Kryon - Strach ze Vzestupu

20.12.2012 20:04

 

Vaše otázka:
“Co mám dělat, když mám ze vzestupu strach, díky zprávám, které
kolují médii?“
Kryon:
„Moji milí, dláte z komára velblouda a pitom jste souástí vzestupu stále a je pitom zcela
jedno, o jaký den se jedná. Zamujete-li svou pozornost k jedinému datu, k jedinému
okamžiku vašeho života, pak se dje co? Žijete budoucností a díky tomu ve vás roste pocit
nejistoty z toho, co bude. Když si budete užívat dne, který práv prožíváte, zjistíte, že není
eho se bát. Vaše vnitní vedení – LÁSKA, vám odkryje, že i zítra vyjde slunce, že i zítra
budou zpívat ptáci a vy budete nohama chodit po této Zemi. Zkrátka odpadne onen strach,
který vás trápí. Kolektivní myšlení lidí je silné a dokáže mnohé z vás velmi siln ovlivovat.
Pak podléháte strachu, který je cizí. Vlastn si jej k sob pitahujete, pebíráte jej. Když by
jste byli zameni na své nitro, budete vdt, že jste v každém okamžiku na Zemi v bezpeí.
Na magnetickém poli Zem pracuje mnoho svtelných bytostí, póly byly uvolnny a energie
se skrze Zemi zaíná propojovat. To, na co se všichni tolik pipravovali, již probhlo a na vás
je nyní, zda se k Zemi pidáte nebo zda zstanete energeticky za ní. Je to vzestup uvnit vás.
A ten pichází individuáln v ase, který je lineární a akoli bylo pedpovzeno, že se íše
lidí pidá ke vzestupu naráz, není to energeticky možné a každý z vás se do tohoto procesu
zapojuje individuáln. A to je na tom to krásné. Máte svobodnou vli stejn jako jste ji mli
vždy a není teba se nieho bát. Vždy mnozí lidé kolem vás již vzestoupili a pesto nezmnili
svá fyzická tla ani nezemeli. Oddejte se vlnám, které k Zemi pichází a vzte, že strach je
jen nedostatkem lásky, která nkde uvnit vás chybí. Když ji doplníte, zmizí, stejn tak jako
vše, co k vám nepatí.“
Kryon
Období vzestupu je období od roku 1987 do roku 2031 – tj. není to jeden jediný den. Tento
proces je rozdlen na adu fází, z nichž se lidstvo zamilo na prosinec 2012 a vytvoilo z ní
bublinu strachu. Vystupte z této bubliny a užívejte si krásných adventních dn.
Marketa Selinijana
Channeling Kryona pijala Marketa Selinijana 20.12.2012 pro www.zemeandelu.cz
Channeling není možné zkracovat ani nijak upravovat.

—————

Zpět