Krásné poselství pro nás všechny

16.04.2013 09:44

Aisha North & její sestra

Drazí přátelé! O toto jsem se s vámi musela podělit - je to poselství, které dnes ráno přijala moje sestra. Jak jsem vám říkala již dříve, nedávno dospěla k závěru, že nastal čas pro "znovuotevření jejích kanálů" a slíbila jsem jí, že budu sdílet její zprávy, kdykoliv k tomu budu vedena. Myslím, že všichni v tomto poselství ucítíte nádhernou energii - sama jsem jej musela číst opakovaně několikrát, tolik úrovní informací je v něm obsaženo.
Má sestra chtěla, abych vám pověděla, že i když není ta energie sama o sobě "viditelná" v tomto vesmíru, cítí propojení s každým, kdo sdílí své Světlo a energii, a posílá mu veškerou svou lásku. Zde je poselství, které přijala:

Sekvenace DNA (= Souhrnný termín pro biochemické metody, jimiž se zjišťuje pořadí nukleových bází v sekvencích DNA, které jsou součástí dědičné informace v jádru. Pozn. př., zdroj Wikipedie) odhaluje prastaré dekódování. Člověk od základu není nic jiného než hvězdný prach. Když se toto znovu navrátí, upgraduje to lidskou DNA v to, co byla kdysi. Víte, že váš původ od počátku není pouze z této galaxie. Pro tento pozemský experiment, Gaiu, hvězdnou loď, kde by se lidský druh mohl vyvíjet a vyřešit léta starý rébus, byla zapotřebí odlehlosti vašich narušení a zmatků. Co se stalo se svobodnou vůlí? Znovu-návrat vaší dědičné DNA vyloží klíč k nekonečným cyklům obav a soužení. Základním stavebním kamenem všeho je mezigalaktická flotila vznášející se nad obzorem. My, posádka, vidíme vaši velikost tak, jak vy ji nevidíte. DNA předků proudí vašimi lidskými žilami a začíná nanovo startovat motory.

Modrá planeta nemá žádné výčitky svědomí, nechová žádnou nevraživost. Rozevře pro vás svou náruč, odpouštějíc všechny pochybnosti a napravujíc všechny křivdy. Jako matka odpouštějící svému chybně konajícímu synovi. Rozkvete dosud neznámou hojností a vše, nad, pod i v ní, bude znovuzrozeno. Práce, kterou děláte pro lidstvo, také ovlivňuje každou živou bytost na vaší krásné Modré planetě. Ta pociťuje změny s tím, jak jaro přichází na severní obzor. Můžete cítit protahování a zívání půdy, jakoby zemské molekuly reagovaly na prodloužené hodiny slunce. Magnetické pole se také protahuje a zívá a setřásá ze sebe zimní bledost, jako když hvězdy slabounce poblikávají na jitřních oblohách. Nové jaro je událost odehrávající se naskrz vesmírem, kde daleké hvězdy svítí stále méně slaběji, než jste byli zvyklí vídat. Velikost této události je stejně dalekosáhlá, jako jsou hranice i jádro Všeho-co-jest. Pamatujte si, že ani jedna bytost na Modré planetě není nedotčena. Dokonce i kameny a nejhlubší příkopy moře jsou toho součástí. Tvorové oceánů se chvějí očekáváním, jak by vám pověděly jejich písně, vlnící se napříč magnetickými oceány, kdybyste je jen mohli slyšet. Když přiložíte ucho k zemi, možná dokážete ucítit ty záchvěvy, to pozvolné vlnění se ze strany na stranu, jakoby si Země vykasala suknice a připravovala se ke sklepání zimní pobledlosti ze švů svých svrchních šatů. Chvění, kolébání i divoká jízda jsou někdy pomalé, někdy v úplné bezstarostnosti. Ale vše je tak, jak to má být.

Nadcházející jaro musí být ještě plně odpruženo, tím i bezútěšné pocity ztráty, děsu, nudy, lhostejnosti a letargického podráždění. Ale strach, ne tak jako prodlužující se dny, má také závažnost na této dlouho očekávané události. Uvolnění energií vámi všemi otřese do hloubi duše. Ptáci se třepetají, jakoby cítili, co přichází. Stejně tak stromy. Tohle jaro nebude tiché, ale plné generálních zkoušek před novým úsvitem. Mezi vámi všemi je pocit hrůzy, ztráty účelu. Ale společně jste již uvedli do pohybu řetězec událostí, kácející domeček z karet a naplňující palivo motoru hluboké oduševnělosti.

