Jeshua - Boží ochrana

21.11.2012 19:06

 


 

 

 

Jeshua - Boží ochrana
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 19 Listopad 2012 19:36
Jeshua prostřednictvím Barbary Bessen, listopad 2012

Zdravím vás z hloubi srdce. Vítám vás v tomto kruhu probuzených. Jsem Jeshua. Mnozí z vás mě znají pod jménem Ježíš Nazaretský. Nabízím vám však mé tehdejší domácké jméno, kterým mě můžete oslovovat, abyste mě mohli hlouběji vnímat. Je to mé rodné jméno, tak mi říkala moje rodina, přátelé a ti, kdo mě následovali. Ježíš je zavedený pojem, který ne zcela přesně odpovídá tomu, kým skutečně jsem. Byl vytvořen církevními institucemi,  proroky, písmáky, různými mudrlanty i těmi, kteří manipulovali se slovem Nejvyššího stvořitele a vykládali si jej podle svého tak, jak se jim to líbilo či jak se jim to hodilo. Možná i proto, aby sami mohli být pastýři či vůdci. Nestávalo se to vždy, avšak často šlo o vlastní blaho, které nemělo nic společného s láskou a skutečným poznáním Boha, původního Stvořitele, původní myšlenky.

Navíc si představte, že pro mnohé jsem vytvořenou bytostí, která existuje a žije v astrální oblasti. Je to jako myšlenková konstrukce, kterou vytváříš a stále podporuješ určitými myšlenkami, jimiž se neustále zabýváš. Myšlenky stále živené lidmi, kteří se pro něco zapálí, ať už s láskou nebo s nízkými pocity, třeba i s nenávistí, se vyvinou v nějakého elementála, jak tomu říkali moudří všech dob. Elementál se pak projevuje jako oživená bytost, které se v židovské tradici říká golem. Tak jsem i já přítomen v astrálních světech jako tato zvláštní bytost Ježíš v rozmanitých formách. V tolika formách, v kolika si mě lidé vytvořili. Třeba jako spasitel nebo syn boží, jako otec, bratr nebo pastýř, který ukazuje cestu. Jsem tam zastoupen i jako zázračný lékař, který dokáže dát vše do pořádku, od požehnání penězi až po vyléčení nemocného orgánu či zlomeného srdce. V takto vytvořených bytostech jsem oprávněn i pro touhu po pomstě nebo spravedlnosti. Chápeš už teď, že k tobě raději přicházím pod jménem, které mi dala moje matka Maria? Zařaď se mezi hledače pravdy, kteří se nenechají zavádět starými myšlenkami, dogmaty a normami ostatních.   
 
Pojďme se nyní podívat, co pro tebe dnes mohu udělat. Rád jsem pastýřem, který vám ukazuje svou holí cestu, stejně jako milovaným ovečkám. Mohu jít napřed a ukazovat ti kameny úrazu na stezce vzestupu a podržet tě za ruku, abys nespadl. Když stagnuješ, protože tě popadnou pochyby, nebo tě tvé okolí nechápe ani nerozumí tvým představám o Nové zemi, pak jsem tady, abych tě podpořil. Jsem léčitel, nejsem však vykonavatel zázraků, to přenechávám tobě samotnému, neboť zázraky jsou tvojí záležitostí. Léčím stará zranění, stejně jako jsem to činil ve své tehdejší proslulé inkarnaci. Činím tak interdimenzionálním způsobem, stejně jako tehdy. Tehdy jsem byl podporován velmi moudrou bytostí, která mi zpřístupnila božskou energii a též uhladila cestu k mému mistrovství. Nyní patřím k vzestoupeným mistrům a vím, jaké to je, putovat po Zemi cestami, které osvobozují a ukazují směr do Boží nádhery. Dovol mi, abych ti sdělil, že to není tak těžké, jak si to často představuješ nebo jak ti to druzí vykládají. Hodně hovoříte o karmě, kterou je třeba rozpustit. Věřím, že už nejste v karmickém propletenci. Karma už byla vyčištěna velkou milostí Božské matky a její láskou k vám.   

