Kryon - Velký obraz - Ty nejsi sám 2

05.07.2012 19:45

 

Kryon - Velký Obraz - Ty Nejsi Sám - 2
Opět vás zdravíme drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
A jak jsme již dříve říkali, magnetismus se mění. Ne jen tak zlehka. Ne tak, jak si to myslí vaši vědci. Je to vážná změna. Je to konec, který byste mohli nazvat "koncem dobrodružství". A je to začátek toho, co bychom My nazvali, "Velké Dobrodružství".
Dnešní poselství pro vás nebude zkouškou vytrvalosti. Budu však předávat množství informací. Některé jste už slyšeli, některé ještě ne. Můj partner takto přináší zprávy už 22 let. Tak jako teď, když tu takto spolu sedíme. A mluvíme o potenciálech ...
Rád bych vám opět předal informace o historii Země. Historii lidstva. Ve velmi jednoduché formě. Ne komplexně, ale tak, abyste ji mohli vidět v hotové a zkrácené formě. A pochopit ...
Vše začalo před 13-ti miliardami let. Můj partner vám dnes řekl, že Jeskyně Stvoření existovala v době, kdy byla stvořena Země. Je to kvantový moment. On tam byl, vy jste tam byli, já jsem tam byl. Sledovali jsme formování Země a viděli jsme existenci potenciálů.
A tady drazí, je informace, kterou opravdu potřebujete vědět: neseděli jste jen tak se založenýma rukama a nepozorovali tuto planetu jak se vyvíjí! Jak vám to vysvětlit ...
Nezdá se vám zvláštní, že to vypadá tak, jako kdyby byly všechny lidské civilizace v poslední vteřině této existence? Všechny ty miliardy let a vývoj života na Zemi, který hodně krát začal a skončil a začal ... nezdá se vám zvláštní, že jste se právě ocitli v její možná úplně poslední chvíli? Nepřipisuje tomu žádný význam - takto se to prostě stalo. No a my to nazýváme synchronizace. Abyste tuto informaci pochopili, musím vám říct Příběh o Stvoření.
Neseděli jste jen tak se založenýma rukama a nepozorovali tuto planetu jak se vyvíjí. Každý jeden z vás se účastnil, ale každý jinde. Toto není první planeta, na které jste byli. Ale to už víte, že? Víte to. Přece jen, není to ve vaší Ákaše. Protože kronika Akáša je založena jen na Zemi. Tak jako intuice. A to, co byste dostali od svého Vyššího Já. A není to ve vaší DNA. Vaše DNA je založena na Zemi, je to Zemská DNA. S jedním rozdílem. A tady se opět dostáváme ke Příběhu o Stvoření.
Vezmu vás zpět 4 miliardy let. Nacházíte se stále v této galaxii. Nehledejte mimo této galaxie nic, co má něco společného s tím, co jste kdykoliv předtím byli. Každá galaxie mě vlastní duchovní plán. A to ovlivňuje fyzikální zákony v dané galaxii. Proto se zdá, že vědci vidí jiné zákony fyziky ve vesmíru. A nerozumí tomu ... Zůstaňte ve své galaxii.
Nechte se vzít na planetu, která prožívá to, co jste prožívali vy před čtyřmi miliardami let. Vaše planeta se tehdy ještě pouze ochlazovala, život jak ho znáte ještě nezačal, ale semínka tam už byli. A to bylo všechno. Je to jiné, než to znáte teď, že? A na další planetě byla skupina sofistikovaných lidských bytosti, byli lidští, humanoidní. Vypadají tak, jak jste vypadali vy před čtyřmi miliardami let a překonali změnu, udělali Posun. Jako jediná planeta měli Svobodu Volby. A prošli proměnou. Exponenciálně se změnily. A trvalo jim to jen tisíc let, přejít z tělesné formy na Vzostúpenú formu. Jen tisíc let. A stali se kvantitě. Život byl božský a jinak definovaný. Všechno se změnilo. Oni neumírali.
