Kryon - Život v pravdě x život ve lži

20.02.2014 17:16
Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 11.02.2014

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

Zdravím Vás moji milí, jsem Kryon z magnetické služby a dnešní den se budu zabývat vibracemi, které narušují váš energetický stav. Období zvláštního napětí je pryč a nadechujete se k nové etapě běhu. To, co bylo zanedbané, se začíná stále intenzivněji ozývat. Přesto se vám dostává velké pomoci zvenčí, neboť Zemi skrápí velké kapky lásky, které dopadají na místa, která to potřebují. I k vám lidem se tato energie dostává. Nikdo není vynechán, jen se mění množství lásky, kterou každý potřebuje. Jako by ten někdo nad vámi rozhodil prachovou peřinu jako velkou kapku lásky a každé z pírek bylo láskyplným objetím andělů. Někoho se dotkne velké pírko, jiný přijde do kontaktu s menším. Každý tak, jak to potřebuje k ustálení čakry srdce, která se poslední dobou velmi rozpínala. A to u každé bytosti na Zemi. I u rostlin, zvířat a minerálů. I jejich srdeční čakra se rozpínala a všichni tím změnili vyzařování svého energetického pole, aury. Zase jste skutečnosti o kousek blíž.

Mnozí v posledním období prozřeli ze své iluze oddělení a více si uvědomili to, že existuje jednotave které má každý své nepostradatelné místo. To změnilo kolektivní myšlení a v současné době na Zemi vzniká několik projektů, které odstartují objevení nového poznání a zboření starých mýtů a naučených přesvědčení. Ještě stále máte možnost změnit své myšlení sami. Ještě stále máte možnost oddat se informacím, které považujete za fantazii a nechat se vést intuicíkterá vám prozradí více než informace podložené vědeckými důkazy. Tato doba se blíží ke konci aprojekty, které začínají vznikat, obrátí svět naruby. Blíží se čas velkého zvratu. Již si nebudete moci navzájem do očí lhát a staré knihy přestanou platit. V rychlosti, jakou se šíří informace po Zemi, by to mohlo znamenat rychlý obrat všeho. Začlenění změn však bude znamenat roky aplikovaných změn a lidé neradi mění své naučené vzorce a systémy, které v jejich očích pomyslně fungují. Je to vzrušující doba. Každá bytost z vesmíru chce mít alespoň jednou možnost přiblížit se Zemi a sledovat toto dění. A když se vnitřně zadíváš, uvidíš je. (Kryon se usmívá). 

I ty jsi před svým narozením v lidském těle takto Zemi pozoroval a rostla v tobě touha poznat tuto Zemi blíž. A pak jsi byl vyvolený a dobrovolně jsi se vydal vstříc novým zkušenostem, vstříc energii Země. Trvalo ti léta, než jsi se na Zemi zabydlel a než jsi poznal, v jakých principech fungují zákony duality. A přesto je nyní toto období pryč a ty si opět začínáš rozvzpomínat na zákony, které panují v harmonických částech vesmíru, na zákony jednoty. Nejsou to zákony v pravém slova smyslu. Lidské zákony jsou souborem příkazů a nařízení, které omezují svobodné chování. Vymezují hranice vaší svobody a určují za vás, co je správné a co správné není. Již několikrát jsem vám řekl, že pravd existuje vždy víc. 

Je pravda, kterou vnímáš ty. 
Je pravda, kterou vnímá ten druhý. 
Je pravda, kterou vnímá skupina nebo kolektiv. 
Je pravda, kterou vnímá Země jako celek, který obýváte. 
Je pravda z pohledu vesmíru a z pohledu světelných bytostí. 
Rovněž existuje pravda z pohledu nízkých entit a energií. 


Pravda je relativní pojem, na který se zaměřujete a přitom pravda ve vesmíru nic neznamená. Vše je neseno v energii a její záři. Pravda se nepotřebuje ptát, pravda se čte z energetického pole sama. Vše ji totiž vyzařuje. A pak jen záleží na schopnosti toho, kdo ji čte, jak ji umí přečíst a jak této pravdě ze svého pohledu rozumí. Slova většinou pravdu zkreslí, protože vaše slovní zásoba je omezená a již často se ti stalo, že ti slova nestačila na to, abys popsal své pocity nebo něco, co tě zaujalo. Pro život na Zemi je však pravda určitým způsobem důležitá.

