Karmické kódy duše

26.02.2014 20:11

 

Karmické kódy, jsou nezaměnitelné otisky v duši člověka. Můžeme hovořit o nastavení frekvencí, plynoucích z karmických závazků. V karmických kódech je uloženo vše, co duše ještě energeticky nedokázala zpracovat na láskyplný tok energie. Zákon karmy nastavuje všem zrozeným bytostem stejné možnosti. Nikdo zde nemá výhody, a také nikomu nejsou dány horší podmínky. Každý může prožívat štěstí a radost na jakékoliv úrovni bytí, může žít v lásce, porozumění a v naprosté harmonii.

Vše je řízeno vnitřním nastavením kódů. Karmická minulost duše však způsobuje očistné procesy, které probíhají už od samotného počátku inkarnace, tj. od vstupu duše do nového těla. Karmické kódy jsou magnety, které přitahují situace a prožitky, které daná duše prožít potřebuje. Každá nedokonalost, každá nelaskavá myšlenka vytvoří následně nový, určitý kód. Všichni kdo jste na zemi, dostáváte nové a nové šance napravit, vyléčit, pochopit a očistit svou duši. Podle vašich karmických kódů se řídí veškeré události Vašeho života. Nikdo není výjimkou. Pro všechny platí stejná pravidla. Co vysíláš, to zpět také dostáváš. V každé duši je také zakódována touha po zdokonalení.

 

Duše touží po zdokonalení a uvědomuje si, že její životní cesta je cestou pravdy, lásky a pokory. Proto když cokoliv nezvládáte, přichází znovu a znovu, objeví se další a další situace, které vám umožní zachovat se v tom správném duchu lásky a porozumění. Lekce se opakuje tolikrát, kolikrát je to potřebné k pochopení. Úkolem duše není prosadit se na bázi ega, ale na frekvenci lásky. Pokud jednáte srdcem, nemůžete se splést. Cesta lásky začíná uvnitř každé bytosti. Važte si toho, kým jste a jděte za svými sny. Nezapomínejte při tom být sami sebou.

To co cítíte vyjadřuje, kým skutečně jste. Moji drazí, nepodléhejte falešným předsudkům, že se musíte neustále trestat a být k sobě přísní. To láska přece uzdravuje. Buďte proto sami k sobě laskaví a shovívaví. Prožívejte přítomný okamžik a nevracejte se k minulosti. Váš život se odehrává právě teď. Vychutnejte si svou cestu, změňte své postoje na láskyplné a vše ve vašem životě se projasní a pročistí.

Vaší cestě žehná Srii Chinmoy

Zdroj: https://www.duchovnipomoc.estranky.cz

 

—————

Zpět