Kryon - Rekalibrace Lásky

12.12.2012 18:07

 

 
Tento živý channeling Kryona byl podán v Perth, WA, Australia, Neděle, 25. Března 2012
Úvodní a hlavní channeling
 
Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
 
A opět Vám zopakujeme, že hlas, hlas je stále stejný! Nemyslíte si? A jsou tu ti, kteří tvrdí, že toto je velmi zvláštní způsob komunikace ducha s lidmi! A já Vám opět říkám, že nad tím nedostatečně uvažujete, protože je to doslova jediný způsob, jakým se něco takového dá dokázat a jen takto to vždy bylo děláno.
 
Vaše bible jsou plné těch, kteří popisovali lásku Boha. Jsou zde muži a ženy zasažení touto láskou, a jejich slova o ní doslova vyletúvajú ze stránek. Takzvaní staří básníci naplněni touto Božskou láskou doslova překypují tím, co je láskyplné a krásné, slastné. A toto lidé dělají, když jsou naplněni láskou Boha: stanou se kompozistami jisté hudby a dostanou Vás na místo, kde víte, že Bůh je opravdový. Jsou naplněný duchem az jejich stránek tečou melodie, které my opravdu zpíváme na druhé straně clony.
 
Sochy zda malby, je to totéž - všechno je to "čanelované". A i všechna slova v Bibli, které jste kdy četli, ta slova napsané lidmi. Že je to zvláštní, že tímto způsobem je Vám to prezentováno :-)?
 
A co mají tyto zprávy od Boha společné, je to Božské ve Vás. A jak by to bylo jinak možné? Přece tak, že Bůh přebývá ve Vás! No Vám bylo řečeno, že když máte pocit, že nestojíte za povšimnutí, že Bůh přebývá na jiných, 'Vyšších' místech. A odtud na Vás tlačí, abyste říkali určité věci ... ale tak to není!
 
Někteří umělci to vědí. Jsou první, kteří si uvědomí, že hudba se nachází v našem nitru. Nepřichází k nám odnikud, vychází z našeho nitra. Učitelka Peggy (* poznámka: Peggy Phoenix Dubro, spolupracovnice Lee Carrolla) tvrdí, že i Mistři Vám řeknou: všechny odpovědi jsou uvnitř. A je to úplně opravdu tak. Skutečně! A tak se skutečnost toho co "Je", stává "procesem": procesem víry. No víc než jen to. Dát sám sobě povolení k tomu, aby si jeden mohl vzpomenout. Vzpomeňte si ...
 
Právě teď říkám před starými dušemi a ne těmi, co jsou nové na planetě. A tedy rozpomenutí týká Vás, Vás všechny. Vyzývám Vás, právě teď. Pokud se nad sebou zamyslíte, nad Vaším intelektem, emocemi, inteligencí; všechno to ve vašem nejhlubším nitru ... a já se Vás teď ptám: "Kdo jste? Kdo opravdu jste? Opravdu si myslíte a hluboko ve Vašem nitru věříte, že když zemřete, když se poslední jednou nadechnete, změníte se na prach? A Vaše nejhlubší vnitřek navěky zanikne? "A odpověď je" Ne, Vy tomu nevěříte. A řeknu Vám tady a teď, že 80% planety s námi souhlasí. Lidské bytosti intuitivní vědí, že jistá jiskra, jiskra něčeho, svitne při posledním nádechu. Stále tam je. "A na tomto jsou položeny základy věřících" systémů "této planety a jejich metodologie.
 
Kam půjdete? Je mnoho různých dohadů ale všechny tvrdí jednu věc: Půjdete "někam". A budete dělat "něco". A je to tak, většina lidstva uznává, že smrt není konec, že ​​právě naopak - pokročit k něčemu novému. A já Vám říkám drazí lidé, že statisticky je toto důkaz Boha. A ve Vašem nitru, pokud chcete postavit základ něčemu vznešenějšího než Vám kdy bylo řečeno ... ve Vašem nitru, se nachází vše "TO, CO JE". Všechny odpovědi, všechny věci, na které se právě teď ptáte. No ty se objeví ve vašem životě způsobem takovým, který neočekáváte.
 
A dnes večer o tom budeme mluvit víc.
 
Jak budete schopen přežít? Co nastane na této planetě a také, co jsou ty nejlepší věci, které byste měli udělat ... Co od Vás Duch očekává? Jak Vás Bůh vidí?
 
