Jedině tehdy

25.01.2013 18:50

 

 
Jedině tehdy, když očistíš svou bytost od psychických jedů,
když se v tvém srdci usídlí láska a začneš dělat to,
co rozradostňuje TVOU DUŠI - díky čemu se cítíš živá
a co do tebe vlévá NOVOU ENERGII,
můžeš být světu užitečná.

V tom stavu pak můžeš dělat cokoliv -
štípat dříví, kosit louku, péct housky, počítat matematické rovnice -
ENERGIE, KTEROU DO TOHO VLOŽÍŠ, se bude šířit prostorem,
dotýkat se života okolo tebe, vcházet s ním do spojení...
OTEVÍRAT SRDCE OSTATNÍCH BYTOSTÍ...

Pokud něco neděláš ráda, tak to nedělej...

KDYŽ MILUJEŠ, NEVADÍ TI ANI TA NEJTVRDŠÍ PRÁCE...

/z knihy Sedm poselství/
 
Neboť vše je jen myšlenka! Vše vytváříme ve své mysli!
Nic není špatné, nic není těžké, nic není nemožné, nikdo není špatným, nikdo není zlý, nikdo není negativní, vše je v nás, je to v našem vnímání, v naší mysli v našem vědomí, vše je jak má být. A vše je v neustálém pohybu ve změně, vše plyne, protože Vesmír plyne.Vše je v nekonečném kruhu změn!
ŽIVOT JE DAR!
A VŠE V NĚM JE JAK MÁ BÝT, VŠE JE PŘIPRAVENO právě pro každého z nás tak, jak jsme si to sami připravili a i když sami mnohdy nevíme, nechápeme proč!
Jediný kdo VÍ je naše duše, náš nejlepší rádce, učitel, Mistr!
SAMI JSME SEM PŘIŠLI, SAMI JEDNOU ODCHÁZET BUDEME,
poneseme si jen tolik lásky, dobra, kolik jsme žil, nabízeli, rozdávali, nic víc, vše a všechny zde necháme. Protože nikdo a nic nám nepatří.
Vše je pomíjivé, jen LÁSKA zůstane.
Ta tady byla, je a navěky bude.
Jediná síla Vesmíru, která je věčná a která plyne v nekonečnu stále.
Jediná síla Vesmíru, která nechává otisk prožitků v naší duši.
Jediná síla která nás vede stále vpřed. Jen za ní jdeme jen ji hledáme.
Proto je podstatné začít svůj život tady teď žít opravdově, láskyplně dobře s klidným pohledem na vše a na všechny, s láskou v lásce pro lásku, a s láskou přijímat všechny všechno, vše je jak má být.
Ve vše je otisk Boží, ve všem je Božská podstata, v každém živém i neživém tvoru, předmětu.
Vše je BŮH.
Až tohle plně pochopíme a přijmeme pak poplyneme životem jako voda v řece, jako vlna v oceánu, splyneme s řádem Božím a plánem naší duše.
Pak nebude žádných pocitů negací, strachů obav, pak nebudeme mít pocit, že jsme zkoušeni, prostě jen poplujeme životem jako voda, přes kameny přes překážky, ale stále dál naplněni vírou, odvahou, láskou, pokorou, úctou a vděčností za vše co můžeme prožívat.
Budeme mít jiný, ten opravdový pohled na svět a jeho krásy, až vzdáme se přání, tužeb až místo proseb budeme jen děkovat.
Až vzdáme se BOHA PRO BOHA
Až vzdáme se Lásky pro Lásku
AŽ SAMI SEBE ODEVZDÁME DO RUKOU PRAVÉHO A JEDINÉHO OTCE A MATKY.
A když uvěříme, posílíme víru v sebe,v lidi, ve svět, v Boží řád.
A když najdeme v sobě sílu naděje, že vše je možné změnit, že vždy máme šanci začít jinak a znovu.
A když posílíme v sobě lásku v sebe, sebelásku a tak opustíme od tužeb a přání pro sebe, ale spíš nabídneme sebe Boží lásce a Boží vůli pak náš život splyne v Jednotu, v Božský řád v Jedno srdce lásky a náš život bude jen láskou v lásce pro lásku.
Pak zavládne Boží klid a mír v našich duších a ústa budou mluvit a jednat POSVÁTNÝM
STŘEDEM.
PAK SPLYNEM V POSVÁTNOSTI V POSVÁTNOU CHVÍLI A SVĚTLO ZAHALÍ ZÁVOJEM LÁSKY CELÝ NEKONEČNÝ VESMÍR.
 
 
 
 
JSEM ŽENA I MUŽ
JSEM I NEJSEM.
JSEM VŠUDE A NIKDE.
JSEM VŠE I NIC.
JSEM ZAČÁTEK I KONEC.
JSEM ZROZENÍ I SMRT.
JSEM SVĚTLO I TMA.
JSEM MINULOST I BUDOUCNOST.
Nemusím nic a můžu vše.
JSEM VĚČNÉ JÁ PLYNOUCÍ ČASOPROSTOREM V NEKONEČNU VĚČNÉ JEDNOTY LÁSKY.
 
 
 
VE VŠEM JE ON.
JE VŠÍM.
V KAŽDÉ DUŠI.
VE VŠEM ŽIVÉM I NEŽIVÉM.
ON JE VĚČNÝ.
JE VŠUDYPŘÍTOMNÝ.
BYL TU, JE TU A NAVĚKY BUDE.
JE BEZBŘEHOU ZÁŘÍ A LÁSKOU. VĚČNOSTÍ SE PROJEVUJÍCÍ.
 
JE ČAS BÝT JEDNÍM S NÍM.

Védská moudrost 13.1.2013.
 
 
 
S láskou v lásce pro lásku, v úctě a Pravdě Ivana Batová
www.duhovenebe.blog.cz

—————

Zpět