Je to energie nebo Energie?

21.06.2013 06:00

 

Jennifer Hoffman

Někdy je těžké poznat, kdy máme u něčeho setrvat a počkat na konečný výsledek, jenž – jak víme – je možný, nebo zda to máme nechat být a spokojit se s věděním, že jsme se vážně snažili. Chceme-li poznat, kterou variantu si zvolit, můžeme se podívat na svá očekávání.

Jestliže žádoucí výsledek znamená, že se někdo jiný musí změnit nebo něco učinit, pak možná hledáme uzavření, potvrzení, odměnu za svůj příspěvek k jeho životu nebo vděčnost. To zahrnuje ,,energii“, a ačkoliv k tomu může dojít, také nemusí. Vyhovuje nám varianta pustit se, nechat být  a jít dál (což vyžaduje ,,Energii“)? Jsme schopni sami sobě poskytnout ono uzavření, které si přejeme, a nelitovat toho, nemít zlost či necítit nespokojenost s výsledky? Odpověď spočívá v rozdílnosti mezi energií a Energií...

Ta s tím malým ,,e“ představuje energetické proudění, které ovládáme a řídíme, její zdroj je v našem energetickém těle a je pro nás známá, což by být měla, protože jde o ,,recyklovanou“ energii. Cokoliv činíme s touto energií, co cítíme, myslíme si, v co věříme a též naše zkušenosti, to vše je součástí velmi starých vzorců, které jsme opakovali po mnoho životů. Jestliže nás to frustruje a rozčiluje, pokud se snažíme s tím tvrdě pracovat a nevidíme výsledky, které si přejeme, je to tím, že jsme uvízli v určitém cyklu  a není žádný způsob, jak to rozuzlit, dokud a pokud nejsme ochotni  ji (energii) opustit a vyměnit za Energii.

Energie s velkým ,,E“ je energií univerzální neboli energií Zdroje. Je tím, čemu říkáme bezpodmínečná láska (což je energie, nikoliv emoce), proud,  s nímž se neustále spojujeme. Pokud je to ten případ, tak jak přejdeme od Energie k energii, a jestliže jsme s tímto mocným proudem neustále spojeni, proč nejsme schopni zažívat ve svém životě více radosti?

Nejsme schopni se spojit s univerzální energií, pokud má vyšší frekvenci než my sami. Ačkoliv ztělesňuje vysokou frekvenci, také existuje na všech frekvenčních úrovních.  Uvědomujeme si a máme přístup jen k té frekvenci, která odpovídá té naší. V zásadě  si nemůžeme uvědomovat energetickou frekvenci, která je vyšší než ta, kterou v té době ztělesňujeme, bez ohledu na to,  jaké další potenciální frekvence jsou k dispozici.

A  ještě jeden vhled ohledně energie – pokud se pokoušíme někoho vyléčit, změnit nebo transformovat, jsme na úrovni jeho energetické frekvence, nikoliv té naší, a energii recyklujeme, nezveme nové frekvence.  Pokoušíme se ho změnit tím, že odrážíme jeho energii, což znamená, že nejsme schopni získat přístup k energii, s níž jsme schopni se spojit, a to díky tomu, že jsme svou frekvenci opustili kvůli léčení někoho jiného.

Právě proto rozhodnutí vzdálit se od určité situace může být tak složité,  protože jsme mnohé obětovali, abychom na té stezce mohli být. Jenže nakonec se volba týká energie a frekvence, kterou chceme vtělit a která nám pomůže se sladit s láskou, klidem, radostí a hojností, již chceme stvořit ve svém životě.

Takže.... chtěli byste raději energii nebo Energii? Volba je na vás a jen vy můžete kdykoliv  změnit svou energetickou stezku, frekvenci a  vibraci.  Vybírejte na základě radosti, hledejte bezpodmínečnou lásku, mějte jasný záměr ohledně svého života a Energie, kterou potřebujete, vám bude k dispozici.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 20. 6. 2013

 

 

—————

Zpět