Kryon - Jdeš opravdu cestou svého srdce?

08.01.2014 20:18
Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 06.01.2014

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

Zdravím Vás moji milí, jsem Kryon z magnetické služby a i v letošním roce přicházím, abych vám předal poselství, které se dotkne vaší duše. Mnoho se toho za poslední období změnilo  a prošli jste sítem, které na povrch vyplavilo vše, co byla duše schopna propustit. A přesto si část z vás ony vyplavené emoce rozhodla vědomě ponechat a právě to jsou energie, kterými jste se rozhodli vědomě zabývat.

Nový rok 2014 přitom dává mnoho příležitostí k tomu, aby se vaše cesta stala ještě jednodušší než tomu bylo dosud. Zatímco rok 2013 byl rokem uvědomění a jeho energie pracovaly převážně v úrovni emocí, rok 2014 je rokem fyzického tělaVše, co je v hlubinách vašeho nitra, vše, co se vyplavilo na povrch a nebyli jste to schopni vědomě opustit, vše, čeho se křečovitě držíte, to vše vám vaše fyzické tělo ukáže a dá vám příležitost ke změně.Začínáte jít hlubokou transformační cestou svého fyzického těla a tyto energie nevynechají nikoho z vás. Ovšem jen vy sami rozhodujete o tom, jaká tato cesta bude. 

V roce 2013 jste měli mnoho příležitostí k tomu, aby jste si uvědomili pozitivní emoce. Abyste se naučili prožívat pozitivní slova nejen jako klišé, ale každou pozitivní emoci cítili uvnitř sebe a dle ní nastavili své jednání. Mnoho z vás to pochopilo, mnoho z vás si vytvořilo iluzi o tom, že to pochopilo a jen jste přebarvili emoce, které jste si nepřiznali a nyní zůstávají skryty, avšak stále aktivní

Takového člověka snadno poznáte. Jede rovněž na duchovní vlně jako vy, jen je jeho zář velmi omezená. Kolem svého fyzického těla září, někdy velmi intenzivně, do okolí několika centimetrů, obvykle až do jednoho metru a dál se jeho zář nerozpíná. Širšího okolí se dotýká jen sem tam nějaký paprsek. Tento člověk, ačkoli duchovně pracuje, stále zůstává uvíznutý v energii duality a mění kolektivní myšlení jen velmi omezeně. Jeho kapacita je omezená, stejně jako je omezený on sám. A ačkoli si myslí, že mění svět, což nelze vyvrátit a část pravdy v této myšlence opravdu je, ve skutečnosti převážná část energie zůstává při něm a v jeho okolí. Jeho potenciál spí

Lidé si často myslí, že když se budou chovat krásně a potlačí své dlouho vytvářené vzory chování, že se vše kolem nich změní a oni budou v krásných emocích žít natrvalo. Tato myšlenka je v prapůvodní energii základní myšlenkou stvoření vesmíru a má nesmírnou moc. Avšak proč tomu tak u mnohých není? Proč se člověk, který začne volit hezká slova, začne se usmívat a začne jednat se svým okolím vstřícně a laskavě, stále setkává s lidmi, kteří s ním rezonují? Potkává situace, ve kterých musí ustát své emoce, vztahy v rodině se rovněž moc nezměnily a obecně se mu nezačalo dařit na všech úrovních tak, jak by si přál? Proč tomu tak je, když je nyní na duchovní cestě a je otevřen spirituálnímu světu? Proč se potýká s těžkostmi života, které se opakují a někdy dokonce přibývají? Je to tak správně? Možná se dokonce v tomto obrazu sami poznáváte a je to otázka, kterou si nekladete poprvé. Rádi byste byli na cestě, která září láskou a krásou, ale přesto je pro vás tato cesta vzdálená, i když se velmi snažíte touto cestou jít. 

Odpověď je jednoduchá, moji milí. A je součástí každého z vás. Není nikde vně, je ve vašich nitrech. Rok 2013 dával šance velmi, velmi niterně poznávat své pocity, uvědomovat si je  a žít dle nich. Zároveň však bylo možné se díky rozumové stránce osobnosti zmýlit a jednat ve stínu svého srdce, ačkoli rozum pravil: „Ano, je to Tvé srdce.“ Pokud jste jednali ve stínu svého srdce, byl rok 2013 rokem plných různých zvratů a komplikací, těžkých situací, do kterých jste se uváděli, abyste je následně řešili a nebyl to rok, kterým jste pluli jako na voru klidnou hladinou unášeni proudem vaší stále se zvyšující lásky. Byl to rok, kdy se váš vor zmítal vlnkami a vlnami různých programů a omezení a přestože, jste se snažili jednat s láskou, váš vor byl stále v bouři divokého oceánu. A to vše jen kvůli tomu, že vaše pozitivní emoce vycházely z rozumu a nikoli z vašeho srdce. To vaše srdce řídí váš vor, řídí vaši cestu, udává váš směr. Hezká slova nestačí k tomu, aby se oceán zklidnil. Možná přijdou menší vlny, ale do oblasti klidných vod se dostáváte velice obtížně. Jak jsem již několikrát prostřednictvím různých médií sdělil, vše je třeba tvořit z energie srdce a prožitek je tou hlavní silou, která pohání váš vor a určuje, po jaké hladině vor pluje

