Kdy budou respektovat mé hranice?

29.09.2013 14:30

Otázka na Jennifer Hoffman:

Vždy jsem se ke všem lidem, a zvláště ke své rodině,  ve svém životě chovala nekonfliktně. Po letech, kdy jsem se  snažila udržet emocionální rovnováhu tím, že jsem ze sebe nechala dělat obětního beránka, snažila se být milá, podporovat je a nikdy si nestěžovat,  vstoupila jsem teď do své plné síly a nastavila pevné hranice, kdy se odmítám nechat zatahovat do rodinných dramat a do situace, kdy si musím vybrat jednu ze stran. Od té doby se zdá, že různí členové rodiny jsou rozhodnutí tyto hranice překračovat a pokoušejí se mne vtáhnout  do dramat, která záměrně vytvářejí. Nevím, co mám dělat, tedy  kromě toho, že bych s nimi přestala úplně mluvit. Existuje nějaké jiné řešení, dělám něco špatně a proč se tak vytrvale snaží mne do těch dramat zatáhnout, když já si přeji s nimi mít láskyplný, klidný vztah? Jedná se tu o nějakou dohodu duší a mohu učinit něco pro to, abych to změnila?

Odpověď:
Jakmile změníme způsob, jak navazujeme vztahy, jak se v nich chováme a jak komunikujeme s druhými, předkládáme jim pozvání, aby se oni k nám připojili v našem novém energetickém prostoru. Někdy přijmou, jindy nikoliv. Pro vaši rodinu je pohodlnější komunikovat s vámi na té úrovni, která se líbí jim, což je úroveň dramat a neshod. Takto vám mohou odebírat energii. Když s vámi musí komunikovat tím novým způsobem, musí změnit způsob energetické výměny a musí být ochotni vám energii dávat, namísto aby vám ji odčerpávali. Je jim to nepříjemné, je to pro ně neznámé, a právě proto se odmítají k vám ve vašem novém energetickém prostoru připojit a stále se snaží vás přimět, abyste to dělali jejich způsobem.

Jde tu o dohodu duší a  týká se toho, jak vy udržíte svou energii tváří v tvář tak velkému odporu. Pro ně je vaše přítomnost  výzvou, aby byli láskyplnější, laskavější a více vás i sebe navzájem podporovali, a vy jste ochotna je to naučit. Avšak oni nyní nemají zájem se to od vás naučit. Vaše rodina vám tu nedává na výběr příliš mnoho možností, buď to budete dělat jejich způsobem nebo  vůbec ne. Není to osobní, oni jen nechápou hodnotu klidných, láskyplných vztahů s ohledem na to, jakým způsobem provádějí energetickou výměnu s druhými lidmi. Pro ně představuje tento druh vztahů příliš mnoho práce, protože se jich mají účastnit na rovině dávání namísto toho, aby od ostatních energii stále jen brali.

Vymezením hranic jste provedla správnou věc, jen vězte, že ačkoliv vám to dodává pocit síly, ostatní se kvůli tomu mohou cítit bezmocní, a proto budou vzdorovat. Neočekávejte, že se jim vaše hranice budou líbit nebo že je budou respektovat. Nemusí to dělat. Ale vy sama své hranice respektovat musíte. Vnímáte-li odpor, neznamená to, že se mýlíte nebo že vaše hranice jsou něco špatného.

Máte dvě možnosti: Vzdáte  se svých hranic a necháte jejich drama znovu vstoupit do svého života. Nebo nepohnutě a pevně vytrváte a budete udržovat příchozí energii soustředěnou kolem toho, co ve svém životě chcete.

Dovolila jste různým lidem, aby se k vám chovali, jak se jim zachce, a teď si musí zvyknout na tento nový druh existence. Zvyknou si anebo nezvyknou, a dokud vy máte jasno ohledně toho, jaké si přejete jednání lidí kolem sebe, oni si nakonec uvědomí, že pokud chtějí s vámi být jakkoliv ve spojení, musí to být v rámci klidného, láskyplného vztahu - nebo žádné spojení nebude.

A zapamatujte si mou oblíbenou afirmaci: ,,Všichni v mém životě mne milují, respektují a váží si mne.”

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)27. 9. 2013

—————

Zpět