JSI TÍM , CO SÁM ŽIJEŠ

28.04.2013 11:57

 

JSI TÍM , CO SÁM ŽIJEŠ

 
Žiješ lásku? Pak jsi sám láskou.
Žiješ dobro ? Pak sám jsi dobrem.
Žiješ v úctě? Pak sám jsi úctou ke všemu a ke všem, i k sobě.
Žiješ v pokoře? Pak sám jsi pokorou.
Žiješ vděčnost za vše co prožíváš, Pak sám jsi vděčností.
Žiješ, prožíváš krásu,vidíš ji ve všem a v každém? Pak sám jsi krásou.
ŽIJEŠ VĚDOMĚ, SVŮJ ŽIVOT, PROŽÍVÁŠ KAŽDÝ OKAMŽIK, KAŽDÝ NÁDECH?
Pak moudrým Jsi a vědomým pravých hodnot,
pak v Pravdě Jsi a láskou a světlem Tvůj život bude naplněn a prozářen.
Pak naplní tě klid a mír
a ze svého středu nebudeš ničím a nikým vychýlen!
Pak každý Tvůj den bude nasycen a prožit plně a hodnotně,když vypustíš zbytečné obavy strachy a odevzdáš se Boží vůli a vedení svého života tak jak sám jsi si ho připravil.
Vše v něm dobré je když jako na dobré pohlížíš. Vše učí tě být stále lepším, pokornějším a moudřejším,i když mnohdy se ti to tak nejeví.
Věř, že vše je vedeno neviditelnou rukou a vše je pro Tebe připraveno tak, aby Tvá duše procitla a pravé hodnoty začala žít a vše nepotřebné odhodila.
Nemusíš měnit svůj život, lidi, práci, vše je jak má být.
Stačí ZMĚNIT SEBE A POHLED NA LIDI KOLEM SEBE I SITUACE ,KTERÉ PROŽÍVÁŠ.
Stačí jen vše přijmout a žít opravdově vědomě a pak vždy budeš TÍM, CO SÁM ZA SEBE ŽIJEŠ, PROTOŽE TVŮJ ŽIVOT TO JE! A ty sám za sebe tu JSI!
Pokud přijmeš zodpovědnost sám za sebe a plnohodnotně svůj život začneš prožívat, pak vše dobré pro Tebe připraveno bude a Ty posvátné chvíle prožiješ naplněné jen Vírou, nadějí a všeobjímající láskou!
 
