vnitřní touhu po hledání. Každý z nás jednou uslyší ten hlas v sobě ,to volání duše!
Je třeba se k tomuto probuzení jen ztišit, sladit svůj dech třeba právě s probouzející se přírodou a bytostmi přírody. Jen tak ulehnout do trávy, jen tak naslouchat pravé Božské hudbě, hudbě přírody, šumění větví, zpěvu ptáku, tekoucí vodě, jen tak pozorovat a nechat vše plynout. Jen BÝT.
Sladit se s vlnou a proudem života přírody, ale také sladit se s proudem svého života, vše plyne každý den je jiný, každý den něco přinese a večer něco odnese .Vše je jek má být, vše plyne a je třeba plynou také, ne jít proti proudu života proti proudu chodu přírody.
Nechat v sobě probudit emoce jako radost, vděčnost, klid a štěstí, nechat v sobě probudit pravé hodnoty, a děkovat za vše co můžeme žít, i když dnes je to tak a zítra vše může být jinak, je to jak má Být, neboť vše je dílo Boží, vše je dobré.
Změnit můžeme jen sami sebe, své postoje, své myšlenky, svá slova. Nic víc, jen vnitřní změnou, změnou u sebe, probuzením sebe, rozkvětem v sobě k dobrému jsme nejvíce prospěšní celku. Nikdo v přírodě nemění druhého každý květ rozkvétá za sebe, každý pták zpívá svou píseň a každé zvíře žije na jiném místě a přitom společně tvoří soulad a krásu!
Vše je pak v Jednotě, i když každý sám za sebe, protože každý druhému dává svobodu!
A každý je originál, každý je jedinečný, každý je svůj a je tu sám za sebe.
Život je Dar, je krásný a plný všeho dobrého, každý z nás zasévá v každém dni semínka slov myšlenek i skutků, čím tato semínka budeme zalévat to také sklidíme. My sami. Každý to své!
 
 
Přeji všem, aby zalévali jen LÁSKOU A PAK KAŽDÁ MYŠLENKA BUDE LÁSKA,
KAŽDÉ SLOVO BUDE LÁSKA,
KAŽDÝ SKUTEK BUDE LÁSKA.
KAŽDÝ PAK SKLIDÍ JEN LÁSKU.
LÁSKU PRO SEBE, LIDI KOLEM SEBE,
PRO CELOU PLANETU ZEMI I VESMÍR.
PAK ZAPLAVÍ NÁS VŠECHNY JEN LÁSKA
NEJČISTŠÍ A NEJSILNĚJŠÍ ENERGIE VESMÍRU A VŠE SPLYNE V JEDNOTĚ LÁSKYPLNÉHO SLUNCE V LÁSCE.
Pak zaplaví nás radost, vnitřní štěstí, klid mír v duši.
PAK ZAZNÍ V CELÉM VESMÍRU VELEPÍSEŇ LÁSKY A MATKA ZEMĚ ROZKVETE TÍM NEJKRÁSNĚJŠÍM KVĚTEM!
KÉŽ V KAŽDÉM Z NÁS V TYTO DNY ROZKVETE KVĚT LÁSKY PRO SEBE A VŠECHNY A VŠE KOLEM SEBE.
 
Přeji Vám všem láskyplné radostné a klidné jarní dny
 
S láskou v lásce pro lásku Ivana Batová 21.3.2013
 
 
SVĚTLO ZLATÉHO VĚKU
 
 
TAM V DÁLI SVĚTLO K NITRU PRONIKÁ,
TAM V DÁLI HVĚZDA ZÁŘÍ, TISÍCE LET UKRYTÁ.
TAM V DÁLI Z HLOUBKY NITRA K SVĚTLU MÍŘÍME,
TAM Z DÁLI K SOBĚ UVNITŘ SVĚTLEM ZÁŘÍME.
TAM NĚKDE V DÁLCE HLAS ZNÁMÝ K NÁM PRONIKÁ,
TAM NĚKDE UVNITŘ SEBE NÁS TOUHA ŽENE STALETÁ.
TAM V SOBĚ NEKLID, TOUHU NEZNÁMOU CÍTÍME,
TAM V SOBĚ HLAS ZNÁMÝ NÁS VOLÁ,
AŤ OPĚT SE K PRAVDĚ VRÁTÍME.
 
TAM V SOBĚ NÁS K SOBĚ VOLÁ SÍLA PRAVĚKÁ,
TO HLAS LÁSKY A ZVON PRAVDY V NÁS VLÉVÁ
TOUHU SE PROBUDIT A VZLÉTNOUT DO OBLAK.
TO DUCH SE PROBOUZÍ A Z TEMNOT POVSTÁVÁ,
TO LÁSKA PROCITÁ A TOUŽÍ SE NAPLNIT V
JEDNOTĚ POSVÁTNA.
 
TAM V NITRU KAŽDÉHO SVĚTLO SVĚTEL SE NACHÁZÍ,
TAM V NITRU KAŽDÝ V PRAVÝ ČAS LÁSKOU ZAZÁŘÍ.
TAM V NITRU MOUDROST JE PRAVĚKÁ,
TAM V NITRU JE ODPOVĚĎ NA KAŽDOU OTÁZKU ČLOVĚKA.
TAK NASTÁVÁ ČAS PROJÍT POZNÁNÍM,
TAK NASTÁVÁ ČAS PROBUDIT SE Z NEZNÁMÝCH.
TAK NASTÁVÁ ČAS ZNOVUZROZENÍ,
TAK NASTÁVÁ ČAS MYSTICKÝCH UČENÍ.
 
TO PRADÁVNÝ HLAS NÁS VOLÁ A PROBOUZÍ,
TO PRADÁVNÉ SVĚTLO ROZJASNÍ VĚK POSVÁTNÝ.
TO PRADÁVNÁ MOUDROST SE ROZKRÝVÁ,
A DUŠE PRAVÝCH SE ZACHVÍVÁ.
TO ČAS ZLATÝ NASTÁVÁ,
A DUŠE PRAVĚKÁ TOUHOU SE OTVÍRÁ.
 
TO ZLATÝ VĚK TEĎ PŘICHÁZÍ,
A MOUDROST A ŘÁD SVĚTLA NÁM ZAS PŘINÁŠÍ.
JEN OTEVŘÍT SVÉ NITRO,
A VYDAT SE NA CESTU POZNÁNÍ,
JEN VZBUDIT SE ZE SNA ILUZÍ,
A PRAVÝM HODNOTÁM DÁT SE PROJEVIT.
 
JEN ZAČÍT TVOŘIT, ŽÍT A DÝCHAT SVOBODNĚ,
JEN ZAČÍT ŠÍŘIT SLOVO PRAVDY JEN V LÁSCE, ČISTOTĚ.
JEN ZAČÍT ŽÍT LÁSKU V LÁSCE PRO LÁSKU,
A NECHAT Z NITRA PROUD SVĚTLA
ZÁŘIT DO SVĚTA A VESMÍRU V POSVÁTNU.
JEN ZAČÍT TVOŘIT, SDÍLET LÁSKU V JEDNOTĚ,
BÝT VŠÍM A NIČÍM, BÝT SVOBODNÝM DUCHEM,
BÝT V LÁSCE A ČISTOTĚ.
 
BÝT JEDNÍM A BÝT MNOHA, BÝT V JEDNOTĚ.
BÝT ZAČÁTEK I KONEC V NEKONEČNÉ PRÁZDNOTĚ.
 
12.1.2013
 
Ivana Batová
www.duhovenebe.blog.cz

—————

Zpět