Jste jedineční

05.11.2016 16:49

Jaká jsou slova, které používáte při srovnávání se s ostatními?
Krásný, chudý, chytrý, mající smůlu, mladý, slabý a tak dále.
Nyní si představte sami sebe na nějaké nové planetě, kde by kromě vás nikdo nežil. Mohl byste pak být krásní nebo oškliví? Vysocí nebo malí? Bohatí nebo chudí?
Bez srovnání tato slova přirozeně ztrácejí smysl. Protože jsou jen konceptem formulovaným myslí, nemají skutečnou existenci. Zkuste tohle: na pár okamžiků zavřete oči. Představte si, že jste na světě úplně sami. Cítíte se uvnitř oškliví nebo krásní? Pošetilí nebo moudří? Kde jsou pak všechny tyto pojmy? Zůstane jen fakt, že existujete – protože to je jediná pravda. Porovnávat se s někým jiným je bláznovství, protože nikdy nemůžete být někým jiným – a nikdo jiný nemůže být vámi!

Legrační je, že se nikdy neporovnáváme s květinami nebo ptáky nebo horami, tak proč bychom se měli porovnávat s ostatními lidmi? Už jsem narazil na zpěváka, který žárlil na ptáka, nebo tanečnici, která si přála být pávem! Když umíme upřimně ocenit a těšit se ze všeho ostatního v přírodě, co je krásné – jak to, že si neumíme vychutnat jedinečnou krásu druhého člověka? Proč se cítíme tak silně ohroženi krásou, bohatstvím nebo talentem někoho jiného? Není to nic jiného než jednoduché sociální podmiňování. Vychováni v konkurenčním světě, máme tendenci si představovat, že čím více čekohokoliv má někdo jiný, tím méně toho zbývá pro nás!

Srovnávání může být dvojího druhu: konstruktivní a destruktivní. Konstruktivní srovnávání je důležité a žádoucí. V praktickém smyslu vám dává měřítko, podle kterého se hodnotíte. Poskytuje podněty a motivaci ke zlepšování. Bez porovnání byste nemohli mít reálnou možnost hodnocení sebe sama.

Destruktivní srovnání vyplývá z neschopnosti přijmout realitu. V tomto velkém, širém světě, je určitě někdo lepší, než vy – ve všem, co děláte. Je 99,99% šance, že nejste nejlepší matematik na světě, nejrychlejší běžec nebo nejtalentovanější malíř. Znamená to, že se z těchto věcí budete radovat méně? Soustředit se pouze na talenty, kterých se vám nedostává, jednoduše znamená, že jste na cestě k masivnímu komplexu méněcennosti. A kdo ho potřebuje? Podívejte se kolem sebe. Znáte někoho jiného, kdo je přesně stejný jako vy? Copak nevidíte, jak jste originální? Pokud se porovnáváte s ostatními a cítíte se mizerně, znamená to jen to, že neumíte sami sebe dostatečně ocenit!

Jste natolik mimo kontakt s vaší vnitřní bytostí, že jste zapomněli, jak mimořádní ve skutečnosti jste. Jakmile si to jednou uvědomíte, vaše potřeba srovnávat přirozeně odezní. I kdybyste chtěli porovnávat, každý člověk je tak jiný – kde je společný referenční bod?

Takže se už přestaňte srovnávat s druhými. Pamatujte si, že jste skutečně unikátní – stejně, jako všichni ostatní!

https://www.facebook.com/srinithyananda.swami

https://www.novoucestou.cz/

—————

Zpět