Dnes večer se otevřeme trošku více a dáme Vám některé odpovědi. Ale všechno začíná jedním jediným činem, a to je 'Souhlas', souhlas, který je čistý ... souhlas vidět Boha uvnitř. A když dáte tento souhlas a aktivujete tento souhlas, uvidíte a rozpomenul se na to, kdo jste. Ne na Vaše minulé životy, které jste již byli, ale vznešenost, která byla a je jejich součástí.
 
A já Vám teď řeknu, že být člověkem uběhne raz dva. Neustále přicházíte a odcházíte. No pořád jste byli tady se mnou, jste součástí kreativního prvotního zdroje, neexistuje začátek Vaší duše. A stejně to znamená, že to, co je ve Vás staré, je mnohem starší než tato planeta, stále jste byli a navždy budete. A to je to, kdo opravdu jste!
 
No lidská bytost takto normálně neuvažuje a proto součást zmínit si musí udát novým smýšlením. Smýšlením, které není zrovna typické pro lidstvo. V minulosti nebyla tato pomůcka velmi po ruce. No náhle se takové přemýšlení stává dosažitelným. Když se energie této planety začíná posouvat, pomůcky které stará duše potřebuje k tomu, aby takové přemýšlení mohla dosáhnout, přicházejí na povrch. Jsou naostřené v kovárně vesmíru a jsou Vám podávány: "Tady jsou! Konečně! To, co jste si přijali ". A jak se probouzíte ... další Vás budou následovat, jednoduše díky tomu, že Vás vidí probuzených.
 
Takto se to stane, ale tato zpráva není součástí katechismu! Pokud Vám to nedává smysl, nemusíte to následovat. Možná, že Váš čas ještě nenastal. Každý z Vás, jedinečný na této planetě ve vesmíru, je tu z nějakého důvodu (a vzpomněl jsem to už včera, že i staré duše si toho nemusí být nějaký čas vědomé) a časem se stanou určité věci a určité semínka budou oseté, které Vám později pomohou ... věci, které nyní vyzní pošetilé se později stanou důležitými pro Vaše přežití. Hmmm.
 
A to je slib, který Vám dáváme. Pokud se dobře podíváte, najdete ho. No musíte se dobře podívat. Pokud se nepodíváte, nebudeme Vás soudit. Je tu jen láska. Neboť Vy jste My a My jsme Vy. A to znamená, že jste navěky rodina a nikdy nejste sami.
 
A tak to je.
 
Kryon
 
 
Rekalibrace Lásky - Hlavní channeling
 
 
Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
 
Otázka byla položena.
Co přijde? Pokud je to tak, že energie na Zemi začíná měnit i to, co je lidská přirozenost, co přijde? Pokud stará duše žila eóny let na této planetě, což znamená, že zde jsou staré duše, které se potřebují naučit něco nového. Jak začít jednat jinak? ... Když žádné zkušenosti prožité ve staré energii Vás nedokážou připravit na Novou energii? Neproběhne to automaticky a tak i pro staré duše nastane čas naučit se něco nového :-)
 
A to je téma našeho učení během všech předešlých let. Věci se rekalibrovat. Esence věcí, které cítíte, že znáte tak velmi dobře, se rekalibrovat. Vztahy člověka s člověkem - rekalibrovat se. A i to, co znáte jako přežití, se také začíná měnit.
 
A ptáte se sebe: Co mohu udělat?
Čemu mám věnovat pozornost, co je jiné?
Na co se mám připravit? '
 
Za prvé, máte čas :-) Nehledě na to, co Vám jiní říkají, toto je pomalý proces zrání. Naše učení bude pokračovat během následujících let a odhalené budou nové věci. Koncepty, které byste si normálně ani nedokázali představit. A i to co nazýváte 'New Age' bude rekalibrované.
 
Pro některé z Vás to bude urážkou, řeknete si:
'Toto je můj způsob řízení a tak jsem to stále dělal',
'Toto je můj koncept partnerství s Duchem',
'Toto je můj koncept lásky'!
A když se to od Vás začne oddálit a měnit, budete připraveni? Budete souhlasit nebo se budete bránit?
 
A něco o čem jsme ještě velmi nemluvili je rekalibrace lásky, postoje staré duše. Čemuž můžete Vy brzy čelit. Bude to pro Vás nové a můžete to i nesprávné pochopit.
 
