Jennifer Hoffmann - Mnoho cest léčení

13.09.2012 10:42

 

 

image

Mnoho cest léčení

Všichni z vás znají někoho, kdo vyvolává zdání, že kráčí životem snadno. Vypadá to, že nezažívá žádné lekce, jež by se měl naučit, ani žádné významné problémy v životě. Jeho život není naplněn starostmi a vše mu zdánlivě jde bez větší námahy. A možná to ani nevypadá, že by měl nějaké duchovní spojení, nesoustředí se na svou duchovní cestu, a přesto se zjevně těší ze života, jenž byste vy rádi stvořili sami pro sebe. Proč, ptáte se možná, právě vy musíte procházet cestou léčení, a ne on? Proč by se musíte vyléčit a on ne? Je něčím výjimečný nebo ví něco, co vy nevíte?

Každá duše si vybírá cestu svého léčení podle toho, co potřebuje v určitém životě zažít. Každá cesta je jedinečná, odráží lekce a poznání oné duše, její zranění a potřebu léčení. A každý si může zvolit zažít cestu léčení nebo ignorovat její volání, stejně jako se může rozhodnout, jak se tato stezka bude vyvíjet a koho bude zahrnovat. Z vašeho úhlu pohledu může být na první pohled cesta někoho jiného o tolik snazší než ta vaše. Jenže vy nemáte ponětí o léčebném závazku jeho duše pro tento život nebo co zažil v minulých životech. Tyto detaily jsou před vámi skryté, stejně jako detaily o léčení vaší vlastní duše jsou ukryty před ostatními. Každá cesta léčení je procesem poznávání, růstu, transformace a vzestupu, a ačkoliv je každá jiná, jejich účel je tentýž: mají všem pomoci překonat strach, pomoci jim nalézt a znovu získat jejich sílu a dojít k vyššímu duchovnímu poznání.

Léčíte se, protože právě k tomu je vaše duše povolána. Může to být obtížný a bolestivý proces nebo může být snadný a bezbolestný. Všechny jeho aspekty jsou volitelné a vybíráte si je vy, ať již vědomě či nevědomě. K tomu, abyste se uzdravili, nemusíte zakoušet bolest. Osoba, která se zdá prožívat život bez lekcí, si možná ve skutečnosti jen zvolila zakoušet svou cestu léčení bez bolesti a zmatku. Jestliže věříte, že léčení je doprovázeno bolestí, volíte si takovou formu léčení. Můžete si vybrat jiné způsoby léčení, které jsou mnohem méně bolestivé a rušivé, jakmile sladíte svou mysl a ducha a provedete tyto volby.

Vaše léčebná cesta také prospívá každému z vaší skupiny duší. Každý zážitek léčení, jenž dokončíte, pomáhá vám stejně jako všem, jichž se to týká. Společně jste si vy všichni vybrali určitou cestu léčení. Avšak to, jak toto léčení budete zažívat, je již jen na vás. Když se rozhodnete pro léčení bez bolesti, dáváte tutéž volbu k dispozici každému ve vaší skupině duší. Pokud se naučíte ocenit své lekce, budete schopni nalézt krásu skrytou v léčebném procesu a budete vědět, že se uzdravujete, neboť je to dar vaší duše, příležitost pro vás a celé lidstvo, abyste se naučili se vyléčit bez bolesti, žít beze strachu a postupovat kupředu po vaší společné duchovní cestě. 

Léčíte se, protože jste přišli změnit svět a uzdravit jeho emocionální a duchovní zranění, jež jsou odrazem vašich vlastních poranění. Každý z vás má moc vyléčit sám sebe, skupinu své duše a svět. A jste schopni to učinit bez bolesti, s elegancí, a posunout svět do souladu s jeho vyššími frekvencemi, uvést lidstvo do souladu s duchem, postoupit do vyšších dimenzí existence a vzestoupit lehce a s půvabem.

Copyright ©2012 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. 
https://enlighteninglife.com 

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 11. 09. 2012

—————

Zpět