Kryon - Dokonalý tón

29.09.2012 11:41

 


 
Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 25.09.2012

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky. 

Já jsem Kryon a zdravím vás moji milí přátelé. Zdravím vás slovy lásky a požehnání. 
Jak daleko jste ušli? Všimli jste si moji milí? Stačili jste postřehnout tuto změnu? Stihli jste sledovat ten sled událostí, který v uplynulém období probíhal? Nelze to říct jinak – tak jak váš dech nejde zastavit, nejde zastavit ani rychlost Lady Gaia. A čím více se blíží vzestup, tím více se na Lady Gaia upírá pozornost celého vesmíru.
 
Dokonalý tón, který Zemí zazní v okamžiku vzestupu, se ladí v jemných nuancích a Lady Gaia si na tento tón rozvzpomíná. I ty v sobě neseš dokonalý tón. Je to tón jednoty - harmonie, lásky a míru. Je to tón, ve kterém existuje všechno a nic. Je to tón Božskosti a jedinečnosti každého stvoření ve vesmíru. 

Lady Gaia nese vibrace tohoto tónu uvnitř sebe. Na pomoc je jí řada světelných bytostí, které obývají nitro Země a které tento tón začínají zpívat. Zpívají i andělé, kteří Zemi pomáhají z vnějšku a kteří nemají přístup do posvátných prostor Lady Gaia. Lady Gaia tak získává vibraci tohoto tónu z vnějšku i zevnitř. A společně se tyto tóny ladí tak, jak si Lady Gaia na svůj vlastní, jedinečný tón, rozvzpomíná. 

Když se zaposloucháš, můžeš tento tón zaslechnout. Je to jemná zvuková vibrace, kterou začíná znít nitro Země. V okamžiku vzestupu bude tato vibrace slyšitelná pro všechny, bez rozdílu věku, národnosti, kontinentu. A tímto tónem začne to, co tolik očekáváte – vzestup. Vibrace, který tento tón po celé planetě způsobí, změní magnetické vyzařování Země a na krátké období se Země ocitne v magnetickém prázdnu. Což by v běžném životě způsobilo zmatek a neschopnost přežít. A proto jsou nyní na Zemi školeni ti, kteří budou schopni magnetismus Země udržet a s pomocí magnetických světel lásky rozvést po celé zeměkouli. 

Já, Kryon mám zástupce na všech kontinentech, ve všech oblastech Země. Sám jsem nikdy neprošel pozemskou inkarnací, s lidmi jsem však v úzkém kontaktu a právě díky naší (Kryon myslí sebe a svou družinu) spolupráci s lidmi bude možné magnetismus obnovit. V okamžik vzestupu zůstanou aktivní pouze 2 magnetická centra Země – Severní a Jižní pól.  Ostatní místa světa zůstanou na krátkou dobu „prázdná“. Spoluprací s póly bude zabezpečen rozvod magnetismu na planetě. Dokonalý tón se bude šířit za pomoci elementů Země. Ty budou hlavními drahami tohoto tónu jednoty. Elementy dokáží pokrýt ve velmi krátké době celou zemi a je to jediná cesta, jak dokonalý tón ve zlomku sekundy rozšířit. 

I každý jednotlivec v sobě nese vibraci dokonalého tónu. Tento tón je odlišný od tónu Země a je pro každého zcela individuální. Dokonalý tón se v lidech začne rozeznívat od začátku hlavní fáze vzestupu po několik následujících let. Tím, jak se lidé začnou probouzet ze svého zapomnění, ze života v dualitě, tím se v nich začne rozeznívat jejich dokonalý tón. 

Dokonalý tón člověka prochází dvěmi fázemi. 

