Krátká zpráva k nadcházejícím dnem - Elina

10.08.2013 20:57
 
 
My bytosti hierarchie světelných soustav po tyto dny bdíme nad vámi a sledujeme vaše počínání. V těchto dnech dochází k největšímu průniku světelných paprsků na vaši Matku Zemi v dějinách epochy vývoje lidstva. Dochází k největší evoluci lidstva o jaké jste mohli jen snít. Na zem pronikají adamantinové částice, které previbrovávajú všechny torzní pole a způsobují jejich znovunavodenie do původních strukturálních hodnot. Tato vlákna mají za úkol navýšit vibrace na nejvyšší možnou míru, aby zem mohla dokončit svůj evoluční proces. V tyto dny, které máte před sebou je už vše nachystané. Všechny duše podle svého stupně evolučního vývoje dostáváte potřebné vedení ohledně vaší role v tomto procesu. Plníte své poslání. Završit všechno, co si vaše duše vzali pod svou ochranu - splnit svůj cíl a napomoci v procesu vývoje a postupu vaší planety. Matka zem se těší a raduje a my spolu s ní.
K těmto dnem: Všechny obtíže, které pociťujete jsou jen dočasné. Všechno postupně odezní. Vaše těla dostávají v těchto dnech všechny potřebné dávky světla. Torzní pole napravují své původní struktury a získáváte nové vlastnosti. Mění se vibrační hustota vašich těl. Eustachova trubice, kardiovaskulární systém, nervová zakončení, mozková kůra. Všechno dostává nové struktury. Se změnou magnetismu se mění i vaše tělesná schránka a otevírají se vám nové možnosti a schopnosti.
Tyto dny se spojují duše, které vibrují na stejné úrovni, aby se završilo dílo. Setkávají se za určitým posláním. Proto pokud cítíte volání jít na setkání lidí, neřešte hlavou možnosti co a jak bude. Reagujte na volání duše. Duše vás vede jít tam, kde jste potřebný. Věnujte čas přípravě sami se sebou. Během meditací věnujte chvíli jen Být. Dostávají se vám potřebné znalosti, vedení, jaká je vaše úloha v tomto procesu. Někteří z vás pocítíte silnou touhu jít domů. Navrátit se do své původní mateřské struktury. Vaše svobodná vůle vám bude ponechána. Váš stvořitel vám dal možnost rozhodovat o vašich životech. Každý, kdo mate splněný evoluční stupeň a dokončeny karmické lekce, dostane možnost pokračovat v jiném evolučním stupni. Podle vašeho procítění vám bude ponechána možnost pokračovat tam, kde cítíte potřebu vašeho místa. Vícero z vás dosáhli maximální hranici vývoje. I proto mohlo dojít k těmto událostem, které právě probíhají. Děkujeme vám.
Během meditací v těchto dnech každý dostane potřebné vedení. Ukáží se mu možnosti jak dál.
Spojujte se srdcem, spojujte se Láskou, spojujte se Světlem. Nová Doba je zde. Nový Člověk je zrozen ze světelného těla. Bytí vaše požehnáno.
S láskou světelné bytosti Plejádskej rady světla, Sírianské vyslanci světla, bohyně Isis, Kuan Jin a další ...
 
Pro https://gaia2010.sk/ 8.8.2013 napsala: Elina. Tento článek může být dále šířen, kopírován v nezkrácené, neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka is aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.

—————

Zpět