Jaroslav Tůma - Povídání s Otcem

17.08.2013 10:48

 

"Tvůj životní postoj je nesmírně důležitý, daleko důležitější, než si uvědomuješ. Proto když nemůžeš něco dělat se správným postojem, nedělej to vůbec, dokud nedokážeš svůj postoj změnit.
Opravdově se raduj z toho, že tak činíš, a uvědom si, že ať jde o cokoliv, je to důležité pro hladký chod celku.
Nikdy se neboj vzít na svá bedra zodpovědnost a rozvíjej se tím do moudrosti a velikosti. Uvědom si, že nikdy na tebe nebude naloženo více, než jsi schopen unést.
Je důležité, že každá zodpovědnost ti pomáhá o trochu víc se napřímit a vyrůst.
Předmět zodpovědnosti by tě neměl ohnout a přetížit, ale měl by ti pomoci v růstu. Nepřijímej s nelibostí zodpovědnost, která je na tebe kladena, ale buď za ni vděčný. Uvědom si, že by na tebe nebyla vložena, kdybych necítil, že jsi schopen ji unést. Hledej Mou pomoc v každé době.
Jsem stále připraven pomoci ti a vést tě. Zavolej Mě."

 

 

"Nauč se být velmi pružný a přizpůsobivý. Zároveň však vždy vycházej z pevného vnitřního poznání tak, abys nebyl ovlivňován či ovládán žádnými vnějšími okolnostmi či podmínkami. 
Uvědom si, že tvůj vnější život je odrazem tvrdého života vnitřního. Jsi-li uvnitř v míru, vyzařuješ mír i navenek, protože když tvé srdce překypuje láskou, nemůžeš zabránit tomu, abys odrážel a vyzařoval tuto lásku všude kolem sebe. 
Nemůžeš ukrýt, co je hluboko v tobě, protože tvůj vnější stav je zrcadlem tvého stavu vnitřního.
Čas, který trávíš v klidu a v tichosti, není nikdy promarněn. Je nezbytné, aby si každá duše našla čas ke ztišení a postihla to, co je hluboko uvnitř, ty skutečnosti, na kterých v životě záleží, které život dělají tím, čím je, cestami Ducha.
Nezáleží na tom, jak rušný je tvůj den. Chvíle ticha jsou v něm podstatné, jsou přímo páteří tvého života."

 

—————

Zpět