Jaroslav Tůma - Povídání s Otcem

20.08.2013 13:25

 

"Očekávej pouze to opravdu nejlepší, očekávej splnění každé potřeby, dokonce i té zdánlivě nemožné.
Nikdy se neomezuj nebo neměj pocit, že bys neměl očekávat příliš mnoho.
Pohlížej na své potřeby zcela jasně, vyslov je, a potom měj úplnou víru a důvěru, že se splní. Jak k tomu dojde, je třeba nechat v Mých rukou. Musím pracovat přes různé prostředníky, abych tvé potřeby splnil, ale se Mnou je vše možné. Nech tedy všemu volný průběh a dívej se, jak přicházejí Mé zázraky a sláva, vzdávej věčné díky a užívej vždy vše pro dobro celku. Ty nežiješ podle lidských zákonů, ale podle zákonů bořžských; proto se může kdykoli cokoli stát. 
Očekávej zázraky a dívej se, jak přicházejí. 
Měj před sebou vždy myšlenku prospěchu a hojnosti a věz, že když tak budeš činit, zaktivuješ síly, které ji uvedou v život.
Čím kladnější přístup budeš mít, tím rychleji vše nastane."
 
"Každá duše se musí učit sebekázni, a čím dříve se jí v životě naučí, tím je to pro ni snazší. Učit se sebekázni může být zpočátku velmi obtížné, protože musíš dělat věci, při nichž narážíš na odpor svého nižšího já.
Musíš se naučit říci si "ne", a čím pevnější ve vztahu k sobě budeš, tím rychleji v tobě zavládne mír.
Je dobré občas se ukáznit a zjistit, kde jsi slabý a k sobě příliš shovívavý. To znamená, že musíš být k sobě opravdu poctivý a nehledat pro sebe omluvy.
Může ti pomoci, když si napíšeš na papír své slabiny, které bys měl změnit, a budeš je tak mít před očima. Pak začni v tomto směru něco dělat. Cítíš-li se neschopen určité slabosti překonat, nežádám na tobě, abys tak učinil vlastními silami. Já jsem stále zde, abych ti pomohl. Proč Mě nezavoláš?"

 

—————

Zpět