Je nebo není již karma, jak to vlastně je? - Apukhe

30.07.2013 22:46
 
 
Mým úkolem v tomto článku je poskytnout vám určité informace, které vám mohou pomoci ukončit vaše osobní karmické cykly a stejně odpojit se od kolektivní karmy lidstva. Uvědomuji si, že některý z vás to už dokázali a právě proto vy to vnímáte jako neexistující karmu. Stejně si ale uvědomuji, že je třeba alespoň tak trochu lopatisticky, jednoduchými slovy a srozumitelně to podat i obyčejným "smrtelníkům" jak jsem například i já.
 
Zákony vesmíru platí na každého. Zda je bohatý nebo bezdomovec, zdravý nebo smrtelně nemocný, věřící či nevěřící. Zda konzumuje živou nebo mrtvou stravu, cvičí něco nebo sedí na zadku, nebo je žákem či učitelem atd.. Vesmír právě proto nezná běžného, ​​obyčejného či nabifľovaného, ​​nebo duchovně laděného a ještě nevím jakého člověka. Stále v jednom kuse nás bere jako své dítě na cestě domů.
 
Každý z nás má lekce a zkoušky z toho, z čeho si je vybral před inkarnací. Přece pilot nebude mít zkoušky ze zemědělství, nebo lékař z Kominictví a pod. Totéž platí i pro naše duchovní zkoušky. Víru máme mít v srdci a ne v hlavě. Chtěl jsem jen říct, že karmické zkoušky se nezakládají na tom, zda jsme se dali na duchovno nebo ne. V dnešní době bychom už měli mít pochopen zákon o svobodě. Svobodně rozhodovat o všem. Pokud někdo z nás řekne, že se to nedá, tak to jen proto, že se ještě neosvobodil a sám se rozhodl být připoután k někomu, či k něčemu.
 
Svoboda, to neznamená, abychom neplnili své závazky, pokud jsme se zavázali je plnit. Spíše naopak. Měli bychom si uvědomit, že to, co tvoříme je přes naše svobodné rozhodnutí a pokud se zavážeme, tak bychom to měli dělat s láskou od začátku až po ukončení, poslední splátku. Co si myslíte, má svobodné rozhodnutí něco s karmou? Zkuste si dát na to odpověď sami.
 
Je, nebo není již karma? ANO i NE!!!! Vše záleží jen na našem vnímání, připravenosti a odhodlanosti ukončit tento cyklus. Nebude to fungovat na základě toho, že si řeknu, "ANO" není už karma a nadále chci žít svůj život podobně jako jsem žil doposud. I kdybych uvěřil, že není, bude to jen iluze do tehdy, dokud nebudu opravdu žít podle toho. Ale podle čeho bych měl žít? Vždyť kdo by nechtěl ukončit své karmické lekce natrvalo?
 
Myslím si, nejprve by bylo dobré se seznámit se zákony páté dimenze. Proč? Z jednoduchého důvodu. Tam už neexistuje dualita a právě proto tam nepotřebují ani zákony kauzality, karmy. Na toto téma byste našli mnoho odpovědí na netu. Pokud budeme žít podle 3D zákonů, tak podle nich budeme nadále tvořit i vlastní budoucnost a stejně budeme připoután i ke kolektivní 3D karmě. Pokud se vědomě rozhodnu jako jednotlivec, že ​​s láskou přijímám do svého bytí zákony páté dimenze a vše proto s láskou udělám, abych podle nich i žil, moje zvýšené vibrace se už postarají o to, aby právě tato lekce byla poslední.
 
Já vím, snadno se to píše a pro některé ne že je to těžké, ale vůbec neuskutečnitelné. Nenechte se vyprovokovat prosím mnou. Všechno se dá, pokud se v srdci rozhodnete a přijmete to jako pozvánku do šťastného a láskyplného života. Vím, právě teď mě napadla otázka, co dluhy? To bychom sem měli dát pak všechny naše balvany, které táhneme za sebou. Zda jsou to u některých jejich partneři, rodiny, práce a všechno to zda ti, kvůli kterým nejsme šťastný. A proč? Neboť nejsme svobodný. Proč? Neboť ...
 
Milionkrát bych sem mohl napsat že proč, a vždy bych mohl najít svou výmluvu, proč ne. Najděme raději odpověď na všechno, proč ano. Řeknu vám jen jednu odpověď, proč ano. Proto ANO, abych ne jim, ale sobě ukázal, že se to dá. Neboť toužím po lásce a štěstí a už od tohoto momentu to už není jen slovo v mém životě, ale pravdou, skutečností. A ať si myslí ti ostatní o mně co jen chtějí. Jsem SVOBODNÝ, jsem LÁSKA.
 
S láskou pro nás. Apukhe
 
 
Pro https://gaia2010.sk/ 29.7.2013 napsal Ján Bálint Apukhe. Tento článek může být dále šířen, kopírován v nezkrácené, neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka is aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.

—————

Zpět