A podle plánu, v jistém daném čase, měli zasít život na jiné planetě. Zasít z jejich vědomostmi o Světle, o Temnotě ao tom, co je Božské. Tak udělali. Udělali to na planetě, která je daleko od vaší, na planetě v konstelaci Sedmi Sester. Plejády. A tam se to stalo, začátek Plejádskej civilizace. Takto začali Plejáďané. No ao miliony let později zde byl humanoid, který se posouvá k vlastnímu vzestupu ...
Popisuji vám historii galaxie, ne historii Života. Historii Božství. Všichni jsou ovlivněni Centrem, v kvantovém stavu jsou všichni propletený, všichni se Svobodou volného Volby.
A pokud se vrátíme zpět na tu planetu, 3 - 4 miliardy let dozadu, a ty se jejich zeptáš: "Jaký je Váš příběh stvoření?" Začali by vám vyprávět o jiné, další konstelaci ...
Lidé se začali formovat na lidi se současnou podobou před sto tisíci lety. No a to je jen, to je jen včera! A tady bych vám chtěl říct: "Ti, kteří vás před sto tisíci lety přišli pomoci zasít, byli Plejáďané, kteří prošli do vyššího stavu, změnili své vědomí a se staly kvantovými, se svobodnou volbou. A to je to, co máte ve své DNA. "
Co je to vlastně ve vaší DNA? Jsou to Plejáďané, jsou to ti, před nimi a také ti, co byli před nimi ... No nemůžete si to pamatovat, protože je to jinak nastavené. Systém je nastaven tak, aby se paměť z Ákaša ve vaší DNA vztahovala jen na planetu Zemi. Ale božská paměť vás vezme na úplný začátek, kde Systémy, jeden za druhým, vytvořili to, co dnes vidíte v božství vesmíru. Kdo jsou to?
Jsou to vaši rodiče, Božský rodiče. Božské Semeno ve vás. A navštěvují vás. Nejsou to jen Plejáďané, pocházejí ze všech možných míst v galaxii. A hlídají vás, dávají na vás pozor, drží vás v bezpečí. A určitě byste to nechtěli změnit. Tento vesmír je plný života, jste obklopeni božskými bytostmi, které na vás dávají pozor. A takto to bude pokračovat, dokud se tato planeta Svobodné Volby, jediná svého druhu v tomto okamžiku, rozhodně.
Stojíte před rozhodnutím týkajícím se vašeho vědomí. Oni všichni to vědí, protože tím už všichni prošli. A dobře si to pamatují. Och drazí, vědomí dokáže být tak nízké. Doposud jste mohli vidět, že se mění jen velmi pomalu. Ale za chvíli se bude měnit rychle. Nebude to trvat generace. Uvidíte změny v reálném čase, lidé nebudou muset čekat na to, až se změny projeví u jejich dětí a dětí jejich dětí. Myslíte si, že věda se mění rychle? Tak pozorujte, jak rychle se mění povědomí. Stará energie na planetě bude bojovat z posledních sil. Mnozí si vyberou možnost opustit planetu, což znamená zemřít. Je nemožné překročit most uvědomí. Až Země prostoupí na novou energii, stará energie už nebude přijatelná.
Lidské zvyky a způsoby a všechno to, co jste se za poslední století naučili, velmi posunulo. Vidíte to, že? Kolik z vás řekli: "No a odpoledne půjdeme obětovat pannu k sopce." Smějete se a řeknete: "To je něco, co se dělalo už velmi dávno!" Ne, není, je to něco, co jste dělali ještě včera. Ale dnes to už neděláte, že? Jak to vidíte teď? Barbarské? Nelidské? Mimo integritu člověka? Nepřijatelné ... Přijde čas, když se podíváte na tuto planetu a války budete vnímat přesně stejně. Myšlenka zabít jinou osobu: barbarská! Nepřípustná! Něco, co byl jen starý, dávný zvyk. A tam spějeme. Jste na prahu av bodě zlomu, kdy zažijete kvantovou renesanci. Je těžké vysvětlit to.
