Kryon - Na Zemi dopadají paprsky Milosti

09.07.2012 19:17

 

 

Poselství Kryona

přijala Marketa Selinijana dne 19.06.2012


Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky. Tento channeling je energeticky nový – během čtení následujících řádků Tě zároveň svlažují i kapky milosti a proto emoce, které se během čtení mohou objevit nepotlačuj a dovol si ze své duše uvolnit to, co již nepotřebuješ. 

„Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z magnetické služby a dnes se budu zabývat dalšími energiemi, které k Zemi proudí. Jsem Kryon, ten co z magnetické energie pochází a který k Zemi paprsky magnetismu vede. Země se posunula o kus dál, na Zemi nyní padají paprsky milosti. Ty jste mohli zřetelně cítit v den, kdy Země dorazila ve své dráze do pole milosti. V tento den (15.6.) se na Zemi mnohé změnilo a připravilo to tak Zemi k dalším energetickým vlnám, které přichází a kterých Země ve svém putování vesmírem dosáhne. 

Země, Lady Gaia, milost přijala a již to byl velmi úspěšný počin, protože se zvedlo vědomí, které nyní bude prudce stoupat i nadále. Čeká vás energeticky velmi silné období moji milí a záleží jen na každém z vás, zda si ho užijete nebo zda se necháte strhnout do role trpících a obětí. Pár dní můžete pozorovat zcela jiný západ slunce než na který jste zvyklí. Změny se dějí v blízkých oblastech a zatím jsou tak jemné, že je zaznamenají jen ti citlivější, vnímavější. Jen ti, kteří ví nebo tuší, že se „něco děje“. Možná ani nedokážete tyto změny slovně popsat. Možná je to tak niterné, že se to dotýká jen právě vás. Ale i to je změna, která vás provází a která je velmi důležitá. 

Sedíte na koni, na kterém umíte velmi dobře jezdit, ale přece jen jedete terénem, který je stále více obtížný. Občas musíte něco přeskočit, občas se přebrodit, občas se něčemu vyhnout, občas dokonce přeplavat. Takové jízdě se dá přirovnat vaše cesta ve zrychlujícím se magnetickém poli Země. To vše však děláte automaticky. Váš Sluneční anděl vás vede touto cestou, která je plná překvapení, že si někdy ani nestihnete všimnout, jak dlouhou cestu za sebou již máte a co vše jste úspěšně zvládli. Zaměřujete svou pozornost na nezdary a zaváhání, ale tomu všemu jste sami tuto energii přiřadili. Kde jste přišli na to, že nezdar je nezdar? Možná je nezdar úspěchem, jen jste se uchýlili do hodnocení, které je obecně vzdálené od energie skutečnosti. Od toho, kam směřujete a co vás čeká. 

Povím vám dnes moji milí, že planeta se přibližuje k dalšímu bodu zrychlení své cesty. Energie milosti způsobila, že se odkrylo další silové pole. Způsobila velký rozruch a vzrušení u těch bytostí, které Zemi pozorují a které při této práci pomáhali. Ne, nebyli jste sami. Společně s těmi, kteří v Den milosti zaměřili svou pozornost na tuto sváteční událost, aby vědomě či nevědomě pomohli při šíření této vlny energie, se této akce zúčastnilo přes statisíce světelných bytostí z vesmíru a jiných planet. Země byla v tomto okamžiku středem pozornosti celého univerza. Díky tomu, že se skutečně, dle předpovědi, milost rozhodlo přijmout více než polovina všech bytostí na Zemi žijících, mezi nimi i rostliny a zvířata, dočkala se Země odměny ve formě několika dní stabilizace, které budou následovat. Lady Gaia také nebyla nucena přistoupit k očistě formou přírodních jevů. To se u dalších vln nedá zcela předpokládat. První vlna ze série vln, které vynesou Zemi k vzestupu, byla svou energií nejmírnější, nejvlídnější a nejjemnější. Byla to vlna milosti pro Zemi a všechny její obyvatele. A k těm nepatřily jen lidské bytosti, ale i řada jiných říší. Říše přírodní, říše rostlinná, říše minerálů, říše elfů a víl a i říše podsvětí, která na Lady Gaia stále ještě má své místo. I ona dostala milost a to je veliký skok ve vědomí planety směrem kupředu. 

