KAŽDÝ MÁ SVOU VLASTNÍ CESTU ŽIVOTEM

09.03.2013 14:02

 

 
 
Ano každý sám za sebe tu přišel a každý z nějakého jiného důvodu. Vše je na vlastním rozhodnutí duše. Každý jde svým životem podle plánu vlastní duše a tedy nic v našich životech se neděje náhodou, vše je v Božím plánu a děje se podle prožitků duše v minulosti.
 
Vše je jak má být a žádné setkání, žádná zkušenost není náhodná a každý žije to své.
 
Vše je jak má být,vše je dobré a proto bychom neměli jít proti proudu vlastní duše, proti proudu vlastního plánu. Je na nás jít podle plánu, jít s proudem Boží vůle a přijímat vše, co se nám děje, vše je naše a je pro naše dobro, i když to mnohdy tak nevypadá. Hlavně když se nám děje něco, co se nám nelíbí. Přesto vše co se v životě děje se dá zvládnout ,není nám nikdy naloženo to co bychom nezvládli. To přece po nás nikdo nechce a nechce to ani Bůh abychom trpěli, nebo prožívali bolestné, my sami se pro to rozhodujeme takto zkušenosti prožívat. Mnohdy sami volíme role ubližovaných, ponižovaných, roli trpitelů a mnohdy se nám i líbí tyto role.Mnohdy hledáme problémy tam, kde ani nejsou, jen abychom mohli něco řešit něčím se zabývat něco hodnotit a kritizovat. A přes snahy ostatních nám pomoci poradit raději v těchto rolích setrváváme.
 
Mnohdy ani nechceme žít jinak, bojíme se přijmout změnu svého života, který nás netěší.
 
Bojíme si dát svobodu, radost, štěstí.
 
A přesto bychom měli být právě svobodnými bytostmi, žít, radovat se, se sdílet radosti ,lásku krásu života, ne bolest ne smutek!
 
Měli bychom sobě dát svobodu ze všech omezení, příkazů a nutností.
 
Jak? Je to lehké, stačí si uvědomit a napojit se na své nitro, svého rádce ,uslyšet hlas, ucítit svou duši, jak nás vede a nebát se. Osvobodit sami sebe, být opět svobodným, lehkým duchem.
 
Být lehkostí a radostí!
 
Být světlem, nadějí, vírou!
 
Být láskou, být svobodou, pro sebe a lidi kolem sebe!
 
Protože my sami si bráníme takto žít, nikdo to za nás neudělá, nikdo nezmění náš živo, naše emoce, naše postoje. JEN MY SAMI! Jen my sami můžeme udělat změnu!
 
MÁME PRÁVO SVOBODNÉ VOLBY UDĚLAT ZMĚNU!
 
A pak se mnohdy podivíme, jak lehkým najednou náš život bude,
 
jak snazší bude i se vším co prožíváme, náš život bude naplněn mnohdy i zkouškami, nelehkými dny, ale pokud vše budeme MILOVAT, POKUD VŠE BUDEME DĚLAT S LÁSKOU, POKUD VŠECHNY BUDEM milovat BEZPODMÍNEČNĚ A SVOBODNĚ
 
PAK NÁŠ ŽIVOT BUDE ZÁZRAKEM Božím!
 
Pokud budeme sebe a svůj život MILOVAT!
 
 
 
A proto dejte sami sobě a všem svobodu ve svých životech a to s láskou!
 
Věřte sami sobě, protože to je Váš život když se postavíte na vlastní nohy tak vesmír Vám pomoc pošle!
 
Věřte v sílu ducha v sobě, protože to každý v sobě má, stačí jen si uvěřit!
 
Věřte v sílu dobra a Boží pomoci!
 
A vše a všechny a všechno Milujte a dělejte s láskou!!!
 
A pak poplynete svým životem podle plánu své duše na vlně lásky a v souladu s Boží vůlí, a pak Váš život bude naplněn jen vděčností za dar života a dar lásky!
 
 
 
ŽIJTE , MILUJTE, BUĎTE SVOBODNÝMI LIDSKÝMI DUCHY
 
DĚLEJTE VŠE S LÁSKOU A ZA VŠE, CO ŽIJETE DĚKUJTE
 
DEJTE SVOBODU SOBĚ A VŠEMU A VŠEM A PLYŇTE SVÝM ŽIVOTEM PODLE PLÁNU SVÉ DUŠE
 
VĚŘTE SAMI V SEBE A SÍLU V SOBĚ
 
VEŘTE SVOBODNĚ V MOUDROST VLASTNÍ DUŠE
 
A KAŽDÝ DEN VAŠEHO ŽIVOTA BUDE SVOBODOU, LÁSKOU, RADOSTÍ A BOŽÍM POŽEHNÁNÍM
 
 
 
S láskou v lásce pro lásku Ivana Batová 3/2013
 
 
 
Pohledy do duše
 
 
 
Ptám se tě, mé lidství, jak dlouho chceš snášet tento podivný, jak do zla zakletý svět? Odstup již, prosím tě, z cesty zapadlé až kdesi v propasti; za ní je ono, co ve dne trápí a v noci nedá spát, protože z duše až do těla pronikly rozpory světa, bolest, neklid a svár.
 
