KONÁNÍ DOBRA?

29.09.2016 11:14

Pokud je "konání dobra" spojeno s jakoukoli myšlenkou a motivem, pak se o vyšší dobro nejedná. Laskavost se totiž jednoduše děje. Je to přirozený projev toho, co vychází ze srdce. Až budete opět zasahovat do přirozeného proudu života, jako záchranáři svých nejbližších, ale i světa, uvědomte si své myšlenky. Konáte tak na základě posuzování toho, že Vám nějaké chování připadá špatné, agresivní, zlé.... a chcete pomoci někomu, kdo je dle vašeho soudu slabší, nebo vykazuje chování, které vám vadí ... ? 

Poté se zkuste na chvíli zastavit a namísto DOBRA a POMOCI dejte lidem, situacím, i vztahům mezi lidmi kolem sebe, volný průběh. Nechte je prožít si vlastní lekce. Neubírejte jim jejich zodpovědnost a jejich sílu jen proto, že soudíte ze svého úhlu pohledu situaci, která se jim děje. Namísto toho se zaměřte na sebe, děje se to totiž jen vám. Vašim pocitům, které 

rozlišují, co je dobré a zlé, a které na základě nějaké své minulé zkušenosti a motivu, nedovolí padnout lidem kolem sebe na dno. Ve skutečnosti je tím dnem Váš pocit, že jste ještě neudělali všechno, že jste nezasáhli do všeho, co jste chtěli mít pod kontrolou a že sami dopadnete na dno, kde Vám budou chybět lidé, které teď chcete chránit před vším, co jim patří.

Chránit je však chcete PRO SEBE. Pro své motivy a své potřeby. 

Bez motivu totiž vidíme svět z širší perspektivy, která vnímá, že je všechno jedním. Že lekce, která nás nechává dopadnout až na dno, zůstat v nule, překonávat bouři, není dobrá, špatná, ani zlá. Že není žádoucí postavit se proti lekci a vzít na sebe zodpovědnost za druhého, jen aby si touto lekcí nemusel projít. Jednou přijde den, kdy si každý bude muset prožít to své, ať se brání, jak chce. Nemusíte kvůli tomu nastavovat vlastní energii - zdraví a sílu, která neustále pomocí druhým vydává, namísto, aby uměla přijímat jakoukoli energii. Nemusíte se obětovat pro partnera, který díky Vaší pomoci a dobru zůstává v pozici malého nezodpovědného dítěte. Nemusíte se obětovat dětem, které tak nemají šanci poznávat svět i z druhé strany. Nemusíte se obětovat ani pro vyšší zájmy, které chtějí chránit půlku světadílu, zatímco neumí ochránit sebe sama, před únavou a neúměrnému dávání energie. Stačí jen přestat s kontrolou a nechat to jít. Přestat jít proti sobě a uvolnit se tomu, co přichází.

Nechte každému, co je jeho a vezměte si zpět jen to, co je vaše.
To je celistvost i rovnováha.

Shumavan

—————

Zpět