Jsme na cestě...

29.09.2013 14:31
Jsme na cestě ,každý na své ,každý sám za sebe a přitom společně vedle sebe
přitom společně jdeme k jednomu cíli,
každý má svůj čas a každý má své tempo,
vše je v našich životech jak má být,
vše je připraveno a odvíjí se tak, aby náše duše probouzela zkušenostmi svou pravou podstatu,
vše je dobré ,když ke všemu a ke všem jako k dobrému přistupujeme
vše má svůj význam ,když v tichosti hledáme tento význam
vše je krásou ,když v tichosti se učíme krásu vnímat
vše je darem ,když v tichosti hledáme na vše odpovědi jen sami u sebe
vše je láskou ,když láskou orapvdově vidíme ve všema v každém
vše je radostí ,když radostně jdeme s tále vpřed na své cestě a radosti vnímáme vědomě ťady a ted
vše je nám láskyplně připraveno a vždy se nám pomoci na naší cestě dostane, když jsme tiší, když jsme pokorní,když jsme vděční,
když náš záměr je vždy čistý a hledání po Pravdě je hluboké a trpělivé
vše je nám na cestu posláno tak abychom to zvládli a abychom se stále učili než dojdeme k poznání Pravdy a Pravých hodnot
pak na své cestě dosáhneme věčného klidu v duši, když pochopíme co je pravá LÁSKA,
PRAVÁ ODEVZDANOST, PRAVÁ VÍRA, PRAVÁ SVOBODA,
pak nemáme už otázek, pak nejsme už na cestě hledajícího, ale probuzeného,
pak nic nechceme ,po ničem netoužíme, nemáme otázek a nechceme odpovědi,
 
PAK TOTIŽ VÍME NA ÚROVNI DUŠE A PAK UŽ JENOM JSME!
JSME DECHEM, JSME PRVOTNÍM NADECHNUTÍM,
JSME PRVOTNÍM DECHEM SPOJENÍ SE VŠEMI a VŠÍM
JSME JEDNOTOU SE VŠÍM SE VŠEMI, PAK UŽ JEN JSME
jsme svou vlastní CESTOU
 
v lásce úctě a Pravdě
Ivana Batová 21.9.2013
 
 
 
 

 

 

Jsem tu...

Potřebuješ mne? JSEM TU!
Ty mne nevidíš,ale já jsem světlem tvých očí.
Ty mne neslyšíš, a přece mluvím tvým hlasem.
Ty mne nepociťuješ,i když jsem sílou tvých paží.

Tvořím, i když nechápeš smysl cest.
Tvořím, i když nerozumíš mému dílu.
Nejsem neznámou vidinou,nejsem tajemstvím.
Když do klidu se pohroužíš,v hlubinách svého nitra
mne poznáš svou vírou a intuicí.
Jsem tu-slyším tě,na dotazy tvé odpovídám.

Když mne potřebuješ, JSEM TU.
I když se ke mně neznáš, JSEM TU.
I když máš pocit naprosté osamělosti, JSEM TU.
I když strach tě jímá, JSEM TU.
I když bolestmi trpíš, JSEM TU.

Jsem tu,když se modlíš, i když jsi tich.
JSEM V TOBÉ A TY JSI VE MNĚ.
Pouze tvá mysl mne od tebe odlučuje.
Jen v ní vzniká to,co nazýváš "mým" či "tvým".
A jen ve své mysli mne poznáváš a mou přítomnost
prožíváš.

Ulev svému srdci.Zbav se všeho strachu!
I když ze správné cesty sejdeš, JSEM TU.
Sám od sebe nic nezmůžeš.Se mnou spojen VŠE dokážeš!
JSEM VŠUDE A JSEM VE VŠEM!

I když v ničem nepoznáváš dobro- dobro je tu,
neb já JSEM TU!
JSEM TU,protože tu mám být,neboť JSEM!
Pouze ve mně svět má smysl.
Pouze mnou svět celý ve svém vývoji pokračuje.

Jsem zákonem O něj se opírá běh hvězd a růst buněk.
Jsem láskou,která zákon naplňuje.Jsem mír.

Jsem zákonem tvého života.Jsem oporou tvé lásky.
Jsem tvou jistotou,tvým klidem. TY A JÁ JEDNO JSME!
JSEM!


I když marně mne budeš hledat,věř,nejsi beze mne.
I když tvá víra ve mně je nejistá,
má v tebe je neochvějná,protože tě znám,
protože tě rád mám!
MILOVANÝ JSEM TU !

 

Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme
 

—————

Zpět