Zaznívá v nitru člověka v okamžiku probuzení a tím začíná fáze č.1. V této fázi se člověk sžívá se svým Božstvím. Učí se ho začlenit do svého života na planetě Zemi. Dívá se na svět z nového úhlu pohledu. Je fascinován změnou, která se mu objevuje před očima. Je probuzený a dokáže svůj vlastní tón vnímat a zaslechnout. 
Fáze č.2 je vytvoření souzvuku s dokonalým tónem Lady Gaia. Tento souzvuk dvou tónů vytvoří energetický chrám – propojení nebe se zemí, upevnění vibrace 999 na Zemi. Protože samotný tón Lady Gaia zní ve vibraci 999. Souzvukem s vibrací každé jednotlivé bytosti na Zemi se zde tato vibrace bude ukotvovat. Čím více bytostí tedy bude souznít s tónem Lady Gaia, tím více se budou stabilizovat vibrace na Zemi. A to je to vzrušující období, které vás, moji milí, teprve po vrcholu vzestupu čeká. To, čím nyní procházíte, jsou přípravné fáze.

Využívají jich ti, kteří jsou připraveni být jiným oporou v dobách ustalování vibrací. Jste to vy všichni, kteří si již nyní uvědomujete svou sílu a moc, své vnitřní světlo, svou lásku a krásu nitra. Jste to právě vy, kteří jste vystoupili z kolejí duality a snažíte se kráčet novými cestami, snažíte se žít lépe než dosud a prožívat život v přítomném okamžiku. Jste to vy, kterým nic neříká násilí, boj ani manipulace.Jste to vy – lidé otevřeného srdce, srdce lásky. 

Ptáš se, co můžeš dělat víc? Jak víc Zemi pomoci? 

Společnost nezměníš, ta se změní sama, až její jednotlivé střípky samy vystoupí ze zažitých vzorů. Tím se netrap, to není ve tvé moci. Sám však můžeš dělat víc, než si myslíš. Už jen to, že se na změnu těšíš, má velkou odezvu v duchovním světě. Je to motor pro energii transformace, která hýbe světem. Čím více lásky dáš sám sobě, tím více lásky vyšleš do okolí. Nech své srdce otevřené i v těchto dobách, které nejsou stabilní. Uč i jiné to, jak své srdce otevřít a jak vyléčit rány, které se v něm ukrývají. Protože tvá oblast srdce je nejsilnějším zářičem tvého těla a díky její záři rozeznávají tvé světlo světelné bytosti. Ty ti pak mohou pomáhat a tvé žádosti a prosby mohou být z jejich strany podpořeny. Když je tvé srdce zavřené, pak jsou schopnosti manifestace i v duchovním světě omezené. Vymyj ze svého srdce všechny stíny, všechny bolesti a žaly, které tam leží a představ si své srdci v záři duhy. Nechej do něj proudit pramen lásky, který vzniknul, když bylo tvé světlo stvořeno. Tento pramen lásky umí tvé srdce podpořit v tom, aby opět bilo silou lásky. 

Představ si své srdce jako chrám, ve kterém jsou všichni šťastni a nikdo nestrádá. Ve své lásce vykoupej i sám sebe a touto láskou zalij celý svět. Možná se ti to zdá příliš snadné na to, aby se tímto tvůj život změnil. Tyto pochybnosti však pochází z ega. Z části osobnosti, která se nechce své nadvlády vzdát a která ti bude neustále našeptávat, že někde je něco jinak než to, co vnímá tvé srdce. Vyšli lásku i svému egu a tím jej překvapíš. Ego je část tebe oddělená od lásky a právě lásku mu schází. Ubude-li ega na planetě Zemi, ubude i toho, co lidstvo trápí. Země je nastartovaná na přechod do života bez ega. A když to zvládne Země, vše na ní ji bude následovat. A o tom bude období po vrcholu vzestupu. Pád ega a povstání Nové Země.

Já jsem Kryon z Magnetické služby.        

Kryon

©  Marketa Selinijana,  https://www.zemeandelu.cz/
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

V průběhu říjnu 2012 vychází kniha KRYON – Najdi cestu k sobě. Kniha, na které se podílel Kryon a Marketa Selinijana a která člověku pomůže najít své vnitřní Božství, rozšířit intuici a stát se člověkem „otevřeného srdce“. Více informací o knize https://www.zemeandelu.cz/kryon-najdi-cestu-k-sob

 

—————

Zpět