Katka Chaloupková - Shrnutí procesu Vzestupu

12.05.2012 10:11

 

Shrnutí procesu Vzestupu

 

Před pádem člověka asi před 9500 lety se následkem atomového výbuchu zmutoval genetický systém z 12 na 2 řetězce DNA. Délka lidského života se zkrátila z 500 na méně než 100 let.

Průběh návratu ke 12 řetězcům DNA v současné tělesné formě je znám pod pojmem Vzestup. Zahrnutí 12 řetězců DNA je přirovnáváno k dosažení stavu( vědomí) Krista.

Proces Vzestupu se skládá z řady zkoušek – duchovních zasvěcení ( iniciací), kterými je nezbytné projít. Při každém kroku ztělesňuje zasvěcenec vyšší vibraci. Při procesu Vzestupu dochází postupně k detoxikaci buněk, ze kterých se vyplaví paradigma ( ustálený vzorec sociálního chování v dané společnosti) strachu. Proces Vzestupu mohou pozitivně ovlivnit očistné programy, jakými jsou např. výživa, ale není to podmínkou.

S růstem vibrací se do těla dostává stále více čaker, a to způsobuje velké zvětšení aury, která přispívá ke zformování Světelného těla.

Světelné tělo ( Mer-ka-ba) umožňuje fyzickému tělu udržovat novou vibraci na Zemi.

 

V lidské víře je zakořeněn model archetyp ( nejstarší, typické zkušenosti a postoje lidstva, pravzory lidského chování, které se skládají v kolektivní nevědomí lidstva )

V naší genetické struktuře je skryta vzájemná závislost a tendence hledat vinu u druhého člověka místo toho, abychom sami převzali zodpovědnost za realitu, kterou jsme si stvořili. Domníváme li se, že někdo, nebo něco za nás naše problémy vyřeší, do značné míry nad sebou ztrácíme moc. Pouze pochopení, že každý z nás drží v rukou klíč ke svému životu, nám tuto moc vrátí.

Při dosahování stavu Krista sestupují jednotlivé části Duše, které vibrují ve frekvencích každého ze 7 paprsků.

K tomu, aby se všem 7 paprsků sjednotilo, je nutné zapojit 10 chybějících řetězců DNA. Tak se navrší působení vibrace, které imitují vibrace fotonového pásu, a to díky skupině Andělů, kteří jsou vysláni archandělem Metatronem, jenž obepíná centrální Slunce, z něhož fotonový pás vychází.

Právě fotonová energie pomůže lidstvu v posunu do 5. dimenze.

 

V těchto posledních týdnech a dnech si mnoho lidí stěžuje na velké výkyvy nálad, střídají se chvíle, kdy jsme ovládáni Egem, a chvil, kdy nás pronásleduje negativní Ego. ( Ego je část člověka, která je tvořena na základě osobní Vůle, snaží se o řízení všeho a každého, domnívá se, že je nenahraditelné. Negativní Ego naopak usiluje o sebezničení, sabotáž, řízení přenechává druhým a domnívá se, že je podřazené vůči druhým lidem.) Člověk vlastní pouze tyto 2 ega. Výsledkem jsou zkušenosti neustálého kolísání mezi těmito dvěma složkami ). To je nazýváno Dualita a Pluralita. Tím se střídají radostné okamžiky s obdobím smutku a bolesti. Porušení plurality pomůže zasvěcenci překonat střídání ega a negativního ega, a to vede k přijetí Ducha, pro něhož je přijatelnější stav radosti a blaženosti.

 

 

S LÁSKOU

KATY

—————

Zpět