Změna je přitom jednoduchá. Jdi do svého nitra a uvědom si, kolikrát jsi za poslední období nahlédl do svého nitra v tichém rozjímání nebo meditaci? Kolikrát jsi četl vysoce vibrační knížku nebo text tak niterně, že se to dalo přirovnat meditačnímu zážitku? Kolikrát sis opravdu udělal čas na sebe, vypnul mobilní telefon, odpojil se od vnějšího světa a odebral se na cestu do svého nitra? Obvykle jsou to všechno jen rychlé průběhy vašich prožitků, které se dostanou jen do některých z vašich jemnohmotných těl a právě proto jste ve své záři omezení. Rok 2013 nebyl rok o teorii. Tu potřebují lidé, kteří žijí ve strukturách duality, byl to rok praxe a emočního prožívání duchovní cesty. A rok 2014 na tuto cestu navazuje. 

Protože právě tento rok je rokem fyzického těla a k Zemi bude přicházet mnoho léčivých energií, které vše to, co bylo zpracováno, dokáží ve strukturách těla obnovit, zacelit a podpořit. A to vše se bude dít samo. V tomto roce dojde k mnoha zázračným vyléčením a zároveň také dojde, obecně řečeno, k velkému zhoršení zdravotního stavu u těch, kteří si nedovolují žít energií svého srdce

Zprávy z duchovního světa, které vám sdělují, že je třeba trpět nebo prožívat různé bolesti k tomu, aby jste se posunuli dál, zvažte v energii svého srdce než jim uvěříte. Téměř vždy, když je něco provázeno bolestí, se jedná o nějakou kolizi nebo obranu některého z vašich systému.Je to téměř vždy ukazatel toho, že je třeba se ještě více zamyslet sám nad sebou a je třeba pohlédnout na situaci z ještě vyšší perspektivy než jste se na ni dosud dívali. Týká se to i transformačních příznaků vzestupu, které budou přibývat. Pokud se však vaše vibrace zvyšují harmonicky v celém vašem systému, pak se vám transformační příznaky vyhnou.  Vzestup je radost a měl by být radostí pro vás i vaše blízké. 

Pokud jste opravdu na cestě srdce, pak to poznáte tak, že se vaše zář rozprostírá do širokého okolí a rovněž vaše okolí pozvedá. Plujete na svém voru klidnou hladinou. Vaše myšlenky, vaše činy i vaše emoce pak skutečně silně mění kolektivní myšlení lidí a tím i celý svět. Právě takovému člověku se díky jeho záři a čistotě úmyslu dostává neustálé silné podpory z duchovního světa. Jeho cesta je jednoduchá, harmonická a v souladu se zákony vesmíru. Vyslaná myšlenka má okamžitou odezvu i v materiálním světě. Vše přichází samo v návaznosti na poslání daného člověka na Zemi. Mír v nitru je i mírem kolem vás. Šťastné „náhody“ jsou součástí vašeho denního života. Vaše přítomnost otevírá srdce jiných lidí. Opustili jste složitou cestu utrpení a váš jediný směr je přímá cesta vzhůru. Na vaší cestě je vám k dispozici zdravé tělo, které se přizpůsobilo vašim vysokým vibracím a přestalo být ovládáno strachy lidstva. Je to cesta svobody a tak máte kdykoli možnost ze své cesty odbočit a vrátit se na cestu, kterou jste do té doby šli.

Cesta svobody je pro některé z vás neznámou cestou. Duše si na ni těžce rozvzpomíná, i když ji dobře zná, protože je pod nánosem zkušeností, kdy jste po staletí šli cestou, která byla nesvobodná. Zakazovalo se prožívání emocí, zakazovaly se cesty, které vedly k rozvzpomínání si na prapůvodní podstatu člověka nebo ty, které mohly lidem ulehčit jejich trápení. A tak je pro mnohé z vás cesta svobody spojená s emocemi, které nedokážete pořádně uchopit. Je potřísněná strachem z toho, že děláte něco, co se dříve nesmělo a za co jste byli potrestáni. Tyto vzpomínky jsou uložené ve vašem nitru a mohou být jednou z největších překážek, která vám brání se svobodě otevřít. 

Energie svobody je velmi silná a jako první krok vám mohu doporučit: „Dejte své lásce svobodu.“ Naučte se vnímat lásku, která nemá omezení a přestaňte ji třídit a selektovat podle toho, jak se vám to hodí. Láska je jen jedna. Stejnou lásku cítíte ke svému příteli i ke všem obyvatelům planety Země, stejnou lásku cítíte ke zvířatům, k půdě, k vesmíru, na stejné úrovni lásky vnímá rodič své dítě. To znamená svoboda lásky, kterou nazýváte bezpodmínečná. Zdá se vám to nemožné? K této lásce vás vede cesta srdce. 

Jakmile přestanete lásku rozlišovat a přestanete z ní mít strach, zjistíte, že vaše srdce cítí lásku jen jednu. A právě v tom okamžiku se před vámi otevírají dveře, za kterými čeká slavobrána ze světelných bytostí, které oslavují probuzení vaší svobody. 

A i já tam budu stát a  s otevřenou náručí vás vítat. 

Nechť je rok 2014 naplněn zdravím tvého fyzického těla i emocí.
S láskou Kryon

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni. 

© Marketa Selinijana Stejskalová,  https://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Facebook: https://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi

—————

Zpět