A co bude dál, ptáš se? Tušíš, že je za tím něco víc a že další vlna přichází. Jakmile se Země stabilizuje a zvykne si na nové vibrace, znovu zvýší svou rychlost a přiblíží se k poli energie sjednocení. 

Dne 17.07. 2012 bude Země vystupovat z pole milosti. Ti, co milost během uplynulé doby nepřijali, dostanou ještě jednou příležitost k tomu tuto energii přijmout. Tento den se tedy ještě jednou s větší intenzitou spustí paprsky milosti ke všem obyvatelům Země. Vlna bude silnější než vlna předchozí a následující den 18. 07. 2012 na ni naváže druhá vlna, kdy Země vstoupí do pole energie sjednocení. Tento den se začne sjednocovat to, co bylo dualitou násilně rozděleno. Pro lidskou duši to bude mít zásadní význam, protože se člověk setká s tím, co od něj bylo násilně odpojeno. Se svým pravým Já, se svým světlem skutečnosti, s Boží jiskrou, která v člověku dřímá a začíná hořet víc a víc. Je do den, od kterého se ve vesmíru mnoho očekává. Milost, která mu předcházela umožní těm, kteří ji přijali snadno kompletovat duši, vystoupit ze svých vlivů moci a začít spolupracovat v čistých úmyslech. Vlaštovky, které se nesly na vlně ega a je jedno v jakých oblastech, ztratí svá křídla a začnou ztrácet silný vítr v zádech. Den sjednocení prožije i Lady Gaia. Již nyní se usmívá a těší. Tento den nastane 18. července 2012 v 15:18 SEČ (v 16:18 českého letního času – poznámka autorky). Ty se již nyní na tento den můžeš připravit přijetím milosti a otevřením svého srdce. 

A teď moji milí bych rád ještě pár chvil věnoval podpoře obnovení Země.

Posvátná voda nitra Země se již probudila k životu a obnovuje své toky. Jsou místa, kam se nedostane nebo kudy nemůže proniknout na povrch a šířit své vibrace dál. Nikde se nevzdává a projevuje sílu odvahy. I tyto její kroky je možné podpořit a tak využijte počasí, lehněte si do trávy a dejte dlaně k zemi. Staňte se prostředníkem k tomu, aby se posvátný pramen silou vodivou snadněji dostal k zemskému povrchu. Pak si již svou cestu najde snadno a vykoná to, co mu bylo předurčeno. Pro tento účel nechť Ti slouží intuice nebo následující prohlášení: 

„Já pracovník světla a lásky předstupuji před Tebe posvátná vodo skutečnosti a ukazuji Ti směr, který na povrch Země míří.“

Tímto prohlášením se uvolní zábrany a kameny, které mohly tok pramenů narušovat. Rychleji se obnoví struktury vod ve Tvé blízkosti a tak je vhodné, když tento malý rituál provedeš v blízkosti nějakého vodního zdroje nebo toku. 

A nyní mi dovol svlažit mou energií Tvé tělo a stabilizovat tak vibrace, které Tebou v uplynulých dnech procházely. Pokládám ruce na Tvá ramena, Tvá mysl se uvolňuje a Tvá duše zpívá. V niterné sounáležitosti vytvářím souzvuk s Tvou duší a v duchu této melodie se s Tebou loučím. An´Anasha.“

Kryon


© Marketa Selinijana, https://www.zemeandelu.cz/Více zde: https://www.cestakmedusi.cz/news/kryon-na-zemi-nyni-padaji-paprsky-milosti/

—————

Zpět