Vyjadřuje vaše přesvědčení o něčem, s čím navenek souhlasíteČasto se však liší od toho, jakým jazykem hovoří vaše srdce. Neboť vaše srdce bylo od pravdy odpojeno. Zapomněli jste čtení energetického pole, které pravdu zrcadlí a dáváte na pravdu, která vychází ze slov a přesvědčení většinou jiných. Věříte, i když v dobré víře, těm, kterým svěřujete zodpovědnost za svůj život. Je to pohodlné a máte pak méně starostí, co se týká všedních dnů. Nemusíte přemýšlet o tom, jak žít dál a nemáte potřebu přehodnotit hodnoty svého života. A pak se to jednou stane. Jakmile se vaše srdce začne otevírat, začne dostávat více impulsů z říše světla. Začne mít více síly než rozum, který vám doposud velel a radil a vy začnete vnímat zcela jinak i to, co jste dříve vnímali jako pevnou a nezdolatelnou pravdu. Některým se dokonce zhroutí svět, neboť ho měli založen na pevných základech lží, o kterých se dříve domnívali, že jsou tou jedinou pravdou. Pravda srdce je to, čeho se člověk bojí. Je to jeden z největších strachů lidí – znát energii svého srdce

A právě proto se bude následující roky energie srdce každého jednotlivce extrémně rozšiřovat a stále zvyšovat své vibrace. Pro tvrdohlavé jedince to může být až bolestivé,pakliže nezmění svá vnitřní přesvědčení a své postoje. Země totiž také rozšiřuje svou srdeční čakru a tak jdou tyto procesy – proces tvůj a proces Lady Gaia – ruku v ruce. A pokud za vibrací Lady Gaia nějakým způsobem zaostáváš, pak se to projevuje jako transformační příznak. Ten je zprvu velmi jemný. Šetrným způsobem dostáváš impulsy k tomu, abys něco změnil. Často to znáš z praxe. Než se u tebe vyskytne nějaký fyzický problém, obvykle si o tomto problému přečteš v časopise nebo tě o něm někdo informuje nebo dokonce sám dostaneš vnitřní impuls a jen tak si o tom tématu něco vyhledáš. A pak se onen problém stejně vyskytne. Nepochopil jsi totiž, že ony informace, které k tobě nepřišly náhodou, tě měly spravit o tom, že je třeba uvnitř tebe něco změnit. Změny stavu fyzického těla nikdy nepřichází náhodou nebo jak rádi říkáte: „S věkem“Vždy jdou až za řadou vnitřních a vnějších impulsů, kterým však člověk málokdy věnuje pozornost. 

Transformační příznak poznáš podle toho, že se ho brzy vzdáš. Že to není něco, co potřebuješ dlouhou dobu, v případě, že to rozeznáš. Často stačí sladit se se Zemí. Najít, co ti brání v tom mít stejnou výšku vibrace, jakou má ona. Ten důvod může být jeden nebo jich může být víc. A některým z vás stále ten pravý, srdečný vztah k Lady Gaia chybí. Vždyť kdy jsi se s ní poradoval jako s nejlepším přítelem? Kdy jsi vnímal dary, které Ti přináší, vyslechl ji nebo se jí svěřil? Kdy jsi se naposledy díval Lady Gaia do očí? Přitom právě pohled z očí do očí může být tím, co Tě sladí s vibrací Země velmi rychle. Bude příjemným energetickým zážitkem nejen pro Tebe, ale dokonce to bude i euforií pro tvé buňky, které si budou zpívat. 

A opět ti to zopakuji. Každá cesta, která vede energií skutečnosti, je cesta jednoduchá a je vždy spojená s radostí a poznáním. A tvé srdce to ví. Kdykoli si nebudeš svou cestou jist, optej se na ni svého srdce. Nech si ukázat, jakým směrem se máš dát a nezlob se na sebe, že jsi doposud šel cestou, kterou ti radil rozum. Ty cesty jsou vždy odlišné a každá má svou jinou pravdu. Pravda dualitní se však od pravdy skutečnosti liší a to již dobře víš. 


Tentokrát k tobě promluvím velmi brzy, mám na srdci ještě něco, co bych rád předal dál. 
S láskou Kryon

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni. 

© Marketa Selinijana Stejskalová,  https://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

—————

Zpět