Každý z nás píše nový příběh

05.04.2016 20:16
Nová fraktální geometrie otevřela stavidla pro tvoření Nového. Světelný Kmen a Gatekeepers jsou tiše, vyrovnávají a vyvažují frustrující scénář, který po Rovnodennosti spustila konsekuce galaktických energií. Trajektorie příštích událostí směřuje k probuzení mnohem vyšších stavů Vědomí. Mám hluboký soucit s kolektivem, který prochází těžkými časy. Pro některé je to otevírání jasnosti, pro některé cesta frustrace, mnozí spí, nicméně je to nevyhnutelná cesta. Čištění a slaďování s novými energiemi je občas náročné.
 
Dostali jsme se na práh, kdy se naplňují další velké kolektivní změny: přeorientování na nové planetární principy a nové atomární zásady těla. Mějte v úctě svůj vlastní návrat k pravdě. Uvolněte očekávání, jak to bude vypadat dál Celý proces je komplexně pod vysokou ochranou. Vše se odehrává v Božské dokonalosti. Co bylo určeno, bude dokončeno. Nové bude odhaleno. Galaktičtí Mistři inženýři se velmi snaží, aby změny byly co nejjemnější.
 
Mnozí jste vyhledáváni všemi, kterým můžete pomoci v procesu Vzestupu a propojováni na úrovni spolupráce s lidmi, na které jste vyladěni. Rovnodennost otevřela cestu vám, kteří nabízíte nové projekty, služby nebo léčebné inovace. Každý jsme Zdrojem pracujícím samostatně, přitom v Božské Jednotě.
 
Hluboká vděčnost všem, kteří neúnavně vlévají krev do území Čech, Moravy a Slovenska. S ohledem na historický otisk (minulých 100 let) se zde odehrává doslova Zmrtvýchvstání. Dodáváme Lásku, Lásku, Lásku, pak mnoho Lásky, kódujeme sebevědomí, vnitřní sílu a svobodu. Naše práce v tomto procesu obsahuje neuvěřitelné množství trpělivosti, trpělivosti, trpělivosti a dávání.
 
Mohu-li sdílet, co je nového na mé osobní cestě, pak je to znovu-nabírání kondice a fyzické síly po náročném zimním období. Ti, kteří jdou v procesu první, kódují do Kolektivního Vědomí nové reaktivace přes svou DNA. Je to náročné pro fyzické tělo a zátěž např. na endokrinní systém. DNA, kterou jsme geneticky převzali z obou rodových linií, se deaktivuje. Velmi mi pomáhá nový cvičební progresivní protokol.
 
Naše srdce musí být v kondici. Naše těla musíme udržovat zdravá. Pokud je vaše nadváha vysoká, zastaví se proces Vzestupu. Ale není nic, co brání udělat změnu. Způsobů, jak zhubnout existuje mnoho. Důležité je především spojit se s fyzickým tělem, co potřebuje. Naše těla jsou něco víc než chrám. Je to projev naší mysli, ducha, duše, ega, našeho Božství - nejdůležitější část s ohledem na pozemskou rovinu.
 
Opuštění systému je jedním z mnoha témat konzultací (mého učení) a jak se stát součástí nového multidimenzionálního modelu. V roce 2011 Vyšší Já vyžádalo opustit zaměstnání, jistoty, výhody, pojištění, žádné sociální příspěvky, žádná podpora rodiny - na plný úvazek se věnovat Službě pro Gaiu a lidstvo, sdílet znalosti a talenty. Jako Wayshower mám bohaté zkušenosti s iluzí strachu. Je zde mnoho těch, kteří to dokázali stejně tak.
 
Mnozí se bojí uvolnit ze světa jistot a vydat se úplnou cestou do neznáma. Moderní mysl má tendenci odmítat vše neznámé.  Mnozí mají strach z finančního kolapsu a stát se součástí nového modelu. Je to hlavní a klíčová výzva a smysl tohoto procesu - pustit se. V tomto ohledu jsou staré kódy přesvědčení zapsány opravdu hluboko. Je to stav úplného odevzdání, vnitřní kapitulace a víra v sebe jako Stvořitele. Je to náročné a nevyhnutelné. Nižší úrovně často předhazují testy. Je to ochota jít a udělat pokrok. Začít dělat vědomě nové kroky. Začít uplatňovat vrozené talenty a svůj unikátní potenciál, který leží v každém z nás. My všichni jsme ti, kdo mění vše na zcela Nové. 
 
Zlaté pravidlo Vzestupu: dělejte vše, co vám přináší radost, motivuje vás a nevyčerpává a dávejte si výzvy, které vám přináší radost, motivují vás a nevyčerpávají. Vzestup není soutěž. Vděčnost, Požehnání, Úctu a Lásku vám všem.
 
V Božské Lásce, Světle, Službě
Lenka
 
Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com

—————

Zpět