Kryon - Energie Tvého domova

20.02.2013 08:53

 

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 13.02.2013

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky. 

Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z Magnetické služby a vítám každého svou energií magnetismu, jež pochází ze vzdáleného vesmíru, který je mým domovem. 

Jsem Kryon a dnes mám tu čest k vám hovořit a rozveselit srdce těch, která teskní. Vaše duše touží po kontaktu se svým domovem. Toto volání duše se zesiluje a to je bolest, kterou ve svém srdci vnímáte. Všem lidem na Zemi se v prosinci 2012 otevřela brána k domovu duše. Nikdy jste spojení neztratili, po inkarnaci do fyzického těla bylo však velmi omezené. Domov duše je místo, odkud duše pochází a toto volání pro vás může být až nepříjemné, protože začínáte tápat ve svém hledání a odpovědí se vám nedostává. Ten hlas, který se uvnitř vašeho nitra ozývá, je vaší vnitřní navigací, která vás vede k poznání toho, kým jste. Dnes již víte, že to, kým jste, nepoznáte z knih ani z channelingů, že tento pocit musíte prožít ve svém nitru, a že návodů k němu máte velmi mnoho, jen vám chybí odvaha podívat se na své světlo očima lásky a ne očima lidské bytosti. Neb pak se váš úhel pohledu změní. Změní se úhel pohledu na vše, co prožíváte a čím žijete a na to nejsou ještě mnozí z vás připraveni. 

Často hovořím o tom, že prožitek je to, co vede k osvícení. Prožitek vrací vaší duši zář a přináší jí naději ve změnu, uspokojuje vaši duši při cestě putování za svým domovem. Volání - touha, kterou uvnitř sebe máte, je spojit se se svým domovem, s místem, odkud pocházíte, s vibrací vysokého světla, kterou také tam někde uvnitř sebe nesete a jež povstává s každým krokem, který uděláte ve smyslu poznání svého Já. Již není třeba otevírat tisíce dveří a hrát si na kočku a myš. Brána - přístup k vašemu domovu je otevřena a záleží na vás, zda k sobě touto branou necháte proudit to, co tak dobře znáte. Energii, která je esencí vašeho života a která přináší duši rozšíření vědomí. 

Je velmi těžké vymanit ze z vlivů duality a hmoty, když velká část vašeho Já prožívá dualitu den co den, minutu za minutou. Přesto si vám opět dovolím říct, že dualita je každý den slabší a slabší a opouští své místo na Zemi. Můžete to vidět každý den pohledem svým vnitřním zrakem na planetu jako celek a potvrzují vám to i média, která v tomto smyslu neví, co činí. Vezměte si, kolik velkých, obrovských změn se událo během posledních dvou měsíců. A tyto změny se netýkaly jen vaší země, ale i světa jako celku. Ačkoli za těmito změnami nyní nevidíte přínos vyšších energií, přesto s každou změnou přichází, neboť se boří to staré a to, co bylo zkamenělé starým systémem ztrácí své základy.

Jakoby byl vytažen základní stavební kámen struktury starého světa a nyní přichází pád.V tarotových kartách to nazýváte pádem Věže. A přesně to se událo prosincem 2012. Do tohoto období se základy starého světa hýbaly, kameny se uvolňovaly, opadávala z nich omítka – ta krásná maska iluzí, kterou jste si kolem svého světa vytvořili a nyní byly tyto kameny vytaženy. Již nejsou. Ten základ, na kterém vše stálo byla hradba iluzí s pěknou tváří. Po vytažení kamenů nastává pád všeho, co bylo na základech vybudováno a to provází i pocit prázdnoty. Můžete vnímat, že se energie poslední dobou velmi zklidnila, neb přichází čas obnovy a nového růstu. Přesto se stále ještě drží, vrávorají systémy na zbytcích zdí, které vydržely. Ale ani ty se však dlouho neudrží, jenv případě, že jim dáte znovu jejich sílu a postavíte pod ně znovu most svého strachu.  Most strachu je silný pilíř duality, na kterém se zakládala stará Země. 

Dobře víte, že mosty mají pod sebou místo, kudy může energie volně proudit. Když po pádu mostu zůstanou trosky, energie skutečnosti, která je vlastně energií, která také udržovala odstup duality od přímého vlivu na jádro Země, uklidí stopy po těchto troskách a na místech, která jsou volná, mohou vzniknout nové projekty, tentokráte na očištěném základu. Tento rok je velmi bouřlivým rokem co se týká změn v systému, odhalení tajemství a nových objevů. Teď přichází čas úklidů po pádu „Věže“. 

Na čistém místě pak začne vyrůstat světelný obelisk. Ten nahradí starý most strachu, podpoří růst nového systému založeného na základech skutečnosti a propojí vědomí lidí. S tímto obeliskem jsou úzce spojeny tzv. „DĚTI NOVÉ DOBY“. Do této chvíle jste vlastně pracovali pro to, aby se dětem nové doby otevřela cesta ke konání jejich poslání. Vy nebudete ti, kteří něco od základů změní, jen přispíváte ke změně základů. Ten systém změní právě tyto děti. Smutek není na místě, protože již to, co prožíváte a k čemu přispíváte, je z duchovního pohledu velkolepé. Snažíte se o novou Zemi a ze Země se stává planeta SRDCE. Není to krásná myšlenka? Často se jí zabývám a vidím to, jak Země vzkvétá a jak ji spolu s vašimi dětmi měníte. Bez vás by to tyto děti nedokázaly.

