Květen - měsíc Lásky - Lenka Skačíková

19.05.2014 17:15

Květen - měsíc lásky   

My andělé k vám lidé milí poselství posíláme,

na vás stále myslíme a na vaše činy hledíme.

Na vaše zavolání čekáme a po té ihned se svojí pomocí spěcháme.

Rádi po vašich bocích státi budeme a lásku k vašim srdcím posílat budeme.

Tento měsíc lásky plný měl by být, lidé cestu k sobě v lásce měli by mít.

Srdce otevřená mít a k sobě v lásce nyní žít.

Za vodu, která z nebe konečně seslána nám byla,

poděkovat bychom měli za to, že díky Matce Zemi prameny se opět probudily a křišťálovou vodu nám všem darovali.

Hněvat bychom se neměli, že slunce nám na cestu zrovna nesvítí,

slunce sami v sobě objevit bychom měli a po té v našich srdcích svítit na cestu ho nechali.

Sami v sobě bychom si uvědomit měli, co pro nás důležité je,

nevyužívat kolem sebe druhé, nápomocni si vzájemně být a štěstí,

radost kolem sebe pozitivní energií vytvořit.

Duhou naše životy nechat prosvítit a do svých srdcí přijmout to z čeho strach máme.

Uvědomit si, že nám tento strach ublížit nemůže,

protože námi vytvořen uměle je a my jen sami ubližujeme sobě.

Lidé, kteří ublížili srdcím našim, přijmout a odpustit jim, jejich činy a slova,

která neuvážená byla a okolí slovy ublížila, pro ně to v tu chvíli jen obrana jejich ega byla.

Oni přiznat chybu nemohou, protože ego v jejich životě momentálně velkou roli hraje.

Toto zpracovat by si každý z nás měl, protože tím ubližuje jen sám sobě.

Strach si posílením ega v sobě buduje a strachem po té ovládat se nechá

a na nás anděly pomalu zapomenuto je.

Toto vy by jste si uvědomit měli a v lásce každou myšlenku vysílat měli a ne ve zlobě, že vy jste stále žíti chtěli.

Zloba, zášť, závist a neupřímnost stále tímto světem po cestě jde a té lásky,laskavosti, otevřených srdcí lásky plných, které lásku rozdávají,

velmi málo zatím je,ale my andělé věříme,

že vy lidé k uvědomění dojdete a této lásky,která ve všech srdcích je,

i tam kde velmi hluboko pod několika zámky je,

se otevřít povede a po té my všichni se na stejné cestě potkáme,

za účelem mít lepší svět.

Toto, ale delší dobu trvat bude, než lidé si uvědomí,

že v chemii my žít nemůžeme, protože zabijíme jen sami sebe.

Nejen dobou, ve které my žijeme, ale toto vše my si sami kolem sebe tvoříme, sami v sobě své chyby hledat neumíme.

Raději na ostatní křičíme, protože v tu chvíli sami sobě,

svému trápení a své zlobě ulevíme,

když někomu jeho pozitivní energii narušíme.

Nebylo by přece jen lepší v klidu, ze srdce a z lásky k celému světu přistoupit, na sebe se jen zlobit,ale sobě také umět odpustit,

pochvalu si dát a hlavně mít sám sebe rád.

Když toto se naučíme, v upřímnosti sami k sobě žíti budeme,

tak i lidi stejné kolem sebe míti budeme.

Všechny, které ve svém životě máte,

všechny, které vy už znáte a zde tento život s nimi prožívat máte,

protože se tímto na své cestě dále posouvat máte a

životní naplnění těmito zkouškami dostáváte a

do dalších životů zkušenosti sebíráte.

Lidé naši milí, vy otevřít svá srdce snažte se,

 lásku i v tom největším smutku,

do životů svých si pustit nechejte a vše jen tak vnímejte.

Uvidíte, jak krásně se cítit budete a jinak žíti začnete.

Svůj život, když v upřímné lásce žíti budete, vše kolem sebe samo změní se,vám lehce bude a jako andělé s křídly se cítit budete…chtít létat,

potom vy toužit budete.

Předpoklad pro toto vše zde je, jen lidé prosím o uvědomění těchto věcí,

které důležité pro vás jsou, stačí se jen v klidu posadit,

anděly požádat a po té znamení k vám přijde.

Vy jen naučit se vnímat toto vše by jste měli, aby blíže jste nás měli a

my pomoc vám dali ve chvíli, kdy potřeba je a mohli jsme být zde.

Toto poselství, naplněno je čistou láskou od andělů, které má každý z nás stále u sebe, jen zavolat si je musíme.

 

S láskou v srdci Lenka a andělé

—————

Zpět