K čemuž dojde v pátek 21. 12. 2012

21.12.2012 17:06

 


Poselství čisté lásky

 

 

 

 

 

K čemuž dojde v pátek 21. 12. 2012
K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu – času dojde! 
 
Jakmile při protnutí galaktického nulovém bodu dostaneme přímý zásah fotony (vědomím galaktické úrovně existencí) pramenícími z galaktického středu – srdce (k čemuž dojde v pátek 21. 12. 2012), tak se u všeho a všech obnoví funkce Merkaby (tvořivého dvoj-plamene), čímž dojde k téměř okamžité transmutaci veškeré hmoty z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů. Touto transmutací se staneme bytostmi nezávislými na hmotě, času a prostoru. Nějakou chvíli ale potrvá, než si bytosti uvědomí, že tyto neomezené možnosti projevu své existence mají k dispozici. Mnohem více podrobností je uvedeno zde: https://www.inner-light.ning.com/forum/topics/arkturiansky-koridor-2011
a zde: https://www.inner-light.ning.com/forum/topics/co-se-to-vlastne-deje-…
 
Jak vypadá aktivace Merkaby planety (čili i všeho a všech co na ni a uvnitř ní v ten moment bude) a co znamená transmutace – přerod hmoty z báze uhlíku na bázi světelných krystalů je znázorněno na tomto videu:https://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related
 
Na výše uvedeném videu je znázorněna aktivace Merkaby planety Země, což způsobí aktivaci osobní Merkaby u všeho a všech, co v tento okamžik na planetě zůstane. 
 
Přímý zásah fotony pramenícími z galaktického centrálního slunce (nesoucí v sobě galaktickou úroveň vědomí) dostane ale CELÁ tato sluneční soustava, nikoliv pouze tato planeta. Proto dojde k transmutaci – přerodu VEŠKERÉHO hmotného projevu všech existencí v CELÉ této sluneční soustavě, čímž v ní zmizí VEŠKERÉ dualitní projevy existencí.Toho se temné bytosti bojí jak čert kříže, neboť tím v celé této sluneční soustavě zmizí naprosto VŠECHNY dualitní světy (včetně všech astrálních) a jim nezbude nic jiného, něž se přesunout zpět tam, odkud přišly. No a jelikož je každá bytost energeticky spjata s tím, co stvořila, tak si s sebou budou muset vzít všechny dotěrné, krvelačné a parazitující stvůry (které v průběhu času stvořily), čili veškeré parazity, od všemožného dotěrného a krvelačného hmyzu, až po nejrůznější entity parazitující na ostatních.
 
V těch jejich světech ale budou muset začít svůj vývoji opět od začátku a až někdy dospějí do bodu, že se jich více než polovina bude chtít vrátit nazpět do jednoty, pak se do jejich světa budou opět inkarnovat dobrovolníci z hvězd (čili světelné bytosti), které jim pomohou transformovat se nazpět do jednoty. Protože ale má každá bytost právo svobodného rozhodování, proto ti kteří stále ještě nebudou chtít nazpět do jednoty, se budou muset odtamtud opět přemístit do nějakého jiného dualitního světa, ve kterém budou mít opět možnost se napravit. Tento proces se bude opakovat tak dlouho, dokud bytosti pobyt v takovýchto světech zcela neomrzí a neopustí je naprosto všichni jednou pro vždy, čímž světy duality zcela zmizí a zaniknou.
 
Proto vám radím, raději ve vlastním zájmu nenastupujte do tzv. záchranných UFO, neboť byste se mohli místo v páté dimenzi této planety ocitnout někde ve třetí či čtvrté dimenzi nějakého paralelního vesmíru, ve kterém pořád ještě existuje dualita a disharmonie s tím spojené. Uvedomte si, že “Jidáši” na sebe dovedou brát všemožné podoby.
 
Na níže uvedeném videu (čas 1:04) je znázorněno jak při protnutí galaktického nulového bodu – času dostává slunce naší sluneční soustavy přímý zásah fotony pramenícími z galaktického středu (čili z galaktického centrálního slunce) a jak obrovské množství uvolněné sluneční – čili anti-hmotné energie, následně zasahuje naši planetu (i všechny ostatní planety včetně všech měsíců) a naprosto vše co na nich a uvnitř nich existuje. 
 
Tím dojde u všeho a všech, co se v tento moment v této sluneční soustavě bude nacházet, k okamžitému přerodu projevu své původní existence z báze uhlíku na nový projev existence, který je na bázi tekutých světelných krystalů, čímž se naprosto vše v celé sluneční soustavě navrátí nazpět do jednoty a tím veškerá dualita v celé sluneční soustavě okamžitě zanikne a s tím i veškeré její projevy existencí.
 
2012 DNA CHANGE MAYAN CALENDER NEW CYCLE EVOLUTION CROP CIRCLE HOPE LOVE
https://www.youtube.com/watch?v=gy7UympOGlY&feature=related
 
Oliver Shanti & Friends – Sacral Nirvana + wheat circles
https://www.youtube.com/watch?v=5JXrmUD0EK0&feature=related
 
Na tomto obrázku je názornění planety Země zasažené fotonovým “mrakem” (vyvěrajícím z galaktického slunce), který prolétl sluncem naší sluneční soustavy a zasahuje Zemi.
 
Celá tato “šou” bude opravdu gigantických rozměrů, neboť tím, že tato sluneční soustava dostane přímý zásah fotony – vědomí pramenícím z galaktického centrálního slunce – srdce, dojde u všeho a všech k sjednocení pravých párových existencí, čili těch, které jsou v projevu částic hmoty, s těmi, které jsou v projevu frekvencí světla. Tím v celé této sluneční soustavě zanikne veškerá dualita (poslední v existenci této galaxie), čímž dojde nejen k sjednocení našich vlastních párových existencí, ale i k sjednocení párových galaxií, které jsou v projevu této galaxie zvané Mléčná dráha a párového dvojčete v projevu galaxie Andromedy, čímž potažmo dojde i k transformaci celého tohoto vesmíru.
 
Takže si držte klobouky, neboť velké show právě začíná nabírat na obrátkách. Proč je tomu tak právě nyní je uvedeno v článku s názvem: “A Je To Tu !!! :-)”, uvedeném zde: https://www.inner-light.ning.com/forum/topics/a-je-to-tu
 
Slunce začíná “bouřit” stále více a to se bude až do 21.12.2012 stále zvyšovat!
Pro podrobnosti klikni ZDE.
(po kliknutí je nutno chvíli počkat na to než se stránka přesune na odpovídající text)
 
Planeta Země po přímém zásahu fotony, čili po transmutaci do tekutých světelných krystalů, čímž se z ní a všeho co na ni a uvnitř ní je stává hvězda.
 
PS: To, co rozhoduje o tom, kdo se do jakého světa dostane, jsou vnitřní osobní frekvence, neboť ty vytváří projekční a gravitační pole, která každou bytost promítnou do takového světa a takové reality, do které svými osobními frekvencemi skutečně patří. Ve světech jednoty, čili v páté a vyšších dimenzích totiž již nemůže existovat “dobro” i “zlo” současně v jednom a tom samém prostoru (jako je tomu ve světech duality), to znamená, že sobecké bytosti již nebudou moci být ve stejném prostoru, ve kterém jsou bytosti dobrotivé.
 

—————

Zpět