Lidským bytostem chybí něco, něco vnitřní, něco, co by tam mělo být, ale vy si to ani neuvědomujete. Chci vám něco vyjasnit.
Ti, kteří dobře znají království zvířat, žasnou nad tím, co se nazývá instinktem. Když se na prérii narodí zvíře, telátko, co právě vyšlo ze své matky, do několika hodin už běží ze stádem, instinktivně ví, kdo jsou jeho nepřátelé, které rostlinky jsou jedovaté a kde najde vodu.
Nezdá se vám to zajímavé? Že lidé mají děti a ty se musí naučit všechno úplně od nuly? Jak jíst. Jak v rukou držet předměty. Jak přežít. Co je nebezpečné a co ne. Jazyk, řeč. Přijdou na svět s ničím. A toto celé začíná znovu při narození každého dítěte.
Vy si to vysvětlujete komplikovaností lidského mozku, který je vícerozměrný. Ale tak to není! Protože ještě nejste připraveni na to, aby to bylo tak, jak má. A to je to, co se právě mění. Chci, abyste si spolu se mnou představili toto: Dítě se narodí a ... ví všechno. Chodí a vypráví do dvou let. Má znalosti, netřeba ho učit. Naučí se číst a naučí se cizí jazyky. Protože má to, co my nazýváme "lidský instinkt." Má něco, co si ani neuvědomujete, že vám patří.
A teď mi řekněte, pokud toto je pravda a pokud se to opravdu stane, můžete si představit, co se stane lidské rase - dojde ke exponenciálnímu nárůstu a pokroku. Co se rodič naučil, ovládá a ví, bude podáno dítěti během porodu. Více než dědictví z AKASA, více než chemické dědictví, znalosti a instinkty ... A tuto informaci jsme dosud nezmínili. Je to kvantový moment. Příběh stvoření.
Viděli jste to na Plejáďané před sto tisíci lety, protože oni jsou takoví. Oni přes to už prošly. Měli ty jistě atributy. Není zajímavé, že všechny příběhy stvoření na této planetě jsou podobné? I ty které nazýváte doktríny, ty, co nesou duchovně poselství, události a historii lidským bytostem, co vypadaly tak jako vy ... Ne jako jeskynní předkové, ale jako vy.
V zahradě metafor, kterou naše Planeta Země je, se podávají vědomosti ohledně polarity. To je to, co udělali Plejáďané, všude na celé Zemi. Lemúrska energie byla izolovaná a byla první, při níž se zastavili. Protože Lemuria byla na ostrově, který přežil ve vyšším stavu a měl čistší formu než všechny ostatní. Ale Plejáďané přišli všude. A dnes se na vás dívají a vidí ten bod zlomu, přes který sami prošli.
Drazí, toto je pátý krát, co se o to pokoušíte. V minulosti jste měli už čtyři příležitosti. Ale tentokrát ... Potenciál ukazuje, že tentokrát vám to vyjde.
Píše se rok 2012, slaďuje se s galaktickými uskupeními, dávnými předpověďmi o tomto momentu, a tu jste, na tomto začátku.
Někteří se ptají: "Co to bude za budoucnost, jaká věda náš čeká? Pokud je toto pravda, co můžeme očekávat? "
Chci abyste se podívali zpět, na vašich prarodičů, jak byste jim vysvětlili internet, pokud nemají představu o tom, co je počítač? Jak vysvětlíte super rychlé auto někomu, kdo ještě nevynalezl kolo? Já vám nedokážu vysvětlit to, co přijde. Protože vám chybí představa toho, co vás Čeká mezi Teď a "Tím".
Představte si, že událost, která nastane na jednom místě, stane se zároveň všude. Dokážete si představit kvantový instinkt - co se naučí jeden člověk, vědí zároveň av jednom okamžiku všichni? A když si dokážete představit takovou realitu, máte tu příklad toho, co přichází.