Všichni jste zahrnuti do mimořádného pole Božské síly, která vám pomáhá, abyste opustili stále ještě existující zastaralé myšlenky, představy a přesvědčení. Nyní je čas, abys nechal projevit své vlastní zázraky. Záležitosti, o kterých nevěříš, že by se ti mohly přihodit: příliv peněz, náhlé uzdravení, úkol, o kterém jsi snil a vždy sis ho přál, to vše je teď přímo před tebou. Přitáhni si je silou své lásky a přesvědčení, že jsou pro tebe. Ne pro druhé, jak tě naučily tvé zkušenosti, ne, to všechno je tady pro tebe. Ty máš právo, aby se zázračně projevily. Klíč k nim je v tobě samotném. V tvých přesvědčeních a ve dvířkách ve tvém srdci, které musíš otevřít, abys rozpoznal: Jsem Božskou bytostí a je mým právem získat vše, opravdu vše, co si přeji a po čem toužím. 

Tvé vyšší části vedou a podporují tvou stvořitelskou sílu a tvé výtvory, které se chtějí projevit,  které si přitahuješ a uvádíš do života. Nevěříš tomu? To bude tím, že ti chybí víra v to všechno. Tvůj současný nebo i jiný život ti ukázal, že musíš hodně udělat pro to, abys získal určité věci, nebo sis myslel, že nejsou pro tebe, ale pro ostatní. Často jsi hovořil o štěstí a osudu.Tvůj osud však leží ve tvých rukách a stejně tak vnější atributy, které to umožňují. Uvažuj o síle rezonance. Ty určuješ svým zaměřením, kam se bude ubírat tvůj život. Nic a nikdo tomu nemůže zabránit, pokud to ty nepřipustíš.     

Dnes bych chtěl obzvlášť oslovit všechny ty, kteří často hovoří o astrálních bytostech, které se živí vaší energií či o mimozemšťanech, kteří chystají okupaci a chtějí se na vás přiživovat a o ochraně před tím vším. Zajisté existuje všechno možné, co si člověk představuje. To je také božský zákon. Ale většina věcí tohoto druhu, které si představuješ, nejsou ty, které by sis měl přitahovat do svého života. A zcela určitě ne v této mimořádné době vzestupu. Existují duše, připoutané k Zemi, které se často pověsí na jiné a využívají sílu jejich vozidla, aby mohly cestovat do Světla. Pak stačí většinou jen prosba směrem ke mně nebo k Saint Germainovi či jinému duchovnímu mistrovi podle tvé volby, aby tuto bytost odvedl do Světla. Možná bys to chtěl zkusit i sám, pokud zaznamenáš, že nejsi při své obvyklé síle, že jsi vyčerpán a podrážděn. Většinou jsou však důvodem tvé vlastní, ještě nerozpoznané stínové části, démoni tvého vlastního pozemského bytí, kteří se osamostatnili a prezentují se jako ostatní vnější bytosti. Přesto jsou částí tebe. Jak je můžeš sám zpracovat, to už ozřejmil KRYON pomocí různých nástrojů, také prostřednictvím Barbary a jejích publikací. S jejich pomocí se zas můžeš znovu projasnit. Pokud by se však na tobě přece jen přiživovala duchovní larva z astrálního světa, pak ji vykaž ze svého pole. Sleduj, při jakých příležitostech tuto bytost zaznamenáš. Často při tom můžeš pozorovat určité nutkavé touhy. Pokud ignoruješ nutkání na nějakou sladkost, cigaretu nebo jiné věci, které se ti vnucují, aby sis na nich pochutnal, což vyžaduje dobré pozorovací schopnosti, upřímnost k sobě samotnému i trochu odvahy, pak se kontakt přeruší a ty jsi opět volný.   

Dnes bych chtěl předat důležitou zprávu jak tobě, tak i léčitelům a pomocníkům pracujícím na energetické a fyzické úrovni, která zní:  Čím víc se propojuješ se svým Vyšší já, tím jsi svobodnějšíDovol, abych tě ujistil: Toto projasnění tvým Vyšším bytím rozpouští vše, co ti brání, abys stál ve vlastním Světle. Představ si tuto sílu jako světelný paprsek, který tě obklopuje, který tebou prochází a kterému se nemůže nic postavit do cesty. Určitě víš, že tvá síla představivosti, tvá imaginace, je posvátným nástrojem tvoření. Když se necítíš dobře, představ si, že stojíš ve Světle svého Vyššího já. Představuj si to tak dlouho, dokud nepocítíš, že to bylo dokončeno. A pak se prociť do svého nitra. Budeš se cítit nádherně. A všichni vnější i vně působící narušitelé klidu ztratí svou sílu. Uprchnou před Světlem. 
Jsem tady vždy, kdykoli mě budeš potřebovat.

Jsem Jeshua
 

Přijala Barbara Bessen koncem října 2012. Článek je k volnému využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu https://www.barbara-bessen.com/jeshua-jesus-channeling-november-2012/  pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

—————

Zpět