Kyvadlo - prodloužená ruka vašeho podvědomí

19.07.2013 16:26

Kyvadlo se používá jako pomocník při získání odpovědí na dané otázky. V běžném životě však není většinou potřeba. Buď nebudete mít potřebu odpovědí, nebo je někdo ve Vašem okolí, kdo Vám odpovědět umí. Teprve v případě, že se nic tkového nekoná, pak se kyvadlo dostává do popředí zájmu. Časem však člověk začne odpovědi znát dříve, než se projeví kyvadlo. Pak už je zase opět čas na odložení kyvadla, neboť se stává zastaralým nástrojem, jehož využití již není tak velké.

 

Co je to kyvadlo?

KyvadloVýznam kyvadla je mnohdy velmi přeceňován, ve většině případech se používání kyvadla jedná pouze o přechodné období, kdy člověk touží po komunikaci s někým neznámým, ale nadpozemským. Je to vlastně vyústění touhy patřit někam, cítit možnost návratu do míst, které jsou prolnuty bezpečím a láskou, do míst, kde není třeba prožívat trápení či strasti života.

Co to vlastně kyvadlo je? Je to cokoliv, co dokáže dostatečně jemně reagovat na každý sebemenší pohyb ruky. Je to něco, co nám dokáže odpovědi zobrazit formou pohybové energie. Kyvadlo je pouhý nástroj. Když člověk používá nějaký nástroj, pak časem opět začne toužit po jiném, kvalitnějším, rychlejším, které pro něj bude mít větší přínos.

Proto k tomu tak přistupujte. Kyvadlo je pouhý nástroj, který může být nahrazen nástroji jinými, efektivnějšími. To ale záleží na každém zvlášť. Kyvadlo je pouhý nástroj, který může být i zneužit, proto se vždy vyvarujte toho, aby vaše svědomí bylo zatíženo jakýmikoliv podobnými ústupky. Zachovejte si vždy čisté srdce. Nesnažte se ovlivňovat nikoho na jeho vlastní cestě, neboť tyto kroky jsou většinou krátkozraké a velmi rychle se vrátí na místo zrodu.

Práci s kyvadlem je nutné chápat jako dlouhodobou cestu. Představa mnoha lidí je, že stačí pouze vzít kyvadlo a dostanou odpověď například na tažená čísla ve Sportce a mohou si jít rovnou vyzvednout „první cenu“. Kyvadlo je spíše pomocníkem při rozhodování se z několika variant řešení.

Kyvadel je velké množství druhů a provedení od jehly na kusu nitě až po křišťál nebo drahokam. Při výběru je doporučeno poslouchat vlastní intuici. Jehla Vám odpoví stejně jako drahokam. Jde spíše o Váš pocit a vnitřní ztotožnění se s kyvadlem.

 

Jak používat kyvadlo

Kyvadlu je nutno pokládat jednoznačné otázky, na které je jednoznačná odpověď. Příklad chybně položené otázky je „Mám přijmout práci v dolech nebo v hutích?“. V tomto případě rozložte otázku na dvě samostatné a doporučuji i třetí otázku „Mám hledat třetí variantu zaměstnání?“.

Před zahájením hledání odpovědí je nutné pořádat kyvadlo o definování odpovědi „Ano“ a „Ne“. Položte jednu otázku s jednoznačnou odpovědí „Ano“ a druhou otázku s jednoznačnou odpovědí „Ne“.

Dále je třeba mít na paměti, že s postupem času se mohou způsoby odpovědí měnit. Občas doporučuji preventivní test odpovědí.

 

Práce s kyvadlem

Práce s kyvadlem je to samé, jako s někým mluvit. Něco jako hra na pravdu. Ptáte se, a odpovědí je buď ANO či NE. I v této hře je však nutné mít správného protihráče, který Vám nebude lhát či si z Vás nebude dělat legraci (ve smyslu dělat schválnosti). Pokud máme toho správného "protihráče" pak je třeba umět vnímat jeho odpovědi. Někdy slyším různé nedůvěřivce jak říkají - tobě se pohla ruka, to děláš ty atd. Samozřejmě! Jak by se jinak rozhýbalo kyvadlo, kdybych nepohnul rukou?