Nemění to nic na Volby. Mění to znalosti. Přichází čas, kdy fyzika a věda splynou v uvědomění a uvědomíte si, že to, co vám Stvořitel dal, je už v hotové a zkrácené formě, není to ve stavu, který ještě musí být přezkoumán vědci. Je to jednotné a perfektně to zapadá do skládačky. A to se může stát o tisíc let a to se stane do tisíc let. Tak, jako se to stalo Plejáďané. Tak, jako se to stalo tím, co jejich zaseli a i tím co, zaseli jejich ... Země na vás čekala. Jeskyně Stvoření, i krystaly byly připraveny pro vás. Byl tam Potenciál každého života.
A kdo byli ti, co zaseli vás a těch před vámi a těch před těmi? Jsou to .. Vy! Neseděli jste jen tak a nebyly pozorovány jak se tvoří Země. Byli jste zaneprázdněni na jiných planetách, tou prací, kterou děláte zde. Vzpomínky na to ale neexistují, jen potenciál. Jen určitá energie ve vás, která vám říká: "Ano, je to možné."
Ti, co sedí tu v této místnosti, slyší můj hlas, čtou moje slova, tímto předtím už prošli. A takto, drahý člověk, to dnes ukončíme.
Říkám ti tato slova, sedíš na tom správném místě. Sedíš vedle těch, kteří prošli stejným, jako ty. Je čas na rozuzlení bezvýznamných lidských problémů. Na ukončení přešlapování na místě ve fyzických bolestech. Na nejistotu v lidském myšlení. Tyto věci vám nebudou pomáhat!
Ocitli jste se v bodě zlomu, pro některé velmi pomalu ... Jednoho dne se na něj bude vzpomínat jako na den renesance planety Země. A vy jste na jeho úplném začátku.
Vezmu vás dopředu ... Sto let, dvě stě ... Sedíme spolu v místnosti a vy vypadáte jinak. Věci se velmi změnily. Ale vy tu budete. Protože to je to, co stále děláte.
A jistý člověk mi řekne: "Ale když já nevím kolik životů mi ještě zvýšilo?" (Kryon se směje). Měli byste se raději zeptat: "Kolik planet" Zemi "mi ještě zbylo? Kolikrát to ještě dokážete? "Podstatou je zvyšování vibrací galaxie, naplněnou planetami, které mají možnost Volby. Dokud si nezvolí sebe samých a vlastní Vzestup a podávání této energie dále. A vy uděláte to jistě.
Právě teď začíná život na jiné planetě, další Jeskyně Stvoření se formuje a připravuje ... Pro vás, pro váš příchod. Je to systém, a je krásný.
Stojíte tu v bodě změny. Odejděte odsud s porozuměním pro vážnost této doby. Dávejte pozor na změny na nebi, protože byly předpovězeno. Nemějte strach ze změn, které jsou před vámi. Nikdy nejste sami. Nikdy.
A tak to je.
Kryon
Zdroj: MP3 nahrávka (33 minut) - www.kryon.com. Tyto MP3 nahrávky jsou vám nabídnuty zdarma. Užijte si je. Podejte je dále, udělejte si kopii na svůj iPod ... jen jejich prosíme Vás, neprodávejte. Tak jako internet i tyto jsou nabízeny všem bez poplatku. Su pečlivě produkované v určité velikosti a kvalitě, vhodné na jednoduché stažení a manipulaci. Běžně jsou tyto nahrávky i jednu hodinu dlouhé. Nikdy nesmí být přehrávány na vlnách (rádiové vysílání atd.).
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Zuzana Blyšťanová z MP3 záznamu živého channelingu (www.transformace.info). Jazykovou úpravu češtiny udělala Danuše (www.vzostup.sk). Tuto slovenskou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů is aktivními odkazy.

—————

Zpět