Karma a Milost

27.10.2012 12:16

 

Karma a milost

Jedna z  podosobností, která je velmi zakořeněná v lidském vědomí, je odplata. Pokud

někdo něco provede a unikne trestu, vnímáme pocit nespravedlnosti. Tím říkáme

řídícímu programu dvě věci. “Za každý poklesek musí být trest” a “prominout trest není

správné”. Řídící program (matrix, vesmír, bůh) je ale nestraný, je to zrcadlo a snaží se

každému dát více toho co v sobě již obsahuje. Má-li v sobě někdo potřebu trestat, pak je

jen otázkou času, kdy toto vnitřní naléhání, přivolá trest i pro něj. Tento příklad je

ilustrací toho, jak karma funguje.

Zákon karmy není zákon odplaty, ale zákon zrcadlení. Odplata je něco co si lidé přidali

do kolektivního vědomí v důsledku působení negativních sil a negativních bohů na

lidstvo. Odplata nebyla součástí původního programu. Odplata má co do činění pouze s

negativními činy, karma však zrcadlí negativní i pozitivní. Odplata je reakce na ublížení

(jedno zlo),  zpětným ublížením, (vytvořením druhého zla) a výsledkem jsou dvě

“jednotky” zla. Odplata zlo násobí. V životě je často potřeba, aby jedinec pocítil na vlastní

kůži důsledky svého jednání, ale pokud se rozhodneme to dát druhému pocítit, mělo by to

vycházet z postoje pomoci danému člověku pochopit a ne z postoje odplaty za způsobenou

bolest. Se správným postojem si přestaneme vytvářet karmické dluhy a ukážeme Životu

svoji emoční vyzrálost a stabilitu.

Zákon karmy říká, že to co vyšlu se mi vrátí zpět. Rychlost s jakou se mi to vrátí, závisí na

tom, jak vysoké vibrace jsou v mém vědomí. Pro lidi s nízkými vibracemi to trvá dlouho a

zdá se, jako by pro ně karma neexistovala. Proto zrcadlení pro mnohé nepřichází po řadu

životů. To vůbec není výhoda, neboť mezitím nashromáždí mnohem větší karmickou

zátěž a zrcadlení je pak daleko intenzivnější.

Účelem karmy je poskytnout zkušenost, prožitek toho co jsme kdo vytvořili, individuálně i

kolektivně, a prožitek nám má umožnit pochopit důsledky svého tvoření. Je osobní

karma, karma různých společenství, karma společností, národní a planetární karma.

Karma je jedním z nástrojů sebepoznání. Karma, jako vše ve Stvoření pracuje na základě

rezonance. Něco vyšlu na určité frekvenci a stejné nebo podobné se mi vrátí na té samé

frekvenci. Co se ale stane, když mezitím změním své vnitřní uspořádání, když vibračně

klesnu, nebo vibračně vystoupím?

Dejme tomu, že jsem vytvořil něco pozitivního a pak vibračně klesnu. Mezitím přijde

odezva, ale já ji nejsem schopen zachytit, projde skrze mne, protože se vibračně

nesetkáme. Tedy tím, že jsem vibračně klesl, jsem se připravil o to dobré co jsem před tím

zasel.

Stejně to funguje i opačně. Když vytvořím něco negativního, dám do pohybu energii,

která mi poskytne zkušenost toho samého. Pak ale pochopím co jsem udělal, lituji toho a

odpustím si. V důsledku toho vystoupím do vyšších vibrací. Když nyní přijde odezva, opět

mě vibračně mine a jsem ušetřen toho, abych musel prožít negativní zkušenost, protože je

to již zbytečné, pochopil jsem dříve než přišla odezva - trest .

Je vidět, že karma nemá nic společného s odplatou. Karma je program, který v sobě

obsahuje milost. Pokud něco pochopím, projevím lítost a odpustím sobě i druhým, jsem

vibračně od karmy osvobozen. Sám jsem se osvobodil svoji otevřenou myslí, vstřícností k

poznání a odpuštěním. Ten, kdo odpouští druhým, odpouští i sobě a ten kdo odpouští

sobě, odpouští i druhým. Odpuštění a pochopení je klíčem k osvobození se od karmy.

Kolektivní vědomí lidstva v současné době rychle stoupá a tím se osvobozujeme od

kolektivní karmy. Možná víte, že mnoho globálních negativních až kataklyzmatických

událostí, které byly předvídány se nestalo. Toto je proč. Unikáme své kolektivní karmě,

dáváme si milost a bude jen dobře, když v tom budeme pokračovat.

Proto si každý sám pro sebe určuje jestli bude žít podle zákona odplaty, nebo podle

zákona milosti.

Když slova odplata, zásluha a spravedlnost, vymažeme ze svých myslí a ze svého 

podvědomí, bude to pro nás pro všechny jen dobře. To neznamená nechat si vše líbit,

můžu být velmi hlasitý když mě někdo ublíží, ale na místo hledání zadostiučinění v

odplatě, je prospěšnější hledat proč jsem si takovou zkušenost vytvořil. Odplata zlo násobí

a pocit zásluhy vede k pocitu důležitosti a následně k aroganci. Náš pobyt na Zemi je o

růstu, ne o odplatě, ani ne o zásluze a o naší interpretaci spravedlnosti. Proto je pro nás

nejlepší netrvat na svých představách o tom jak by měl svět pracovat a místo toho hledat způsoby jak pozvednout svůj stín.

www.pravidlazivota.cz

—————

Zpět