A tak první věc, kterou se zeptáme je: "Jak tolerantní budete, když se posun začne? Budeš schopná měnit se s posunem, stará duše, nebo se začneš zastává ":" Toto jsem očekávala a tedy takto budu jednat ... "Dokážete jasně přemýšlet a říct" Nehliadnuc na to, čemu jsem čelil a co si myslím, jsem připraven na to, co neznám "? A vykročit dopředu ... namísto kritiky či odmítání?
Posunout se do toho, abyste zažili tento pocit? Právě toto bude od Vás očekávané, milí lidé. A hlavně od těch, kteří sedí v místnosti, kteří poslouchají měnového institutu zprávu, jako právě Vy teď.
Protože to budete právě Vy, kteří zaručí změnu a zasadí semínka. No a pokud se neodchylují z kurzu, na kterém jste, nemusí Vám to pomoci.
 
Myslím to různými způsoby, ale hlavně se jedná o Váš postoj: jak hledíte do budoucnosti? Už jste udělali úsudky o tom, co nastane? Bojíte se toho, co nastane? Nebo to vidíte tak jako my: Země byla tmavá velmi dlouho. A staré duše začali škrtat zápalkami, jednou za druhou. A my jsme už řekli, že tato zápalka, to není informace, není to doktrína. Je to soucit. Zápalka je tedy světlo soucitu pro Zemi. Soucitu, který začíná u těch kolem Vás, které nemáme až tak rádi a osvětlili jste takto cestu.
 
A o tomto se opravdu chceme vyprávět. 22 let můj partner popisoval náš vztah k Vám, a ten se začíná rekalibrovat. Opakujeme tyto slova dokola "Nejste sami. Nejste sami ". A pro většinu lidských bytostí je toto jen éterické. Sedíte samotě v komůrce a opakujete to dokola, dokud neuvěříte. Doufajíc, že ​​ucítíte něco zpoza clony, když je Vám smutno, když máte depresi, když máte hněv. Nedokážete to postřehnout, protože clona byla hrubá během staré energie. Stará energie otcovské kázně. No a ta se mění :-)
 
Učitel Jorge to oznámil a učitelka Peggy (* poznámka: Peggy Phoenix Dubro, spolupracovnice Lee Carrolla) to potvrzuje: co by rodiče dělali, pokud by ztratili své děti? Oni vždy doufají, že vědí kde jsou, nikdy se nevzdají hledání. A matka se nikdy nevzdá, protože je vždy propojena. Je jejich biologické věno, její buňky jsou buňky jejích dětí. A i trošku víc než ty od otce. Ona nosila dítě a milovala ho ještě předtím, než se poprvé nadechlo. A nikdy ho nepřestane milovat. A pokud je tu clona, ​​která dělí matku od dítěte, nastane tma - nedokáží komunikovat. Ona nedokáže mluvit s nimi, oni s ní. No pokud by se clona co jen maličko odhrnula a ona uslyší jejich pláč, co myslíte, kde bude tehdy matka? Bude doslova připoutána k odhrnutím cloně, poslouchat, povzbuzují a povzbuzovat děti, říkat jim, že už je na cestě k nim.
 
A já Vám chci říct, že metaforicky je to to, co se právě děje na planetě. Protože clona se pomaličku odhrnuje. Těm, kteří nedokáží tomu uvěřit oznamujeme, že toto je naše výzva k dnes: Rekalibrace lásky znamená, že láska je víc přístupná než kdykoliv předtím zpoza clony! Pokud chcete, zůstaňte sedět o samotě ve své komůrce v depresi, ale snad poprvé za velmi dlouhou dobu nás uslyšíte a my Vás budeme slyšet a Vy budete cítit, že jsme s Vámi, více než kdykoli předtím.
 
Protože náhle se vám energie na planetě, kterou vytváříte po eóny let, začíná vyplácet. Nyní je tu pomoc. Mnohem větší než kdykoli byla. Není už žádná hora, na kterou byste měli vystoupit, drazí. Nyní máte pomoc, která vám ji pomůže zdolat. Posuneme vás na ni, když to dovolíte. A to je naše dnešní poselství.
 
Těžko se popisuje v 3-D. Ale znamená, že my Vás neopustíme. Toto je začátek toho, v co jsme doufali, čeho jsi Ty doufala, stará duše, a nebudeš na to sama. Extra přidán doplněk energie lásky začíná slučovat na Gaii tak, že ho budete moct cítit. A to takovým způsobem, že si budete absolutně jisti, že stojíme vedle Vás. A je to rozdíl, velký rozdíl! A já Vás vyzveme, abyste to začali trénovat, trénovali to cítění, že vedle Vás jsme, když máte problémy, když stojíte bez slov. Když nevíte, kterým směrem se vybrat. Pomoci Vám rozvinout soucit, kde předtím byl Váš hněv, odpor či drama.
 
