JEŽÍŠ...

03.04.2013 16:35

 

Ježíš prostřednictvím John Smallman
3-Říjen-2012
 
Naše úcta a čest k vašemu růstu když nadále, navzdory bolestem iluze, držíte své Světlo vysoko. Je to náročný úkol, kterou jste si sami stanovili, a přece se tam držíte - někdy z dost urputným odhodláním! - Se záměrem přinést lásku, mír a hojnost planetě všem jejím obyvatelům, zatímco se zdá, že všude kolem vás se lidé stěžují, hromžia a šíleně bojují, aby ochránili sebe nebo zničili ostatních. S poznáním, které máte vy, že všichni jsou jedno, může být šílenství toho všeho pro vás velmi skličující. Přesto pokračujete odhodlaně v šíření lásky - i když mnozí stále trvají na popírání její existence a snaží se vás odradit nebo rozmluvit z vaší cesty - ukazujíc, všem, že v každém srdci je božská jiskra, která čeká na dech ducha, aby vybuchla v plamen .
 
A každý jeden z vás je stránkou toho dechu když sdílíte lásku a hledáte vstup i do nejpřísněji střežených srdcí. A vy vstupujete, často potají přes boční dvířka, a účinek, který má váš vstup na vlastníka je pozoruhodný, i když vám to není zřejmé. Nikdy nepochybujte, že děláte neocenitelnou práci pro lidstvo když setrváváte v následování vaší cesty, dovolujete vašemu Světlu jasně zářit, a nabízíte podporu, léčení, a řadu těm, kteří ji u vás hledají.
 
Měníte působící energie na planetě, protože láska, kterou hodláte sdílet a sdílíte bezpodmínečně, ošúchava a rozpouští ty negativní energie strachu, které ji zastiňovali tak dlouho. Je to jako přicházející vlna, vyhlazující písek a odnášajúca odpady a další člověkem vyrobené úlomky na čištění a recyklaci. Velká energetická vlna planetárního čištění ve skutečnosti probíhá právě teď, aby ji obnovila do jejího neposkvrněného stavu, a zajišťuje, že už nikdy nebude znovu zažívat druhy nevědomého a bezmyšlenkovitého zacházení, kterému byla podrobena od začátku vaší průmyslové revoluce.
 
Může se vám klidně zdát, že zatímco poměrně malé skupiny zúčastněných, svědomité a dobře-informovaných lidí vynakládají velké úsilí přesvědčit lidstvem že obrovské změny ve způsobu jakým přemýšlí a zachází s planetou jsou nutné, větší, mnohem mocnější a silnější skupiny konají vše co mohou aby pokračovaly a rozšiřovaly své mimořádné krátkozraké průmyslové činnosti, které účinně ji účinně znásilňují a plení. Průmyslové činnosti krajní a ničivé povahy nepochybně exponenciálně vzrostly během posledních sedmi nebo osmi desetiletí. Avšak hnutí pro ukončení ty rozsáhlých ničivých činností získávají hybnost, a vlna se chystá změnit. Když se tak stane, rychlost, kterou budou nejohavnější činnosti uzavřeny vás překvapí, stejně jako rychlost, kterou napáchaných škoda může být a bude napravena.
 
Když navzájem spolupracujete ve velké míře, úžasné výsledky k lepšímu nebo ke horšímu lze dosáhnout opravdu velmi rychle. Jako energie lásky, soucitu a léčení nadále sílí napříč planetou, podstatné pozitivní a tvůrčí změny ve způsobu jak reagujete na sebe navzájem, a na události a problémy, které vyžadují vaši pozornost, místní, mezinárodně a globální, jsou prováděny mnohem rychleji než si dokážete představit . Mnohé události a příhody pozitivní povahy nejsou oznamovány v médiích; ve skutečnosti i alternativním médiím uniká mnoho pozitivních a povznášejících zpráv, které by pozvedli vašich duchů a zmírnily vaše úzkosti z cesty před vámi.
 
A samozřejmě vaše přetrvávající společné snahy ve spojení s vaším odhodláním, skončit činnosti, které jsou škodlivé pro lidstvo a planetu, se ukazují jako mimořádně účinné v prodlení a zastaveno plánovaných "velkých průmyslových projektů", které by vážně poškodily vaše planetární ekosystémy. Některé z těchto zpomalena průmyslových projektů se označují jako články ve zprávách, což umožňuje, aby si je uvědomilo více lidí a přidali svůj vliv ke snaze zajistit, že nedostanou schválení.
 
Váš láskyplný a klidný záměr - přiveden do mysli během modlitby, meditace, nebo jednoduchého uvolnění - předejít dalšímu Katastrofálnímu ničení prostředí, zastavením vší vážně ničivé průmyslové činnosti, přidává obrovskou energii ke snahám těch četných organizací, které pracují fyzicky, aby dosáhly stejné cíle. Postupujete pozitivně vpřed ke novému a úžasnému věku, tak udržujte svůj záměr, své soustředění a své odhodlání a přiveďte ho do bytí.
 
Váš milující bratr Ježíš.
 
Překlad: Sir @ https://ee.dunres.sk

—————

Zpět