V úctě , Pravdě a lásce Ivana Batová 11.4.2013
BÝT Jedním, být součástí
PODDEJ SE A UCHOVÁŠ SI CELISTVOST. 
SKLOŇ SE A BUDEŠ SE MOCI NAPŘÍMIT. 
STAŇ SE PRÁZDNÝM A BUDEŠ NAPLNĚN. 
ZNIČ SE A BUDEŠ OBNOVEN. 
BÝT V NOUZI ZNAMENÁ VLASTNIT. 
MÍT MNOHO ZNAMENÁ BÝT ZMATEN. 
PROTO MUDRC PŘIJÍMÁ JEN JEDNOTU A STÁVÁ SE SVĚTU VZOREM. 
NESTAVÍ SE NA ODIV, A PROTO ZÁŘÍ, NEOSPRAVEDLŇUJE SE, 
A PROTO JE VŠUDE PROSLULÝ. 
NEVYCHLOUBÁ SE, A PROTO MU LID VĚŘÍ, NEVYVYŠUJE SE, 
A PROTO HO LID NÁSLEDUJE. 
PONĚVADŽ NEBOJUJE, NIKDO NA SVĚTĚ S NÍM NESOUPEŘÍ.
STARCI SE NEMÝLÍ, KDYŽ PRAVÍ: 
"PODDAT SE ZNAMENÁ UCHOVAT SI CELISTVOST."
JE TEDY CELISTVÝ A SVĚT SE PŘED NÍM SKLÁNÍ.
LAO-C
Prociťujte jas lásky, když přijímáte a umožňujete dávat.
Láska duše je jasná, protože je přijímající. Přijímá vesmír, jaký je. Umožňuje všemu být takové, jaké to je. Vaše duše nežije ve světě polarit. Přijímá dobré i špatné, vysoké i nízké. Vaše duše miluje lidi bez ohledu na to, jak žijí, jednají, oblékají se, říkají nebo se chovají. Duše nestaví stěny. Raději rozpouští bariéry tím, že přijímá. Přijímá lidi takové, jací jsou, bez ohledu na jejich názory, víru či postoj k životu.
Zatímco z vašeho srdečního centra proudí láska duše, prožívejte v ní kvalitu přijetí. Prociťujte, jak vaše duše miluje a přijímá každý aspekt vašeho bytí. Vnímejte, že přijímá všechny vaše zvyky, osobnostní rysy a vlastnosti. Vnitřní hlas, který vás kritizuje, není hlasem vaší duše. Je to podosobnost, která potřebuje být milována. Ať jste, kdo jste, ať jednáte a mluvíte, jak chcete, vaše duše vás miluje a přijímá takové, jací právě jste.
Milujte sebe i druhé bez podmínek.
Láska duše je jasná, protože je bezpodmínečná. Vaše duše miluje, aniž by potřebovala získat něco na oplátku. Láska duše je kvalita bytí, zářící světlo, které pozvedá, zjemňuje a uspokojuje všechny, kteří se dostanou do sféry jejího vlivu. Její láska proudí velkoryse a svobodně. Neodměřuje lidem lásku podle zásluh. Duše nabízí lásku, aniž by za to chtěla být oceňována, uznávaná, chválena nebo odměňována. Nepřichází a neodchází na základě akcí nebo reakcí lidí. Dává lidem lásku a nestará se, jak ji použijí, nebo dokonce zda ji použijí. Prociťujte jas plynoucí z rozdávání lásky bez potřeby dostávat cokoliv zpět.
Zažijte bezpodmínečnou lásku své duše tím, že přijmete bezpodmínečnou lásku, kterou k vám chová. Vaše duše vás miluje a nepotřebuje od vás za to nic dostávat. Miluje vás, když jste jí nablízku i když jste vzdáleni. Její láska je jako řeka, proud, který tu pro vás vždy je a můžete se do něj kdykoliv ponořit.
Láska duše je jasná, protože zesiluje lásku, která je. Vaše duše ví, že může vždy najít lásku v jakémkoliv člověku, v jakékoli situaci, a zesiluje ji. Když zesiluje lásku, vždy uvidíte zas jen lásku, ať už je pohřbena, ztracená či skrytá. Pak pro vás bude snadné jednat láskyplně i s těmi lidmi, kteří jednají bez lásky. Můžete pomáhat druhým probouzet lásku, která v nich dřímá. I ta nejsložitější situace má v sobě semínko lásky, které jen čeká na svůj čas, aby vyklíčila.
Představte si, že jdete za jasné noci ven, podívat se na hvězdy. Zpočátku vidíte pouze ty nejjasnější z nich, ale když se díváte déle, uvidíte další a další, až nakonec budete mít nad sebou nebe plné hvězd. Podobně vaše duše zesiluje lásku. Zastavte se na chvilku a nechte svoji duši zesílit a rozsvítit lásku, kterou máte ve svém nitru. Tak jako se člověk dívá na jasnou noční oblohu a objevuje stále více hvězd, představte si, že vidíte stále více lásky v sobě. Potvrďte si všechnu tu lásku, soucítění a laskavost, které již ve svém životě projevujete a vyjadřujete. Když zesilte a rozšíříte lásku v sobě, budete moci nabízet více lásky ostatním.
Prolněte se se svou duší a prociťujte pole lásky vycházející z vašeho srdečního centra po spojení vašeho drahokamu s drahokamem vaší duše. Spojte se s duší člověka, kterého jste si vybrali. Prociťujte lásku vycházející z vašeho srdečního centra do srdečního centra druhého člověka. Zaměřte se na aspekt lásky duše, který zesiluje lásku. Představte si, že zviditelňuje všechnu lásku, která je ve vás, ve vašem vztahu i v tom druhém. Uznejte v tomto člověku všechno dobré a krásné, jeho vlastnosti již projevené i ty, které se teprve začínají ukazovat. Ignorujte všechno, co se vám na něm nelíbí.
Sestavte si výrok, který odrazí vaše rozhodnutí zesilovat lásku jako například:
"Pracuji na úrovni duše, abych podpořil / a lásku, která mezi námi je. Rozšiřuji teď lásku, abychom mohli zažívat nové kvality a projevy lásky, nacházet nové cesty, jak milovat a vnášet lásku do nových oblastí našeho vztahu." Vzpomeňte si s uznáním, kdy jste se již takto soustředili a vynesly na povrch to dobré a krásné, co v tomto člověku i ve vašem vztahu je.
Přitahujte si k sobě lásku a vše dobré.
Vaše duše je klidná, protože ví, jak si k sobě přitahovat lásku. Nebojuje o ni a neusiluje. Zažívá její hojnost v každém okamžiku. I vy můžete prožívat magnetické vlastnosti lásky duše a přitahovat si k sobě všechno dobré. Prociťte magnetické vlastnosti pole lásky, které vychází z vašeho srdečního centra. Představte si roztočené magnetické prstýnky vycházející z vašeho srdce a přitahující vám lásku ve všech jejích podobách, aspektech a vyjádřeních. Když vyzařuje lásku duše, přitahujete si jako magnet krásu a lásku v lidech a všechny dobré věci, které vesmír může nabídnout.
Vězte, že láska je nejmocnější energie ve vesmíru.
Ve vesmíru je mnoho různých energií - energie vůle jiných lidí, nejrůznější touhy a emoce vycházející z jejich snahy získat, co chtějí; energie duše, která vám osvětluje vaši cestu; energii solárních světla, která vede váš život zpět domů; a mnohé další. Žijete ve světě energií. Jste jimi obklopeni a neustále nějakým způsobem ovlivňování.
Žádná energie není mocnější než láska. Když se učíte milovat jako vaše duše, přinášíte si do života tu nejmocnější sílu vesmíru. Láska tvoří zázraky, léčí všechny rány a pročišťuje níže energie. Láska se nemůže nikdy vyčerpat, protože, čím více ji dáváte, tím více se vám jí vrátí. Když si zvolíte lásku, přinášíte nejvyšší lásku sobě i druhým. Nabízet lásku je vždy dobrá volba. Láskou můžete transformovat, očišťovat, neutralizovat, pozvednout, rozšiřovat, spojovat, harmonizovat, vyrovnávat, rozšiřovat, magnetismu, přijímat a přidávat světlo a krásu do všech energií, které jsou kolem vás. Můžete transformovat emoce lidí, popřípadě být vůči nim transparentní, neutralizovat "negativní" energie a harmonizovat se se vším životem vesmíru. Jakákoliv kosmická energie reaguje na lásku pozitivní.
Sanaya Roman " Láska duše"
www.duhovenebe.blog.cz

 

—————

Zpět