Mé lidství, pojď - půjdeme v život krásný, v pokojný svět. Prozatím nesměle a jakoby po špičkách, tiše jak myšlenky, jemně jak cit, abychom přešli hrůzy a bolesti číhající za každým rohem na chodce Země mimo jediné místo, kde je Bůh - Pokoj a Láska všech. I první malý krůček v onu stranu je velkým počátkem věcí největších. Věřím a doufám, že jich bude sto a tisíc a další tisíce, a pak - pak bude mír a Bůh s tebou, mé lidství, a budeme - člověk!
 
 
 
1. Kdo jsem
 
 
 
Jsem živ a jsem člověk, mysterium těla a duchovního já - tajemství stvoření z Boha.
 
Jsem naplněn životem, jej projevuji a jím jsem naplněn jak slunce světlem, květ krásou, matka dítětem.
 
Jsem v oceánu bytí vlnou z mnoha vln i jeho studnou, jezerem, řekou i pramenem jediným, životem tichým myšlenkou lásky a něhy, bouřlivým příbojem vesmírného dění.
 
Jsem postaven v prostoru hvězd - kruh Slunce mě poutá s osudem světla a stínu; jdu z neznáma a spěchám někam v dálky neustále kreslit tajemné spirály cest, propastí, rovinou i nebetyčnou horou.
 
Jsem obrazem života pro nebe i Zemi, v pohádkových barvách nakreslený pro maličké, kteří ještě neumějí myslet - božsky veliký a krásný pro ty, kdo jsou moudří jako cherubíni, znalí věcí.
 
Jsem onou těžkou cestou, kterou Bůh dal pro poznání malosti, slabosti, smrtelného v nesmrtelném.
 
Jsem člověk - zvláštní podivuhodné stvoření, protože malé i velké v jednom - myslitel, tvůrce, pracovník i děťátko nevinné, něžné a krásné Bohem.
 
Jsem člověk z Boha - jako kmen z vinného keře, z oblaků hojný déšť.
 
Jsem bytost lidská - proto Boží dílo zázračné, dobré na věky.
 
Jsem duše - v Bohu sestra andělů, matka květů, družka hvězd.
 
Jsem já - a proto živ!
 
 
 
2. Proč jsem
 
 
 
Jsem, protože je Bůh, život a člověk.
 
Jsem, abych projevil člověka v Bohu a Boha v člověku.
 
Jsem, protože život žádá službu člověka, lásku jeho duše.
 
Jsem, neboť Bůh mne k životu povolal, sebou mi dal skutečnost a klíče k nesmrtelnosti.
 
Jsem, protože co vytváří Bůh, je živé, protiskne stopu do vesmíru, již nepohltí prostor, nesetře čas.
 
Jsem, protože semeno jednou vložené do půdy života má možnost růst, zvedat se vzhůru i do šíře jak koruna vznešeného stromu v pohodě i za bouří.
 
Jsem, protože mysterium života mi utkalo šat z nepomíjivého bytí, vložilo do výhní, v nichž se spaluje smrtelnost.
 
Jsem, abych cestě životem Země dal jméno boholidská.
 
Jsem, protože tak chce Bůh.
 
 
 
3. Odkud jsem
 
Jsem z Boha - zrodil jsem se na Zemi, ale má pravá vlast je v říši Ducha, v nebeských zahradách je můj krásný příbytek, ve světle je mé všechno.
 
Vstoupil jsem na hladinu života z hlubin věčnosti - mocí Boha jsem.
 
Vyšel jsem z tvůrčí dílny velikého Loga - jsem vydechnut do prostoru Božím dechem, vůle Všemohoucího mi dala žít, činit a tvořit.
 
Pohybem tvůrčích Božích sil jsem v život uveden, doprovázen Moudrostí, střežen Láskou jdu od Boha žít svou duší v lidském já.
 
Přicházím z krás a blahého vědomí duchovního bytí, abych na Zemi v odloučení od něho jeho ztrátu si bolestně uvědomoval, po něm toužil, jeho požehnání silně svolával - i hmotu s ním spojil.
 
Přicházím z Božího míru a ticha velebnosti, abych je nesl svým nitrem tam, kde je neklid, chaos i krutý zmar.
 
Jsem z domova synů božích, mým Otcem i Matkou je Bůh.
 
 
 
 
 
4. Kam jdu
 
Život je nádherný bílý a zlatý kruh, nelze z něho vybočit, odejít; mocí svých sil přitahuje v sebe, v dráhy a cesty, v centra svých živých projevů.
 
Jdu ze Života k životu; putuji za poznáním a s ním pak ještě dál a dál - jdu k činům vyvíjejícím lidství jako slunce a vlahý déšť zasetá zrna.
 
Spěchám tam, kam mě ve vesmíru vede Boží moudrost a láska k účasti a spolupráci se všemi.
 
Spěji v náruč vše-vědomí, které s rozvojem života neustále roste a šíří, že je k neobsáhnutí, že není hranic v dohledu.
 
 
 
Jdu k Bohu, abych to, co v Zemi tíží, u Něho odložil, co lidstvo zastínilo, odstranil, proměnil v čistý duchový jas.
 
Jsem na schodišti vesmíru - proto mám kam jít, k čemu dojít a kde žít.
 
 
Vnitřní obroda - Božena Cibulková
 
Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme

 

—————

Zpět