Konec karmy a nová éra stvoření

18.07.2013 18:00

Jennifer Hoffman / AA Uriel

Karma byla od počátku tohoto cyklu vzestupu součástí  stezky Země a rodiny jejího  lidstva. Je to základ paradigmatu třetí dimenze a obsahuje příslib evoluce od strachu k lásce, od omezení k expanzi a od utrpení k radosti a vzestupu do vyšších sfér existence.

K získání příslibu vzestupu musí lidstvo dokončit svou karmickou stezku prostřednictvím odpuštění, které je nezbytné k uzavření karmy. Tyto lekce jsou vaším požehnáním a současně vaší největší výzvou, jak jste to již zažili v mnoha životech a během úsilí,  které definovalo vaši karmickou stezku.  Viděli jste to jako putování od karmy ke spasení, ale ve skutečnosti to jen představuje vzdalování se od karmy, stezku osudu a léčení, směrem ke tvoření, ke stezce božských lidí, jednotě, propojenosti a záměrného proudění energie. Karmická stezka končí,  pokud  se rozhodnete jí to umožnit.

Nová éra stvoření je nyní od vás jen krůček vzdálená a odpuštění představuje most, po  němž k ní přejdete. Není to žádná maličkost, neboť jakmile přejdete most do éry stvoření, již se nikdy nemůžete vrátit do dimenzí karmy.  Pro některé z vás to může být těžká volba, protože jdete po dvou karmických stezkách, po té své a ještě po stezce karmy lidstva.  Jako pracovníci světla, učitelé a léčitelé zaměření na řadu aspektů jste zatím udržovali  onen potenciál vyléčení kolektivní karmy. Součástí vaší karmické cesty je odpovědnost, které jste přijali za bolest a utrpení vytvářené druhými, které ovlivnily většinu lidstva. Ačkoliv jste tomu nemohli zabránit a byla to součást kolektivní karmické stezky, vy jste se rozhodli setrvat v karmických cyklech do doby, kdy bude vyléčena kolektivní karma.Přijetím této odpovědnosti jste si odložili či zpozdili uzavření, jež potřebujete k dokončení svých vlastních karmických cyklů a učinili jste to ochotně, ale i tak – již to není nutné.

Pokud zůstanete v tomto aspektu svých karmických cyklů, neukončíte ostatní potenciály svého léčení spočívající v posílení paradigmat stvoření pro novou Zemi, která již karmu nezahrnují.  Vaše obavy, že karma nebude uvolněna a propuštěna, že neuspějete v této části slibů a dohod své duše, že nedodržíte svůj závazek vůči Božskému Zdroji, že to bude další nepovedený pokus o posun od karmy ke tvoření, to vše vás udržuje v karmických cyklech,  kam už nepatříte.

Jste schopni přijmout léčivý dar milosti, odpuštění, jež pro vás má v zásobě Zdroj a které vás propustí z kolektivní karmy, pro niž udržujete léčivou energii? Toto je vaše příležitost vykonat dílo, po němž vaše duše toužila od počátku této dlouhé cesty, tedy stvořit pro Zemi novou éru – období tvořivosti a ukončení karmy.  Existují aspekty tohoto léčení, které nejste schopni dokončit, které musí za účelem propuštění karmy provést kolektivní záměr. Přestože můžete dále udržovat energii a záměr  pro tento výsledek, není to již zapotřebí. 

Potřebné je naplnit uzdravení karmy, nová paradigmata  dosažení míru, radosti a lásky, které existují mimo tuto karmu. Takový je váš vývoj a vzestup do vyšších dimenzí existence, a toto je váš dar světu. Uzavřete své léčení, přijměte dar milosti, jímž je vaše osvobození od vašich osobních a kolektivních karmických povinností, a vstupte do té radosti, svobody, klidu a bezpodmínečné lásky, jež jsou požehnáními nové éry stvoření.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 17. 7. 2013

—————

Zpět