Proč se tak ale děje? Jak to vlastně celé funguje? Základem je nemít pro danou chvíli pohybový aparát ruky vůbec pod kontrolou. Jaká je tedy cesta příslušné informace:

  1. Vyřkneme, nebo si myslíme otázku.
  2. Příslušná bytost odpoví (potud je to jako mezi lidmi, ale my nejsme většinou schopni onu odpověď běžným způsobem zaznamenat)
  3. Odpověď (Ano, Ne, Nevím, Nerozumím, Číslo atd.) jde do mozku, kde je pohybové centrum ruky
  4. Ruka se pohne příslušným směrem
  5. Oči zaregistrují pohyb a přenesou onen pohyb opět do mozku
  6. V mozku se tento pohyb opět vyhodnotí, tentokráte pro nás do "čitelné" podoby

Přemýšlejme jak tedy na to: Pokud přijde odněkud informace do našeho mozku, pak proč by nešla rovnou do "překládacího" centra (1, 2 a 6). A tady se dostáváme k jedné zajímavé věci. Mnoho lidí samo říká že kyvadlu moc nevěří, neboť odpověď znají dříve, než se kyvadlo pohne a tak mají dojem, že se kyvadlo pohne podle nich!!! Vidíte tu zvláštní věc? Oni nedůvěřují kyvadlu, protože komunikují postupem 1,2 a 6 (což je postup, který si každý podvědomě přeje), nikoliv 1,2,3,4,5,6.

Většina z nás tak je schopna pracovat, ale ta nedůvěra není nic jiného, než nedůvěra ve vlastní schopnosti. Tímto způsobem přestalo mnoho lidí pracovat s kyvadlem, neboť jsou čím dál více přesvědčeni, že jejich vlastní znalost odpovědí je chybná. A tak začnou hledat jinou metodu, která by mohla zobrazit odpovědi, jež neznají předem.

 

Varování - než začnete pracovat!

Dovolím si v tuto chvíli pro varování jít k někomu jinému. Můj učitel a přítel Pavel Kutička myslím velmi jasně vysvětlil to, co se může stát když..

"… práce s kyvadlem může oprávněně v někom vzbudit nedůvěru. Už jste se setkali s někým, kdo Vám kyvadlem "vytestoval" úplné nesmysly? Není totiž žádnou zárukou úspěchu vzít do ruky kyvadlo a začít testovat. Je třeba být vyškolen a připraven učitelem, napojen na své Vyšší Já. Je spousta možností, odkud přicházejí informace, které se prostřednictvím kyvadla zobrazují.

To, že se kyvadlo pohybuje, je jenom projevem toho, že ruka terapeuta zachytila informaci a jemně se začala pohybovat. To je jev, který je znám i vědcům, takže na tom není nic záhadného ani čarodějného. Pokud tedy někdo testuje bez řádného vyškolení, mohou jeho informace přicházet z jeho podvědomí, vědomí, od tzv. ochránců, atp. Pak nejsou odpovědi vůbec spolehlivé.

Buďte si toho, prosím, vědomi, pokud třeba i sami zkoušíte, zda vám "bude kyvadlo fungovat." Setkávám se s lidmi, kteří kyvadlo používají, věří mu všechno (je to přeci KYVADLO a hýbe se jim, tudíž jim FUNGUJE). Pak hrozí spousta nedorozumění nebo i škod. Pokud někdo testuje nesprávně a říká své závěry ostatním, pak může opravdu ublížit. Hranice mezi pomáháním a škozením je hodně tenká a ostrá... "

Neberte prosím podobná slova na lehkou váhu. Vždy se jedná o někoho, kdo již má zkušenosti i s negativní stranou mince a mnohdy to zažil na vlastní kůži. Nikdy nemějte strach, ale RESPEKT k tomu co děláte, neboť sebemenší zásah může mít velké následky pro nás či okolí.

Jako další důvod nebezpečí vidím ve zneužívání kyvadla. Metoda práce s kyvadlem je založena na možnosti komunikovat s bytostmi, které nám celý život pomáhají, radí a jinak podporují v podstatě do této doby jednostrannou formou. Je mnoho léčitelů, kteří tuto metodu používají pro testování či ověřování svých diagnóz, pro mnoho lidí je tímto umožněno ověřovat si správnost jejich rozhodnutí. Tato metoda velmi často však zklame při vysoce zištných pohnutkách v lidském konání. Většinou se tyto negativní či sobecké záměry obrací dříve či později i proti nám samotným.

 

Dejte na zdravý rozum

Kyvadlo používejte s rozumem. Mnoho lidí jen slepě uvěřili kyvadlu a dělali věci, které mnohdy hraničí se zdravým rozumem. Doporučené je kombinovat práci s kyvadlem například s výkladem karet. Máte tak dvojí kontrolu a možnost „šlápnout vedle“ se minimalizuje.

 

https://zivotni-energie.cz

 

—————

Zpět