A budete cítit jako začínáte být jemnější ve Vašich reakcích na situace, které Vás rozčilovaly. V situacích, které Vám často přinášely úzkost, budete neutrální. A někteří z Vás řeknou "Něco se mnou není v pořádku! (Kryon se směje). Necítím se normálně! Takto jsem dosud ještě nereagoval v podobných situacích! ". Podle toho budete vědět, že mám pravdu. A vzpomenete si na tento den a tento čas, když jsem Vám řekl, jaké to bude.
 
Tak jděte. Jděte do své komůrky a zavřete dveře.
Ale poprvé nebudete moci zhasnout světlo, neboť světlo zůstává s Vámi a to světlo jsme My. To bude matka, připoutána k cloně, která se trošku odhrnula, křičet "Tady jsme! Nevzdávejte se! Pokračujte! My jsme tady, díváme se a pomáháme. "
 
A pak tu už budou jen dobré zprávy :-)
 
Toto je rekalibrace všeho, co jste očekávali, že se stane. Rekalibrace toho, co jste byli. Neodsuzujte to a také se dopředu nerozhodujte, co to bude znamenat; posouvejte se dopředu k tomu, co víte, že je dobré a benevolentní pro Vás. A když se to konečně stane, usmějte se a řekněte: "Věděl jsem, že to takhle bude". A toto je tedy jiné, velmi jiné ...
 
Toto jsou věci, které učíme: abyste očekávali neočekávané. Abyste se ocitli se záměrem na místech, kde jste vůbec neočekávali se dostat. Snad konat věci, které jste ještě nikdy nedělali. S předtuchou synchronizace, kterou jste nikdy neočekávali ...
 
A takto se vytváří světlo.
 
Co byste mohli udělat? Toleranci očekávat neočekávané a posouvání se do něčeho, co bych nazval mimo 3-dimenzionálního. Důvěřovat tomu, co nedokážete vidět nebo naplánovat, což není 3-D zkušenost. Je to zkušenost toho, jak chytíte ruku ducha a řeknete - "Vždyť mě!" A později to zopakujete, protože poprvé Vám to vyjde ... a pak to uděláte ještě jednou a opět ... a tento trénink Vás dovede k novému životnímu stylu: přežít díky důvěře v to, co nedokážete vidět!
 
Máte čas drazí moji, máte ještě čas.
 
Nemusíte spěchat hned teď ven konat věci, které byste bez tohoto setkání normální nekonaly. Dobře to zvažte a nechte tyto informace usazování trošku. Podívejte se na vlastní život a uvidíte co chybí. No Vy to už víte. A pak můžete konat pomalu a rozhodně. Pokud si to přejete, vyzkoušejte sami co Vám nejlépe sedí a my víme o čem mluvíme, protože možností je tak velmi mnoho. A Vy to sami uvidíte.
 
A tak drazí, toto je zpráva na dnes, od všech učitelů na tomto pódiu. A i ti, kteří přispívají hudbou (* poznámka: hudebníci v nahrávce) mají tuto zprávu v srdci a také jsou učiteli.
 
Odejdete odsud jiní lidé, jako když jste přišli a dbejte nato, aby se to ve vás ujalo. Škrtněte zápalkou Vašeho přístupu k jiným, kterých jsme zmínili .... a pomalu s hněvem ... avšak rychle s láskou :-)
 
A tak to je.
 
Kryon
 
Zdroj: MP3 nahrávky (8 + 24 minut) - (www.kryon.com).
Tyto MP3 nahrávky su vám nabídnuto zdarma. Užijte si je. Podejte je dále, udělejte si kopii na svůj iPod ... jen jejich prosíme Vás, neprodávejte. Tak jako internet i tyto su nabízené všem bez poplatku. Su pečlivě produkované v určité velikosti a kvalitě, vhodné na jednoduché stažení a manipulaci. Běžně jsou tyto nahrávky i jednu hodinu dlouhé. Nikdy nesmí být přehrávány na vlnách (rádiové vysílání atd.).
 
