Kryonovy „Marshmallow Messages“ – březen 2014

03.04.2014 20:43
NAČASOVÁNÍ JE VŠÍM

Nemohli jste začít rozumět věcem, kterých jste nemohli dosáhnout, než přišla tato energie. Nebyli jste připravení a láska Boha vás držela tam, kde jste byli. Přemýšlejte o tom. Dostávali jste odpovědi od Boha v době, kdy jste si stěžovali, že vám žádné odpovědi nedává. Toto je pro lidi běžné, že „ne“ od Boha často vidí jako „žádnou odpověď“… Načasování je vším a vy jste byli poctěni tímto „ne“… protože vám tím bylo zabráněno udělat určité věci, dokud tato nová energie nepřekročí milník.
 

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
z Kryonovy Knihy Osm „Překročení milníku“ -17.03.2014
SEBE  UZDRAVUJETE  VY

Neexistuje žádný vnější zdroj, který by vás navštívil a vstoupil do vás, když léčíte sami sebe, nebo když se vám stane zázrak – věděli jste to? Žádný vnější zdroj. Místo toho dojde k odhalení prostřednictvím rovnováhy a vědomí – skutečné celistvosti, která vás zázračně uzdraví. Veškeré léčení a všechny zázraky přicházejí přímo z vašeho středu! Přicházejí ze samotné esence vaší buněčné úrovně jakoby „kouzlem“… Takže když prosíte Boha, aby pro vás učinil zázrak, ve skutečnosti o to žádáte svou vlastní buněčnou strukturu


~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- Z Kryonovy Knihy Sedm „Dopisy z domova“ -24.03.2014
VĚZTE TOTO

Někteří lidé v dávných dobách žili životy dvakrát až třikrát delší než vy. Záviselo to na tom, kde byli a kolik kvantovosti ztratili. Vězte toto: případný úspěšný proces prodloužení života, který bude na této planetě vyvinut, bude mít jedno společné… informaci pro DNA, aby se vrátila k více multidimenzionálnímu stavu. Vy tomu říkáte „aktivace DNA“.  


~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z Kryonovy Knihy Dvanáct „Dvanáct vrstev DNA“ -


31.03.2014
ŠÍŘENÍ SVĚTLA

Jste světlem ve svém prostoru, rodině, práci a životě. Nově vybudovaná a mocná sebeúcta vaše vnitřní světlo ještě zesílí do takové míry, že od té doby začnete aktivně vysílat svou posvátnou energii. 

Kamkoli půjdete, toto světlo se bude šířit, šířit, šířit. A nikdy nebude žádná energie, pro kterou by toto bylo nevhodné. Můžete kráčet nejtemnějšími energiemi, jaké si dokážete představit, a budete mít při tom úsměv na tváři a oslavu ve svém srdci s vědomím, že se vás tato temnota nemůže dotknout. 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z Kryonovy Knihy Sedm „Dopisy z domova“ -


Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz awww.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět