Kryon - Vlna transformace

31.08.2012 21:54

 


Uveřejnil(a) Lenka   
Čtvrtek, 30 Srpen 2012 15:30
přijala Marketa Selinijana dne 14.08.2012

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky. Tento channeling je energeticky nový – během čtení následujících řádků Tě svlažují kapky energie transformace a proto emoce, které se během čtení mohou objevit nepotlačuj a dovol si ze své duše uvolnit to, co již nepotřebuješ.

Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z magnetické služby a i v těchto letních dnech k vám přicházím s poselstvím, na které řada z vás netrpělivě čeká. Jsem potěšen, když se má energie během tvého čtení dotýká tvého nitra, protože na chvíli nastává souznění, ztišení proudů emocí a vzájemné sdílení energií čistých esencí duší. Tvá duše mne zná a má energie je jí důvěrná. Je ti důvěrná i energie jiných světelných bytostí, protože i ony jsou tvou součástí – kapkou esence ve tvé duši. Vše v jednotě vesmíru, v jednotě univerza, avšak s vlastní individuální podstatou.

Léto je obdobím, kdy čerpáte sílu a zásobujete se na dny, které nejsou na energii tak bohaté. Léto přímo svádí k odpočinku a relaxaci a těmito činnostmi utužujete tělo i ducha. I Země se během tohoto období připravuje stejně jako vy.

18. července 2012 Země prošla vibračním polem sjednocení. Byla to jemná energie, která u člověka způsobila jemné, velmi jemné propojení určitých částí jeho Já tak, aby člověk začal nacházet odpovědi, které mu nikdo z vnějšku nemůže dát. Bylo to jako jemné provázání s částmi, se kterými byl člověk, který žil dlouho v dobách duality, odpojen a toto spojení chybělo k tomu, aby se dal do hledání toho, že není na Zemi jen na dovolené. (Kryon se usmívá). Ano, dovolená – tak to mohu nazvat, a tak to i z pohledu vesmíru vypadá. Většina obyvatel Země je na Zemi jako na dovolené a přitom netuší, že jejich smysl a důvod pobytu je jiný. A právě vlna sjednocení dokázala jemným způsobem to, aby si lidé svůj význam pobytu začali uvědomovat z jiné strany. To přinese mnoho a mnoho otázek, na které ani neznáte odpovědi, protože se na ně dosud ještě nikdo neptal. Lidé s mediálními schopnostmi, kteří byli v uplynulých dobách školeni, začnou pociťovat určitý tlak ze strany těchto lidí, kteří se začnou ptát. A ptát se začnou i ti, kteří si dosud mysleli, že všechno ví. (Kryon se opět usmívá). Odpovědi nenajdete v tom, co znáte. Ten starý systém se boří a svět opouští všechna stará dogmata a principy žití. Budete-li se jich držet, pak váš energetický systém začne upadat stejně jako energeticky upadají tyto struktury, které neustávají vibrace, kterými se Země začíná obalovat. Je to součástí vzestupu. Je to začátek toho, co přichází. A vlna sjednocení dala jen maličký impuls těm, kteří ji přijali, aby se jim život žil snáz. Rozhodnutí je však vždy na každém z vás. Nikdo nemůže očekávat, že jej za ruku chytne nějaká neviditelná bytost a ta jej někam povede a bude určovat jeho směr. Byla by to manipulace a tímto způsobem na celé Zemi fungovaly systémy, které mají kořeny již v rodině. 

Úplně malé dítě je vedeno za ruku a učeno tomu, co si rodiče myslí, že má dítě znát. Dítě je však o mnoho vnímavější a jeho rozsah vědomostí dalece přesahuje znalosti rodičů, jen je neumí přesně v lidské řeči vyjádřit. Všechny děti světa pod 6 let přijaly vlnu sjednocení jako zesílení svého vztahu k Zemi a k silnějšímu si uvědomění toho, proč jsou zde. Všechny tyto děti, na kterých to již můžete pozorovat, jsou od tohoto data jiné. Některé více, jiné méně. Rozdíl je jen v tom, jak moc bylo před tím s dítětem manipulováno ve smyslu začlenit ho do zajeté společnosti. Asi nejvíce se začnete divit v době, kdy tyto děti vstoupí do školy. Je to pro vás nová cesta moji milí. Je to pro vás nová možnost, jak se jednoduchým způsobem postarat o lepší svět, když se těmto dětem naučíte naslouchat.

Období vlny sjednocení trvalo jen pár dní. Dne 28. července 2012 v 7:48 minut SEČ (8:48 letního času) Země vstoupila do pole transformace. A v tomto poli se nachází i nyní. Je to předposlední pole před tím, než Lady Gaia započne vzestup. Pole transformace, na jehož energii se můžete pouhou myšlenkou naladit, je silným magnetickým polem. Vlna transformace zasáhla všechny ty, kteří přijali energii milosti a energii sjednocení a mezi nimi nebyli jen lidé, ale i zvířata a bytosti z jiných říší. Kapky transformace dopadaly i do vašich domovů. Tato vlna přináší světu otevření témat, která souvisí s hrubou hmotou. Přináší vyplouvání hluboce uložených strachů na povrch. A jsou to strachy jak osobní, tak globální. Jsou to strachy, které se těší na to, až se opět stanou láskou. A znovu záleží jen na vás, zda jim to dovolíte nebo zda podlehnete vlivu, který na vás mají. 

Posvátná voda skutečnosti vlnou transformace vytryskla nad Zemi a zamířila do jejího blízkého okolí. Tato voda prošla chrámy vzestupu, které po celém světě lidé v uplynulých několika letech, vybudovali. Tyto chrámy nesou nyní prapůvodní vibraci Lady Gaia. A nenechte se zmást, není to vibrace 999, o které všichni hovoří. Do těchto chrámů se těmito okamžiky zavřel lidem přístup. Člověk by neustál vibrace, které v chrámu panují a tak byly vytvořeny okem Boha – Melkem Metatronem a dalšími pomocníky kopie těchto chrámů, kde byly vibrace uzpůsobeny tak, aby člověka pozvedaly, avšak přirozeně k jeho vlastnímu vývoji. Tyto kopie jsou na stejných místech jako originály s prapůvodní energií. Přijde čas, kdy svou prapůvodní energií opět zazáří. Nyní slouží globálnímu vzestupu a zároveň Lady Gaia táhnou do vyšší vibrace, vibrace skutečnosti. Děkujeme všem, kteří se po světě na stavbě těchto chrámů podíleli. Byly pro kotevní body vzestupu.

Vlna transformace, ve které se nyní Lady Gaia nachází, je silnou vlnou energie. Pokud je člověk uzemněn, tuto energii zpravidla necítí. Pokud se však nachází s některým ze svých těl „nad zemí“, ztrácí pevnou půdu pod nohama a jeho duše se kolíbá. Často tato slova pronáším, protože jsou s každým dnem čím dál důležitější. Uzemnění je vstupenkou ke zdravému fyzickému tělu. Tak proč svému tělu zdraví nedopřát? 

Tělo nezůstane za vámi, tělo vzestupuje s vámi. A když vzestoupí tělo, ve kterém se duše nebude cítit dobře, neužijete si ony nádherné okamžiky, kdy Země vstoupí do pole vzestupu. V ten okamžik budete upřednostňovat jiné věci. Na sváteční okamžik vzestupu se vaše tělo připravuje a upozorňuje vás na to, že je uzemnění potřeba. Vezměte si třeba nadváhu. Každé kilo nadváhy je praktickou ukázkou fyzického těla, které je neuzemněné. Toto tělo se uzemňuje samo, protože mu duše nevěnuje dostatek pozornosti. A nejjednodušším způsobem pro něj je získání kilogramů navíc. Nezajistí to ono správné uzemnění, ale částečně se uzemnění zesílí. Hovořím nyní záměrně slovem částečně, protože nestačí uzemnit jen fyzické tělo, ale uzemnění by mělo probíhat na všech úrovních vašeho Já.

Pole transformace je svou energií jiné a mnoho věcí se u vás transformuje během spánku. Víte, že duše během spánku opouští vaše tělo a vydává se za relaxací, novým poznáním, vzděláváním nebo vesmírnou turistikou. V tomto není třeba vaši duši nic učit, vše dobře zná a tyto procesy jsou jí důvěrné. Mohou se však vyskytovat cesty, ve kterých se účastníte přímé očisty duše, pakliže to duše potřebuje. Tyto cesty se týkají mnoha lidí, kteří přijali energii vlny transformace a přitom se vědomě nezajímají o věci mezi nebem a zemí. Dochází tak k očistě těch, kteří se vzestupu účastní přímo. Ti všichni jsou předpřipravováni. Dochází k uvolnění energií, které vzestupu brání a kterými se duše brání vzestupu. Toto období potrvá do října roku 2012. Přesné datum nyní není známé. Rychlost putování Země vesmírem není konstantní, ale mění se v závislosti na rychlosti rozvoje lidského vědomí. O tom, kdy Země vystoupí z pole transformace vás budu předem informovat. Bude to pro vás důležitý okamžik, protože Země začne vibrovat vibracemi, které se blíží poli skutečnosti.

Rád bych ještě zmínil, že Země povstává jako celek a jsou říše, které vzestup prožívají dříve než lidé. Lidé jsou poslední tečkou, závěrem procesu tohoto přechodu. Tím, jak se lidé probouzí k Božskému člověku na Zemi, probouzí se i v těchto říších jejich pra-vědomí, aby mohlo ve spolupráci se Zemí vytvořit nový koncept pro Novou Zemi. S tím, jak vzestupují různé říše, mění se energie kolem vás. Vzestup nepřichází z vnějšku Země, vzestup přichází zevnitř. Z vnějšku Země jen putuje ve své dráze k vyšším vibračním polím, což by nebylo možné, kdyby určité říše Země a i určití, konkrétní lidé, neukázali Lady Gaia směr. Proto také nejsme dnes schopni stanovit přesné datum, kdy Země vpluje do dalšího vibračního pole. Je to na vás, moji milí. Vy řídíte vzestup a všechny bytosti vně Země jsou jen podporou toho, co přichází a co ovlivňuje každý kout vesmíru. 

A tak mi dovol na závěr této zprávy, abych se tě dotknul energií, která tvůj vzestup podpoří. Polož dlaně směr nahoru a vnímej světlo, které do tebe skrze ně prochází. Užij si okamžik klidu a naplnění svého nitra mírem. 

S láskou a požehnáním se loučím a setkáme se opět v pravý čas. (Kryon se usmívá)
                                        Kryon

(Krátké meditační cvičení ukonči a poděkuj, až se zklidní tvé nitro a budeš v sobě pociťovat harmonii. Ze začátku tuto energii můžeš vnímat jako silný tlak v oblastech těla, které jsou emočně rozladěny – poznámka Markety Selinijany)


Na energii, kdy Země vstoupila do POLE MILOSTI - 15.06.2012 se můžete naladit kterýkoli den po tomto datu. Stačí se zklidnit a přát si pocítit vibrace, které k Zemi tento den směřovaly.
Stejným způsobem se lze naladit na energii:
                        POLE SJEDNOCENÍ – 18.07.2012 
                        POLE TRANSFORMACE – 28.07.2012

 

—————

Zpět