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Zuzana Blyšťanová (www.transformace.info a www.kryon.webnode.cz) z MP3 záznamu živého channelingu. Jazykovou úpravu češtiny udělala Jelka M. Tuto slovenskou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů is aktivními odkazy.
Zveřejnit (a) Láďa
Úterý, 11 Prosinec 2012 21:23
Tento živý channeling Kryona byl podán v Perth, WA, Australia, Neděle, 25. Března 2012
Úvodní a hlavní channeling
 
Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
 
A opět Vám zopakujeme, že hlas, hlas je stále stejný! Nemyslíte si? A jsou tu ti, kteří tvrdí, že toto je velmi zvláštní způsob komunikace ducha s lidmi! A já Vám opět říkám, že nad tím nedostatečně uvažujete, protože je to doslova jediný způsob, jakým se něco takového dá dokázat a jen takto to vždy bylo děláno.
 
Vaše bible jsou plné těch, kteří popisovali lásku Boha. Jsou zde muži a ženy zasažení touto láskou, a jejich slova o ní doslova vyletúvajú ze stránek. Takzvaní staří básníci naplněni touto Božskou láskou doslova překypují tím, co je láskyplné a krásné, slastné. A toto lidé dělají, když jsou naplněni láskou Boha: stanou se kompozistami jisté hudby a dostanou Vás na místo, kde víte, že Bůh je opravdový. Jsou naplněný duchem az jejich stránek tečou melodie, které my opravdu zpíváme na druhé straně clony.
 
Sochy zda malby, je to totéž - všechno je to "čanelované". A i všechna slova v Bibli, které jste kdy četli, ta slova napsané lidmi. Že je to zvláštní, že tímto způsobem je Vám to prezentováno :-)?
 
A co mají tyto zprávy od Boha společné, je to Božské ve Vás. A jak by to bylo jinak možné? Přece tak, že Bůh přebývá ve Vás! No Vám bylo řečeno, že když máte pocit, že nestojíte za povšimnutí, že Bůh přebývá na jiných, 'Vyšších' místech. A odtud na Vás tlačí, abyste říkali určité věci ... ale tak to není!
 
Někteří umělci to vědí. Jsou první, kteří si uvědomí, že hudba se nachází v našem nitru. Nepřichází k nám odnikud, vychází z našeho nitra. Učitelka Peggy (* poznámka: Peggy Phoenix Dubro, spolupracovnice Lee Carrolla) tvrdí, že i Mistři Vám řeknou: všechny odpovědi jsou uvnitř. A je to úplně opravdu tak. Skutečně! A tak se skutečnost toho co "Je", stává "procesem": procesem víry. No víc než jen to. Dát sám sobě povolení k tomu, aby si jeden mohl vzpomenout. Vzpomeňte si ...
 
Právě teď říkám před starými dušemi a ne těmi, co jsou nové na planetě. A tedy rozpomenutí týká Vás, Vás všechny. Vyzývám Vás, právě teď. Pokud se nad sebou zamyslíte, nad Vaším intelektem, emocemi, inteligencí; všechno to ve vašem nejhlubším nitru ... a já se Vás teď ptám: "Kdo jste? Kdo opravdu jste? Opravdu si myslíte a hluboko ve Vašem nitru věříte, že když zemřete, když se poslední jednou nadechnete, změníte se na prach? A Vaše nejhlubší vnitřek navěky zanikne? "A odpověď je" Ne, Vy tomu nevěříte. A řeknu Vám tady a teď, že 80% planety s námi souhlasí. Lidské bytosti intuitivní vědí, že jistá jiskra, jiskra něčeho, svitne při posledním nádechu. Stále tam je. "A na tomto jsou položeny základy věřících" systémů "této planety a jejich metodologie.
 
Kam půjdete? Je mnoho různých dohadů ale všechny tvrdí jednu věc: Půjdete "někam". A budete dělat "něco". A je to tak, většina lidstva uznává, že smrt není konec, že ​​právě naopak - pokročit k něčemu novému. A já Vám říkám drazí lidé, že statisticky je toto důkaz Boha. A ve Vašem nitru, pokud chcete postavit základ něčemu vznešenějšího než Vám kdy bylo řečeno ... ve Vašem nitru, se nachází vše "TO, CO JE". Všechny odpovědi, všechny věci, na které se právě teď ptáte. No ty se objeví ve vašem životě způsobem takovým, který neočekáváte.
 
A dnes večer o tom budeme mluvit víc.
 
Jak budete schopen přežít? Co nastane na této planetě a také, co jsou ty nejlepší věci, které byste měli udělat ... Co od Vás Duch očekává? Jak Vás Bůh vidí?
 
Dnes večer se otevřeme trošku více a dáme Vám některé odpovědi. Ale všechno začíná jedním jediným činem, a to je 'Souhlas', souhlas, který je čistý ... souhlas vidět Boha uvnitř. A když dáte tento souhlas a aktivujete tento souhlas, uvidíte a rozpomenul se na to, kdo jste. Ne na Vaše minulé životy, které jste již byli, ale vznešenost, která byla a je jejich součástí.
 
A já Vám teď řeknu, že být člověkem uběhne raz dva. Neustále přicházíte a odcházíte. No pořád jste byli tady se mnou, jste součástí kreativního prvotního zdroje, neexistuje začátek Vaší duše. A stejně to znamená, že to, co je ve Vás staré, je mnohem starší než tato planeta, stále jste byli a navždy budete. A to je to, kdo opravdu jste!
 
No lidská bytost takto normálně neuvažuje a proto součást zmínit si musí udát novým smýšlením. Smýšlením, které není zrovna typické pro lidstvo. V minulosti nebyla tato pomůcka velmi po ruce. No náhle se takové přemýšlení stává dosažitelným. Když se energie této planety začíná posouvat, pomůcky které stará duše potřebuje k tomu, aby takové přemýšlení mohla dosáhnout, přicházejí na povrch. Jsou naostřené v kovárně vesmíru a jsou Vám podávány: "Tady jsou! Konečně! To, co jste si přijali ". A jak se probouzíte ... další Vás budou následovat, jednoduše díky tomu, že Vás vidí probuzených.
 
Takto se to stane, ale tato zpráva není součástí katechismu! Pokud Vám to nedává smysl, nemusíte to následovat. Možná, že Váš čas ještě nenastal. Každý z Vás, jedinečný na této planetě ve vesmíru, je tu z nějakého důvodu (a vzpomněl jsem to už včera, že i staré duše si toho nemusí být nějaký čas vědomé) a časem se stanou určité věci a určité semínka budou oseté, které Vám později pomohou ... věci, které nyní vyzní pošetilé se později stanou důležitými pro Vaše přežití. Hmmm.
 
A to je slib, který Vám dáváme. Pokud se dobře podíváte, najdete ho. No musíte se dobře podívat. Pokud se nepodíváte, nebudeme Vás soudit. Je tu jen láska. Neboť Vy jste My a My jsme Vy. A to znamená, že jste navěky rodina a nikdy nejste sami.
 
A tak to je.
 
Kryon
 
 
Rekalibrace Lásky - Hlavní channeling
 
 
Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
 
Otázka byla položena.
Co přijde? Pokud je to tak, že energie na Zemi začíná měnit i to, co je lidská přirozenost, co přijde? Pokud stará duše žila eóny let na této planetě, což znamená, že zde jsou staré duše, které se potřebují naučit něco nového. Jak začít jednat jinak? ... Když žádné zkušenosti prožité ve staré energii Vás nedokážou připravit na Novou energii? Neproběhne to automaticky a tak i pro staré duše nastane čas naučit se něco nového :-)
 
A to je téma našeho učení během všech předešlých let. Věci se rekalibrovat. Esence věcí, které cítíte, že znáte tak velmi dobře, se rekalibrovat. Vztahy člověka s člověkem - rekalibrovat se. A i to, co znáte jako přežití, se také začíná měnit.
 
A ptáte se sebe: Co mohu udělat?
Čemu mám věnovat pozornost, co je jiné?
Na co se mám připravit? '
 
Za prvé, máte čas :-) Nehledě na to, co Vám jiní říkají, toto je pomalý proces zrání. Naše učení bude pokračovat během následujících let a odhalené budou nové věci. Koncepty, které byste si normálně ani nedokázali představit. A i to co nazýváte 'New Age' bude rekalibrované.
 
Pro některé z Vás to bude urážkou, řeknete si:
'Toto je můj způsob řízení a tak jsem to stále dělal',
'Toto je můj koncept partnerství s Duchem',
'Toto je můj koncept lásky'!
A když se to od Vás začne oddálit a měnit, budete připraveni? Budete souhlasit nebo se budete bránit?
 
A něco o čem jsme ještě velmi nemluvili je rekalibrace lásky, postoje staré duše. Čemuž můžete Vy brzy čelit. Bude to pro Vás nové a můžete to i nesprávné pochopit.
 
A tak první věc, kterou se zeptáme je: "Jak tolerantní budete, když se posun začne? Budeš schopná měnit se s posunem, stará duše, nebo se začneš zastává ":" Toto jsem očekávala a tedy takto budu jednat ... "Dokážete jasně přemýšlet a říct" Nehliadnuc na to, čemu jsem čelil a co si myslím, jsem připraven na to, co neznám "? A vykročit dopředu ... namísto kritiky či odmítání?
Posunout se do toho, abyste zažili tento pocit? Právě toto bude od Vás očekávané, milí lidé. A hlavně od těch, kteří sedí v místnosti, kteří poslouchají měnového institutu zprávu, jako právě Vy teď.
Protože to budete právě Vy, kteří zaručí změnu a zasadí semínka. No a pokud se neodchylují z kurzu, na kterém jste, nemusí Vám to pomoci.
 
Myslím to různými způsoby, ale hlavně se jedná o Váš postoj: jak hledíte do budoucnosti? Už jste udělali úsudky o tom, co nastane? Bojíte se toho, co nastane? Nebo to vidíte tak jako my: Země byla tmavá velmi dlouho. A staré duše začali škrtat zápalkami, jednou za druhou. A my jsme už řekli, že tato zápalka, to není informace, není to doktrína. Je to soucit. Zápalka je tedy světlo soucitu pro Zemi. Soucitu, který začíná u těch kolem Vás, které nemáme až tak rádi a osvětlili jste takto cestu.
 
A o tomto se opravdu chceme vyprávět. 22 let můj partner popisoval náš vztah k Vám, a ten se začíná rekalibrovat. Opakujeme tyto slova dokola "Nejste sami. Nejste sami ". A pro většinu lidských bytostí je toto jen éterické. Sedíte samotě v komůrce a opakujete to dokola, dokud neuvěříte. Doufajíc, že ​​ucítíte něco zpoza clony, když je Vám smutno, když máte depresi, když máte hněv. Nedokážete to postřehnout, protože clona byla hrubá během staré energie. Stará energie otcovské kázně. No a ta se mění :-)
 
Učitel Jorge to oznámil a učitelka Peggy (* poznámka: Peggy Phoenix Dubro, spolupracovnice Lee Carrolla) to potvrzuje: co by rodiče dělali, pokud by ztratili své děti? Oni vždy doufají, že vědí kde jsou, nikdy se nevzdají hledání. A matka se nikdy nevzdá, protože je vždy propojena. Je jejich biologické věno, její buňky jsou buňky jejích dětí. A i trošku víc než ty od otce. Ona nosila dítě a milovala ho ještě předtím, než se poprvé nadechlo. A nikdy ho nepřestane milovat. A pokud je tu clona, ​​která dělí matku od dítěte, nastane tma - nedokáží komunikovat. Ona nedokáže mluvit s nimi, oni s ní. No pokud by se clona co jen maličko odhrnula a ona uslyší jejich pláč, co myslíte, kde bude tehdy matka? Bude doslova připoutána k odhrnutím cloně, poslouchat, povzbuzují a povzbuzovat děti, říkat jim, že už je na cestě k nim.
 
A já Vám chci říct, že metaforicky je to to, co se právě děje na planetě. Protože clona se pomaličku odhrnuje. Těm, kteří nedokáží tomu uvěřit oznamujeme, že toto je naše výzva k dnes: Rekalibrace lásky znamená, že láska je víc přístupná než kdykoliv předtím zpoza clony! Pokud chcete, zůstaňte sedět o samotě ve své komůrce v depresi, ale snad poprvé za velmi dlouhou dobu nás uslyšíte a my Vás budeme slyšet a Vy budete cítit, že jsme s Vámi, více než kdykoli předtím.
 
Protože náhle se vám energie na planetě, kterou vytváříte po eóny let, začíná vyplácet. Nyní je tu pomoc. Mnohem větší než kdykoli byla. Není už žádná hora, na kterou byste měli vystoupit, drazí. Nyní máte pomoc, která vám ji pomůže zdolat. Posuneme vás na ni, když to dovolíte. A to je naše dnešní poselství.
 
Těžko se popisuje v 3-D. Ale znamená, že my Vás neopustíme. Toto je začátek toho, v co jsme doufali, čeho jsi Ty doufala, stará duše, a nebudeš na to sama. Extra přidán doplněk energie lásky začíná slučovat na Gaii tak, že ho budete moct cítit. A to takovým způsobem, že si budete absolutně jisti, že stojíme vedle Vás. A je to rozdíl, velký rozdíl! A já Vás vyzveme, abyste to začali trénovat, trénovali to cítění, že vedle Vás jsme, když máte problémy, když stojíte bez slov. Když nevíte, kterým směrem se vybrat. Pomoci Vám rozvinout soucit, kde předtím byl Váš hněv, odpor či drama.
 
