Kateřina Pondělíčková: Promluvy Boha k lidem Země z 2. 6. 2016

07.06.2016 19:28

 

Moji milovaní, vy, kteří čtete tato slova, která jsou určena právě vám a také k tomu, abyste jim plně porozuměli a poslali je s velkou láskou a oddaností dál. Vy všichni, kteří jste se dali společně se mnou na tuto dlouhou pouť za pravdou, jí brzy docílíte. Jste plně připraveni pochopit, proč a s jakým záměrem jste tady a jaké vibrace nesete a jak jsou důležité i pro tuto planetu. Probudili jste se do těžké doby, plné válek, bolesti a nepochopení, ale věřte všechno má svůj účel a svůj čas.

Právě dnes vyvstal Mesiáš, aby vám ukázal pravou cestu pravdy, a tímto vám je s velkou láskou prostřednictvím těchto poselství budu sdělovat.

Vy všichni jste na planetu Zemi přišli z čistého záměru najít v sobě tu pravou lásku, pochopení a hlavně víru v samy sebe a ve své nitro. Tímto vás žádám, najděte svou lásku, svou víru a plné uvědomění. Jen tím se může vaše planeta Země zvednout a veškeré války ustat. Utiší se všechny nepokoje zde u vás na Zemi. Uvědomte si svůj čistý záměr lásky. Najdete sílu a rovnováhu v sobě samých a ukážete druhým, co ve vás je a ve druhých čeká také. V každém z vás je čistá láska, kousek samotného Boha. I v těch, kteří to popírají nebo mají odlišnou víru a kážou jiným způsobem. Vy všichni jste stvořeni stejným způsobem čistého záměru lásky. Najděte sílu vyjít ze stínu svého strachu, uchopte sílu, která ve vás po staletí čeká na probuzení a uchopení plného uvědomění. Vaše planeta se probouzí do plné očisty včetně vašich těl. Proto cítíte veškeré změny ve svém bytí. Jste to vy, vaše minulost i budoucnost. Uchopte víru svou, probuďte lásku a začněte jí vyjadřovat na povrch svůj. Vytlačte tímto veškerou negaci, strach na povrch a uvědomte si, že každý z vás má volbu cesty svého tvoření, ale nezapomínejte, že tímto tvoříte i celý váš svět, kolem sebe, kolem vás všech.

Tím, že přestanete plodit zlobu, strachy, nelásky, tím formujete planetu k vyššímu čistému záměru. Tím, že vše čistíte, vzestupuje láska a planeta bude připravena plodit přesně to, co jí nabízíte!!! Lásku za lásku. Ale to, co bude, je vaší tvorbou. Najdete sílu postavit se v čisté lásce tomu, co zde na Zemi vyvstává a vyvstalo na povrch. Nějak jste i pozapomněli, že na nic tu nejste sami. Jsou zde, na Zemi, pomocníci světla, kteří se probouzejí k plné činnosti a nesou ty nejvyšší vibrace světla a lásky, ale jen na vás je, jestli je uchopíte a budete jí následovat s čistým záměrem. Věřte, že každý z vás najde svou cestu lásky ve svém nitru, svou víru, a budete šířit světlo po celé vaší planetě. A ten den se blíží, ať chcete nebo ne. Vaše planeta, stejně jako vy, je plně připravená k plné očistě a probuzení.

Prosím uvědomte si svou sílu, neschovávejte se, nechte vyjít pravdu na povrch a přikryjte vše čistou láskou. Tím, že jí vysílá jeden je úžasné, překrásné, ale tím, že se s čistým záměrem přidá další, tím se síla násobí a vzniká celek a jednota a planeta se probouzí včetně vás. Přestaňte koukat očima plnými bolesti a křivdy, otevřete je k úplnosti a uvidíte, co jste ještě neviděli. Dovolte sami sobě koukat svým vnitřním zrakem plným lásky a uvidíte jak svojí vnitřní krásu, tak i tu, která je ještě skryta v druhých, těch všech kolem vás. Najděte sílu a víru tohoto slova, probuzení v čistou lásku a plné porozumění v sebe sama šířit dál. Tím se zvedá vědomí lidstva, celé planety a galaxie i vesmíru.