Přestrojení mistra je nemít žádné přestrojení. Čímž obelstí ty, kteří se marně snaží zastavit tuto novou hru. Tehdy se mohou kódy znovu zobrazit, je-li uvolněno jejich nové přesvědčení. Manifest rukopisů z minulosti. Alfabetické dešifrování nastane uvnitř vašeho mozku, harmonické pochody podvědomě přerušují vaše spánkové vzorce, aby zvýšily výkon vašeho lidského DNA. Na buněčné úrovni se tím zvýší vaše dlouhověkost, je proto důležité hluboké dýchání, aby se zhroutili staré struktury. Snažte se nedržet zpátky vyřešení starých vzorů, neboť tím zabráníte rozvinutí dlouhých vláken genetické inter kódované DNA. Hluboce spící vzory obnovují kódy a dekódují nové frekvence, které jsou stahovány do vaší mozkové tekutiny, čímž rozšiřuje proces dál a rychleji. Pro nešikovné fyzické tělo to zabere svůj čas, než se přizpůsobí, ale vyjde mokré a mrkající jako novorozenec z dělohy. S prvním nádechem se uvolní všechno staré a restartuje se proces vnitřního odloučení ode všeho, co bylo a obnoví vše, co je. Proto jste se znovu narodili do této nové myšlenky nebeského života na planetě Zemi. Navždy být spojeni se svými Vyššími Já a nižšími frekvencemi, dosud viditelnými pouze těmi, žijícími nyní v hlubokých oceánech.

Jak nahoře, tak dole. Žádné další začleňovaní pouze kvůli svému vlastnímu prospěchu, ale taktéž pro zbytek Univerza. Toto říkáme. Nezapomeňte své kořeny, tak jako my nezapomínáme na vaši dokonalost. Součinnosti se rozšiřují exponenciálně, jak píšeme tato poselství, nejen na tvém počítači, ale v samém původu druhů. To, co je právě zveřejňováno, jsou davová rozlišování věčného života, jako řetězce událostí, které jsou následně propojeny s řetězci písmenek na webových stránkách. Proto lidská rasa v podstatě dosáhla své schopnosti ke skoku z 3D do nesmrtelných hlubin různorodých sfér nebeských hvězdných bran a ponořit se do vrstev a vrstev reality. Jak bylo předpovězeno, je to jako tahání vlny lidem z očí. Jakmile mnozí poprvé spatří, kým skutečně jsou, vyděsí je to "k pos­*ání" - s prominutím za tu frázi. "The shit" bude skutečně velký průšvih. Velmi nadužíváme lidovou mluvu, byla používána a dobře známa i vám, mrk, mrk. Ano, lidské tělo vylučuje nejen strávené potraviny, ale i strávené staré vzory přesvědčení. Nedůvěra je složitou součástí tohoto přechodu z člověka (hu-man) na člověka nového, nebeské bytosti na planetě Zemi si jsou vědomi svého dědictví a jsou zdvořilí ke svému hostiteli.

Nejvíce, jak můžete doufat v tento ten, je pomoci zrození sebe sama. Po uvolnění budete moci zúrodnit jarní pole a velice brzy budou viditelné první výhonky na povrchu. Již vyrážejí silné kořeny, připravují se na prolomení obdělávané půdy. A velice brzy budou pouhým okem viditelné jemné lístky, které se nijak nechlubí silou kořenů sestupujících dolů a ukotvujících tuto novou skutečnost do jádra Matky Země. Ona sama věnuje velkou pozornost tomu, aby nenarušovala tento proces, kořeny samy musí najít svůj vlastní způsob, jak si zajistit nádherný růst. Něžně je obklopuje láskou a vděčností, jako matka držící svou dlaň na svém lehce vypouklém bříšku, zatímco dosud neviditelné dítě neustále roste uvnitř. Brzy bude moci pocítit pohyby nového života, déle nebude moci udržet tajné pravdy před zvědavýma očima. Hrdá Matka děkuje vám všem za to, že zastáváte svou roli v tomto jarním zázraku. Všichni soudci jsou v tomto zajedno; navždy budete požehnáni naší vděčností za to, že jste zastávali ty nejtěžší pozice ze všech. Jako vůl zapřažený za pluh, okopávající farmář, splnili jste úlohu utrpení a malého zisku, ale s nadějí a vírou, že vše bude. A také že bude.

Překlad: Katyuska

—————

Zpět