A budete cítit jako začínáte být jemnější ve Vašich reakcích na situace, které Vás rozčilovaly. V situacích, které Vám často přinášely úzkost, budete neutrální. A někteří z Vás řeknou "Něco se mnou není v pořádku! (Kryon se směje). Necítím se normálně! Takto jsem dosud ještě nereagoval v podobných situacích! ". Podle toho budete vědět, že mám pravdu. A vzpomenete si na tento den a tento čas, když jsem Vám řekl, jaké to bude.
 
Tak jděte. Jděte do své komůrky a zavřete dveře.
Ale poprvé nebudete moci zhasnout světlo, neboť světlo zůstává s Vámi a to světlo jsme My. To bude matka, připoutána k cloně, která se trošku odhrnula, křičet "Tady jsme! Nevzdávejte se! Pokračujte! My jsme tady, díváme se a pomáháme. "
 
A pak tu už budou jen dobré zprávy :-)
 
Toto je rekalibrace všeho, co jste očekávali, že se stane. Rekalibrace toho, co jste byli. Neodsuzujte to a také se dopředu nerozhodujte, co to bude znamenat; posouvejte se dopředu k tomu, co víte, že je dobré a benevolentní pro Vás. A když se to konečně stane, usmějte se a řekněte: "Věděl jsem, že to takhle bude". A toto je tedy jiné, velmi jiné ...
 
Toto jsou věci, které učíme: abyste očekávali neočekávané. Abyste se ocitli se záměrem na místech, kde jste vůbec neočekávali se dostat. Snad konat věci, které jste ještě nikdy nedělali. S předtuchou synchronizace, kterou jste nikdy neočekávali ...
 
A takto se vytváří světlo.
 
Co byste mohli udělat? Toleranci očekávat neočekávané a posouvání se do něčeho, co bych nazval mimo 3-dimenzionálního. Důvěřovat tomu, co nedokážete vidět nebo naplánovat, což není 3-D zkušenost. Je to zkušenost toho, jak chytíte ruku ducha a řeknete - "Vždyť mě!" A později to zopakujete, protože poprvé Vám to vyjde ... a pak to uděláte ještě jednou a opět ... a tento trénink Vás dovede k novému životnímu stylu: přežít díky důvěře v to, co nedokážete vidět!
 
Máte čas drazí moji, máte ještě čas.
 
Nemusíte spěchat hned teď ven konat věci, které byste bez tohoto setkání normální nekonaly. Dobře to zvažte a nechte tyto informace usazování trošku. Podívejte se na vlastní život a uvidíte co chybí. No Vy to už víte. A pak můžete konat pomalu a rozhodně. Pokud si to přejete, vyzkoušejte sami co Vám nejlépe sedí a my víme o čem mluvíme, protože možností je tak velmi mnoho. A Vy to sami uvidíte.
 
A tak drazí, toto je zpráva na dnes, od všech učitelů na tomto pódiu. A i ti, kteří přispívají hudbou (* poznámka: hudebníci v nahrávce) mají tuto zprávu v srdci a také jsou učiteli.
 
Odejdete odsud jiní lidé, jako když jste přišli a dbejte nato, aby se to ve vás ujalo. Škrtněte zápalkou Vašeho přístupu k jiným, kterých jsme zmínili .... a pomalu s hněvem ... avšak rychle s láskou :-)
 
A tak to je.
 
Kryon
 
Zdroj: MP3 nahrávky (8 + 24 minut) - (www.kryon.com).
Tyto MP3 nahrávky su vám nabídnuto zdarma. Užijte si je. Podejte je dále, udělejte si kopii na svůj iPod ... jen jejich prosíme Vás, neprodávejte. Tak jako internet i tyto su nabízené všem bez poplatku. Su pečlivě produkované v určité velikosti a kvalitě, vhodné na jednoduché stažení a manipulaci. Běžně jsou tyto nahrávky i jednu hodinu dlouhé. Nikdy nesmí být přehrávány na vlnách (rádiové vysílání atd.).
 
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Zuzana Blyšťanová (www.transformace.info a www.kryon.webnode.cz) z MP3 záznamu živého channelingu. Jazykovou úpravu češtiny udělala Jelka M. Tuto slovenskou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů is aktivními odkazy.

—————

Zpět