Tímto vám děkuji, miluji vás, Bůh

Prostřednictvím Archanděla Uriela, ústy Kačenky Pondělíčkové

Zdroj: https://www.prozreniandelu.cz/clanky/promluvy-boha-k-lidem-zeme/2016/promluvy-boha-k-lidem-zeme–2.-6.-2016.html

Moji milovaní, vy, kteří čtete tato slova, která jsou určena právě vám a také k tomu, abyste jim plně porozuměli a poslali je s velkou láskou a oddaností dál. Vy všichni, kteří jste se dali společně se mnou na tuto dlouhou pouť za pravdou, jí brzy docílíte. Jste plně připraveni pochopit, proč a s jakým záměrem jste tady a jaké vibrace nesete a jak jsou důležité i pro tuto planetu. Probudili jste se do těžké doby, plné válek, bolesti a nepochopení, ale věřte všechno má svůj účel a svůj čas.

Právě dnes vyvstal Mesiáš, aby vám ukázal pravou cestu pravdy, a tímto vám je s velkou láskou prostřednictvím těchto poselství budu sdělovat.

Vy všichni jste na planetu Zemi přišli z čistého záměru najít v sobě tu pravou lásku, pochopení a hlavně víru v samy sebe a ve své nitro. Tímto vás žádám, najděte svou lásku, svou víru a plné uvědomění. Jen tím se může vaše planeta Země zvednout a veškeré války ustat. Utiší se všechny nepokoje zde u vás na Zemi. Uvědomte si svůj čistý záměr lásky. Najdete sílu a rovnováhu v sobě samých a ukážete druhým, co ve vás je a ve druhých čeká také. V každém z vás je čistá láska, kousek samotného Boha. I v těch, kteří to popírají nebo mají odlišnou víru a kážou jiným způsobem. Vy všichni jste stvořeni stejným způsobem čistého záměru lásky. Najděte sílu vyjít ze stínu svého strachu, uchopte sílu, která ve vás po staletí čeká na probuzení a uchopení plného uvědomění. Vaše planeta se probouzí do plné očisty včetně vašich těl. Proto cítíte veškeré změny ve svém bytí. Jste to vy, vaše minulost i budoucnost. Uchopte víru svou, probuďte lásku a začněte jí vyjadřovat na povrch svůj. Vytlačte tímto veškerou negaci, strach na povrch a uvědomte si, že každý z vás má volbu cesty svého tvoření, ale nezapomínejte, že tímto tvoříte i celý váš svět, kolem sebe, kolem vás všech.

Tím, že přestanete plodit zlobu, strachy, nelásky, tím formujete planetu k vyššímu čistému záměru. Tím, že vše čistíte, vzestupuje láska a planeta bude připravena plodit přesně to, co jí nabízíte!!! Lásku za lásku. Ale to, co bude, je vaší tvorbou. Najdete sílu postavit se v čisté lásce tomu, co zde na Zemi vyvstává a vyvstalo na povrch. Nějak jste i pozapomněli, že na nic tu nejste sami. Jsou zde, na Zemi, pomocníci světla, kteří se probouzejí k plné činnosti a nesou ty nejvyšší vibrace světla a lásky, ale jen na vás je, jestli je uchopíte a budete jí následovat s čistým záměrem. Věřte, že každý z vás najde svou cestu lásky ve svém nitru, svou víru, a budete šířit světlo po celé vaší planetě. A ten den se blíží, ať chcete nebo ne. Vaše planeta, stejně jako vy, je plně připravená k plné očistě a probuzení.

Prosím uvědomte si svou sílu, neschovávejte se, nechte vyjít pravdu na povrch a přikryjte vše čistou láskou. Tím, že jí vysílá jeden je úžasné, překrásné, ale tím, že se s čistým záměrem přidá další, tím se síla násobí a vzniká celek a jednota a planeta se probouzí včetně vás. Přestaňte koukat očima plnými bolesti a křivdy, otevřete je k úplnosti a uvidíte, co jste ještě neviděli. Dovolte sami sobě koukat svým vnitřním zrakem plným lásky a uvidíte jak svojí vnitřní krásu, tak i tu, která je ještě skryta v druhých, těch všech kolem vás. Najděte sílu a víru tohoto slova, probuzení v čistou lásku a plné porozumění v sebe sama šířit dál. Tím se zvedá vědomí lidstva, celé planety a galaxie i vesmíru.

Tímto vám děkuji, miluji vás, Bůh

Prostřednictvím Archanděla Uriela, ústy Kačenky Pondělíčkové

Zdroj: https://www.prozreniandelu.cz/clanky/promluvy-boha-k-lidem-zeme/2016/promluvy-boha-k-lidem-zeme–2.-6.-2016.html

 

—————

Zpět