Čím více těchto dětí přichází, tím více světla se Zemi dostává. Některé děti tak intenzivně vyzařují své světlo, svou energii domova, že to dospělé ruší z jejich klidu. Energie domova vám dodává energii, stáváte se pokladnicí oplývající hojností nápadů, kuráže, zdravého osobního stylu. Je pak těžké s vámi manipulovat, stavět vás do role oběti, ponižovat a udržovat v podřízenosti strachu. Všimněte si toho, že vaše děti jsou jiné. I vy můžete být jiní. (Kryon se usmívá Smile). Pomozte těmto dětem v jejich poslání tak, že se i vy sami změníte. Cílem není změnit tyto děti, cílem je změnit vás. 

Věž, o které jsem hovořil, tato věž nesymbolizuje jen pád z pohledu celku, ale stejná věž tvoří i váš život, vaši dualitní realitu a i tato věž ztratila základy a nyní žijete z energie pilířů trosek, které zbyly. Máte to daleko jednodušší než celek, ve kterém žijete. Stačí se otevřít energii vašeho domova a trosky se začnou z vašeho života odklízet. Tento úklid závisí na čistotě vašich úmyslů a na vaší závislosti na systémech. 

Závislost je věc, kterou vám nemůže nikdo vzít, 
je to „poklad“, který člověk pevně drží a kterého se nechce vzdát. 
A já vím, že máte poklady rádi a rádi je shromaždujete.

A proto je na jednu stranu snadné spojit se s energií domova, na druhou stranu vám to blokuje závislost na „pokladech“ duality. Jen se podívej svým vnitřním zrakem na to, kolik takových pokladů ve svém nitru schováváš. Podívej se na sebe očima lásky a bez hodnocení sleduj vývoj svého nitra. Není špatné, že tam ty poklady jsou. Jen nastal čas, abys je odevzdal, abys je vrátil tam, odkud jsi je vzal a vystoupil tak ze zažitých vzorů. Neboť jen tak se můžeš otevřít energii svého původu, která k tobě nyní zesíleně proudí a která tě dokáže zbavit pocitu vnitřního smutku po domově, který tvé srdce vysílá. 

To vše, co ti teď nyní sděluji, rezonuje s tvým nitrem, protože i má energie magnetismu tě dokáže podpořit v odvaze podívat se na své dualitní „bohatství“ a ve svém nitru se jej zříct. To neznamená moji milí, že skončíte na ulici. Jen to znamená, že se otevřete vnitřnímu štěstí a opustíte vnitřní hodnoty duality. A jestli to změní kvalitu vašeho života i zvenčí, to záleží jen na vás. Vždy ta změna bude k lepšímu a proto i zde se není třeba změny bát. 

Změna s sebou přináší vždy novou energii, nové poznání a nové rozšíření obzorů. 
Změna nikdy nezpůsobí, že se stanete nešťastnými.
Protože každou změnu provází následování vašeho vnitřního hlasu
a ten vás vede tou nejpřímější cestou ke štěstí.
Když změnu provází „neštěstí“, pak je to jen z důvodu, že se v polovině změny obracíte
a vzdáváte se cíle, se kterým jste se do změny pustili.
A tak se s odvahou podívej na své vnitřní „bohatství duality“ … najdi v sobě poklady závislostí a zřekni se jich ve prospěch energie skutečnosti. Zmizí dřív než napočítáš do pěti (Kryon se usmíváSmile). Avšak zmizí jen v případě, že jsi připraven ke změně a připraven udělat krok blíž ke svému poslání.  

Pak pocítíš silný příjem energie, která zaplní tvé nitro. Dojde k přijímání energie domova tvé duše, která k tobě otevřenou branou přichází. Užij si tyto okamžiky a spojuj se se svým domovem kdykoli ti bude teskno na duši. Vždy jsou tam připraveny bytosti, které tě pohladí a které utěší tvé slzy. Tato touha po domově bude zeslabovat s tím, čím více tě bude energie domova zásobovat. Až dojdeš do bodu, že stesk je pryč a ty záříš jako louč, která přispívá Zemi vyššími vibracemi světla k tomu, aby se stala Zemí skutečnosti. Děkuji Ti za to. 

Loučím se s Tebou hlubokou láskou, kterou k tobě chovám a kterou tě objímám.
S láskou 

Kryon

©  Marketa Selinijana,  https://www.zemeandelu.czwww.arantia.cz

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
Facebook: https://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi


Kniha KRYON – Najdi cestu k sobě vyšla v listopadu 2012. Jedná se o společné dílo Kryona a Markety Selinijana, které pomáhá člověku najít své vnitřní Božství, rozšířit intuici a stát se člověkem „otevřeného srdce“. Pomáhá pochopit procesy, kterými člověk i Lady Gaia prochází. Knihu nelze zakoupit v běžném českém knihkupectví. V knihkupectví knihu seženou jen světýlka ze Slovenska. Více informací k prodeji knihy www.zemeandelu.c

 

—————

Zpět